II Niedziela Wielkiego Postu B
Mk 9,2-10
„Zaprowadził ich…i tam przemienił się wobec nich”.

Raczej miewasz pragnienia,
by Bóg dał ci
jakiś choćby mały znak,
ale z nieba,
byś goręcej mógł na słowo
we wszystko Mu wierzyć,
a co Kościół podaje do wierzenia.
Nie wiem,
czy też takie mieli trzej apostołowie,
którzy przez Chrystusa zostali zaproszeni
na Górę Tabor i byli świadkami
cudownego zdarzenia:
Jego przemienienia.
Innego teraz widzieli,
jaśniejącego,
z prorokami starozakonnymi rozmawiającego
i usłyszeli
głos z obłoku:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
To wystarczyło im na ich życie całe.
Pójdą z tym,
jak z ogniem do innych narodów.
A nam tylko wierzyć trzeba,
że są wiarygodnymi świadkami
Chrystusa Zbawiciela.
Czy tobie to wystarczy?
by tym zaspokoić
i swoje pragnienia?

– – – – –

Poniedziałek II Tydzień W. Postu
Łk 6,36-38
„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni…”

Nigdy o drugim
całej prawdy nie wiesz,
nie wejdziesz
w czyjeś myśli,
nie przenikniesz pragnień,
tęsknot duszy,
marzeń,
serca poruszeń.
Widzisz
zewnętrzne oznaki
ludzkiego wnętrza:
jego postępowanie,
słowa,
zachowanie.
Po tym drugiego oceniasz
i masz ochotę
do wyrażania o nim swej opinii,
na osądzanie.
Ale tak,
jak nie znasz czyjegoś wnętrza,
tak nieznany ci motyw działania,
zamiar, intencja.
Dlatego Chrystus
w obronie człowieka
jako przestrogę wypowiada słowa:
„Nie sądźcie, nie potępiajcie.”
Bo tak postępując
ściągniesz na siebie gniew Boga.

– – – – –

Wtorek II Tydzień W. Postu
Mt 23,1-12
„Kto się wywyższa będzie poniżony…”

Zapewne
podobne masz zdanie,
że trudno, bardzo ciężko
żyć z człowiekiem obłudnym,
zakłamanym,
który na mocy swej pozycji,
swego urzędu, stanowiska,
wydaje zarządzenia,
regulaminy układa
obowiązujące innych,
sam własnymi drogami chadza.
Rodzi to bunt,
dezaprobatę.
Bo im wyższa jego pozycja,
tym większe rozczarowanie.
Im zaszczytniejsza jego misja,
tym większe ubolewanie.
Nie łatwo
przyjdzie ci zastosować
Chrystusa zalecenie:
„Zachowujcie wszystko, co wam polecą,
lecz uczynków ich nie naśladujcie”.
Byś mógł to w życiu stosować
musisz uwierzyć w coś więcej,
co spełni się dopiero na drugim świecie,
w którym nagrodzony będzie
człowiek z pokorą przyjmujący
zakłamanych zwierzchników polecenie.

– – – – –

Środa II Tydzień W. Postu
Mt 20,17-28
Zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania.

Być może wiedząc o nadchodzących
trudnych dla ciebie
doświadczeniach,
powiedziałbyś o nich najbliższym.
By, kiedy to wszystko
zacznie się dziać
i przyjdą cierpienia,
byli blisko,
a ty pocieszony
ich towarzystwem.
Tak Chrystus postąpił
zanim wyruszył w drogę
z uczniami do Jerozolimy.
Wiedział, że nastąpił
kres Jego życia i nadchodzą
ostatnie dni i godziny
wyjątkowego cierpienia,
aż po krzyżową mękę.
Ale też zapowiedział
swoje zmartwychwstanie,
jako ostateczne zwycięstwo.
Tylko,
że z uczniów nikt wtedy nie rozumiał,
jak może być zabity?
a z grobu żywy wstanie.
Trzeba będzie trochę czasu
by uwierzyli,
że śmierć nie jest klęską.

– – – – –

Czwartek II Tydzień W. Postu
Łk 16,19-31
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają”.

Któż z wierzących
nie wie jak postępować,
jak ma żyć,
by mógł oczekiwać
zbawienia za wierność Bogu,
miejsca w Ojca domu.
Ale trudność,
nie w braku znajomości
Przykazań Bożych, Kościelnych
Ale tylko w tym,
by temu wszystkiemu
na co dzień być wiernym,
trzymając w ryzach
żądze,
namiętności.
Nie chciej
być podobnym do tych
z dzisiejszej Ewangelii,
którzy wiernymi by byli,
gdyby im ich bliscy zmarli
prawdę o wieczności,
o karze piekła,
nagrody nieba
swym przyjściem potwierdzili.
Usłyszałbyś podobne,
powiedziane przez Chrystusa słowa:
„Niech słuchają już nie proroków,
ale Kościoła.”

– – – – –

Piątek II Tydzień W. Postu
Mt 21,33-43.45-46
Przewrotni dzierżawcy winnicy

Jeżeli na kimś polegałeś
i zawiódł,
komuś zaufałeś, rozczarował,
poleciłeś, nie wykonał,
prosiłeś, zlekceważył
i jeszcze zasmucił,
rozgniewał, obraził,
to łatwiej zrozumiesz
sens i treść
dzisiejszej przypowieści
o winnicy.
Jest ona
obrazem narodu wybranego
i troski samego Boga
na przestrzeni wieków o niego
i niewyobrażalną wprost
jego niewdzięczność okazywaną
wobec proroków posyłanych
dla podtrzymania wiary,
przypominania o szacunku
i wierności
dla Przykazań Bożych.
Napomnień nie słuchają,
lekceważą ostrzeżenia,
i jak z nimi,
tak z synem właściciela winnicy
się rozprawią.
Na Krzyżową Mękę skażą.

– – – – –

Sobota II Tydzień W. Postu
Łk 15,1-3.11-32
Syn marnotrawny

Może z doświadczenia,
z obserwacji,
ze słyszenia wiesz
o takich zdarzeniach,
że człowiek młody,
religijne wychowany,
pod każdym względem poprawny,
wzorowy,
w pewnej chwili swego życia,
zmienia kurs
w przeciwną stronę tak nagle,
że każdy znający go,
zaskoczony
i zdziwiony.
Bo Kościół odstawił,
modlitwy zaprzestał,
zerwał z Bogiem.
Wdepnął w bagno, w zło
w podobnych sobie
towarzystwo.
Czyli zrobił tak,
jak młodzieniec
z dzisiejszej Ewangelii.
A nam tylko prosić Boga,
by tak samo jak on
zrozumiał swój błąd.
Życie odmienił
i naprawił wszystko.

– – – – –

– – – – –

I Niedziela Wielkiego Postu B
Mk 1,12-15
Kuszenie Chrystusa

Przynajmniej
na tym jednym,
o czym mówi
dzisiejsza
Ewangelia się znasz.
Tylko tak to
nie nazywasz.
A stwierdzasz:
na to mam ochotę,
to mi się podoba,
tak inni robią.
W tym usprawiedliwienie
dla siebie znajdujesz
i na przekór
głosowi sumienia
postępujesz.
Wierzący określi to
całkiem poprawnie,
pokusie uległeś,
zgrzeszyłeś,
w zasadzkę diabła
wpadłeś.
Powiem ci, dlaczego?
Bo z diabłem
w rozmowę się wdałeś.
Nie masz
Chrystusa mądrości,
i przegrałeś.

– – – – –

Poniedziałek I Tydzień W. Postu
Mt 25,31-46
Sąd Ostateczny

Przywykłeś do oceny
twego zachowania,
wiedzy, pracy, postępowania.
Tym się zbytnio
nie martwisz.
Dla ciebie to wszystko
niewiele ma znaczenia
pod warunkiem,
że szkołę ukończysz,
a pracę taką,
że brak pieniędzy
na życie ci nie doskwiera.
A dziś,
co Chrystus powiedział,
Kościół przypominana,
że przyjdzie
dzień Sądu Ostatecznego,
dzień rozliczenia.
Jak żyłeś?
jak postępowałeś?
czy o potrzebujących pamiętałeś?
I w zależności od tego
przed tobą dwie możliwości
na wieczność całą:
kara – piekło,
nagroda – niebo.
Jak widzisz,
sam decydujesz o wieczności.

– – – – –

Wtorek I Tydzień W. Postu
Mt 6,7-15
„Wy zaś módlcie się tak: Ojcze nasz…”

Zapewniając kogoś
o swej miłości,
chcesz z nim rozmawiać.
Bo go kochasz
i czujesz się błogo
w jego obecności.
Czymś nieodłącznym
od wiary w Boga,
jest miłość ku Niemu,
i to nie, dlatego,
że jest nakazana
Pierwszym Przykazaniem,
ale potrzebą
serca ludzkiego.
O niej zapewniasz w modlitwie
zanoszonej do Niego.
Nią Boga wielbisz,
za udzielone dary
serdecznie dziękujesz,
za popełnione winy
szczerze przepraszasz,
by w końcu powiedzieć
czego potrzebujesz.
Jeżeli tę kolejność
poprzestawiasz,
i zaczniesz od końca,
te swe prośby
będziesz zmuszony powtarzać.

– – – – –

Środa I Tydzień W. Postu
Łk 11,229-32
„To plemię jest przewrotnym. Żąda znaku…”

Wiem, że łatwiejszą
byłaby ci wiara,
gdyby na twych oczach
na jej potwierdzenie
cud się zdarzył.
I czy możesz dać wiary?
że widzących cuda Chrystusa
nie przekonywały,
że jest Mesjaszem,
na którego czekali
I wciąż nowego znaku żądali.
Chrystus w odpowiedzi
odniesie się do przeszłości.
Król Salomon
żadnego cudu nie zdziałał,
a królowa z południa
długą podróż podjęła,
ażeby posłuchać jego mądrości.
Prorok Jonasz podobnie,
żadnego cudu nie uczynił,
a pod wpływem jego nauki
mieszkańcy Niniwy pokutę podjęli
i się nawrócili.
Chrystus mądrością zachwycał.
Bywało, że byli nią zdumieni,
ale by uznać Go za Syna Bożego,
Brakowało im czegoś istotnego,
wiary nie mieli.

– – – – –

Czwartek I Tydzień W. Postu
Mt 7,7-12
„Proście a będzie wam dane…”

Być może z tego, co masz,
kim i jakim jesteś
masz powód do radości.
Ale patrząc tu i tam dostrzegasz,
że inni są mądrzejsi,
szczęśliwsi,
lepiej się uczący,
zdolniejsi,
lepiej zarabiający,
zdrowsi.
Nie wszystkiemu sam zaradzisz,
Wiele z twych cech
z niemożliwością
do wymiany.
Pana Boga
nie poprawisz.
Ale istnieją zdarzenia
tak w odczuciu dotkliwe,
że człowiek wiary
przypuszcza
szturm do nieba wierząc,
że będzie wysłuchany.
Takiego Chrystus
dziś pociesza zapewniając,
że wysłucha, użyczy, pomoże,
pod warunkiem,
że w modlitwie
będziesz wytrwały.

– – – – –

Piątek I Tydzień W. Postu
Mt 5,20-26
„Najpierw idź pojednaj się… a potem przyjdź..”

Dla wierzącego niedziela
dniem świętym.
Odświętnie się ubiera,
na Mszę Świętą
idzie do Kościoła.
Tak postępuje,
bo chce być wiernym
Przykazaniu Bożemu
które, tak nakazuje.
Chrystus od wszystkich
przyznających się do Niego,
wymaga oprócz
spełnienia obowiązku,
jeszcze czegoś,
a dotyczy to
przykazania miłości bliźniego.
I mówi wyraźnie:
jeżeli w poczuciu wierności Bogu
uczestniczysz
w niedzielnej Mszy świętej,
a sumienie ci coś wyrzuca
przeciwko bliźniemu,
to chcąc być
w zgodzie z Bogiem,
musisz najpierw z nim się pojednać.
Wtedy dopiero na twój dar
Bóg spojrzy
przychylnym okiem.

– – – – –

Sobota I Tydzień W. Postu
Mt 5,43-48
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół…”

Masz powód do radości,
być zadowolonym
i się śmiać,
jeżeli służy ci zdrowie,
sprzyja apetyt,
możesz dobrze spać.
Jeżeli humor dopisuje
i przyjaciół masz,
a obok tych,
którzy dają ci
dowody szacunku,
Uznania,
Miłości.
Ale niech znajdzie się ktoś,
kto ci nogę podstawi,
na złość zrobi,
skrzywdzi,
obmówi,
zniesławi,
nieprzyjacielem
i wrogiem będziesz go nazywał.
Będziesz łzy ronił,
do sprawiedliwości się odwoływał.
Tylko ci przypomnę,
co Chrystus
nakazuje swym wyznawcom.
Za nich masz się modlić,
i wybaczyć tym szubrawcom.

– – – – –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *