Uroczystość Najświętszej TrójcyTrójcy C
J 16,12-15
„…On, Duch Prawdy doprowadzi was…”

Łatwo zrozumieć
wyjaśnień,
komentarzy do Ewangelii,
w której jakąś
prawdę
Chrystus zawarł
w przypowieści.
Dlatego też
chętnie i wielekroć razy
Chrystus się nią
posługiwał,
aby słuchający
bez trudu
mogli uchwycić
morał,
który w nich umieścił.

Natomiast trudniej
umysłem pojąć coś,
co jest poza
jego zasięgiem,
poza zdolnością
rozumowania.
Boga nie widać,
dzięki otrzymanej
szczególnej łaski
można w Niego
uwierzyć,
można też
dojść do wiary
w Boga
po dziełach stworzenia,
czyli po Jego
działaniach.

Taką prawdą
wiary
jest Trójca Przenajświętsza.
Dogmat
o Bogu Jedynym
w swojej istocie,
ale troistym
w osobach.
Objawił
ją ludziom sam Chrystus,
a wyznajemy ją
każdym znakiem
krzyża świętego
wymawiając słowa :
„W imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego.”

Katechizm naucza,
że cała
historia zbawienia
daje nam dowody
jak Bóg,
Ojciec, Syn i Duch Święty,
objawia się,
i ze sobą ludzi
jednoczy,
którzy odwracając się
od grzechu
doznają
łaski Bożej,
dzięki niej
cała Trójca Przenajświętsza
zamieszkuje
w człowieczej duszy.

Święty Jan
w swej Ewangelii
przekazał nam słowa
Chrystusa,
który mówi :
„ Jeśli mnie kto miłuje,
będzie zachowywał
moją naukę,
a Ojciec mój
umiłuje go
i przyjdziemy do niego
i będziemy
u niego przebywać.”
Czyli
przyjdzie do niego
Bóg Ojciec,
Syn Boży,
i Duch Święty.

Ten Bóg,
który wszechświat
powołał do istnienia.
Jezus Chrystus,
który stał się człowiekiem,
umarł na krzyżu
dla naszego zbawienia.
Duch Święty
dający swe dary
i łaskę konieczną
do uświęcenia.

– – – – –

Przez łaskę uświęcającą,
jesteś mieszkaniem
Trójcy Przenajświętszej,
szczerą modlitwą
przyzywaj Jej jak najczęściej.

– – – – –

Błogosławiony
jesteś Boże,
w jedności Trójcy
doskonały,
oto już gaśnie
blask słoneczny,
dlatego ześlij
światło w serca.

Ciebie
sławimy pieśnią rano,
wielbimy hymnem
o zachodzie,
Tobie oddawać
chcemy chwałę
przez wszystkie wieki
nieskończone.

Ojcu,
Synowi i Duchowi
niech będzie chwała
i podzięka,
Bóg wszechmogący
w Trójcy Świętej
niech raczy przyjąć
nasze modły.
     
                        Hymn brewiarzowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *