Maryja – Matka
W życiu człowieka wierzącego
Matka Najświętsza
jest przewodniczką
na drodze ku uświęceniu,
dlatego Różaniec codzienny
jest mu tak bardzo potrzebny.

Szeptane Zdrowaśki
w ciszy i skupieniu
są uwielbieniem Boga,
ale i przez jego Matkę
prośbą serdeczną
o pomoc i łaski
w osobistym uświęceniu.

Człowiek wierzący
żyjący
w zażyłości z Chrystusem,
jest skuteczną pomocą
nie jednej łaski proszącemu.

Ludzie z wiarą
proszą go o modlitwę
w swych pilnych  intencjach,
bo wierzą w jej skuteczność
i w pomoc ufają.

Każdy z nas
ma swą Matkę Najświętszą,
choć nie znana nam Jej twarz.
To Jej wizerunek
 z jakiegoś obrazu
zapadł w pamięć tak,
że rodzi w nas śmiałość,
by przed nim z modlitwą
uklęknąć i prosić.

Całą wiedzę o Niej
czerpiemy z modlitwy
zapamiętanej z domu,
z katechezy, z uczestnictwa
w życiu kościoła.
Do niej pielgrzymujemy,
do Niej się modlimy
wtedy Jej pomoc, opiekę
nad sobą czujemy.

A  Ona jak mama
na rany podmucha,
pogłaska, przytuli
i nie potrzebujemy
już pomocy
od nikogo, więcej.

Modlić się do Niej
można zawsze i wszędzie
przesuwając paciorki Różańca,
Matka jak zawsze usłyszy
i swemu dziecku
udzieli pomocy.

Jej obraz
jest w każdym domu
jak i Krzyż z Chrystusem
przybitym do niego,
to są znaki wiary
wierzących
w Zbawiciela swego.

Po naszych kościołach
spotykamy Jej obrazy
z koroną na głowie,
nawet okresowe szaty
bogato zdobione,
czy Mamie to potrzebne ?
nam wystarczy wierzyć,
że pod tym odzieniem
jest wrażliwe
 kochające Matki serce.

Obojętnie,
Jak Maryję ubiorą,
 jakie będzie miała szaty
na sobie,
to może się podobać
lub nie,
dla nas najważniejsze
jest kochające
nas serce.

Maryja
jest nam Matką
swą miłością nas darzy,
ale ile łask
od Niej doznasz
zależy od Ciebie
od twej modlitwy
płynącej z wiary.

Proś Ją o pomoc
w każdej potrzebie,
a im więcej wiary
w to włożysz,
tym szybciej
się przekonasz,
że też wiele
wyprosić możesz.

Zawierz jej życie,
żyjąc
w przyjaźni z Bogiem,
a przekonasz się,
że Jej interwencja
u Syna jak w Kanie,
nie zawodzi.

Stanie się,
jak tam się stało,
słowo do Syna,
cudem zaowocowało.

Mieszkańcom
polskich miast
bliskie są miejsca
z cudownym obrazem
Matki Najświętszej,

A już mieszkańcom
Tarnowa
tylko zazdrościć,
bo mają wokół siebie :
Sanktuarium
Matki Boskiej Bolesnej
przy Katedrze,


Sanktuarium
Matki Boskiej Szkaplerznej
na Burku.


Sanktuarium
Matki Boskiej Fatimskiej
przy kościele św. Józefa.
W kościele
Księży Misjonarzy
odbiera cześć
jako Matka Boska
Nieustającej pomocy,
a w Kościele
św. Maksymiliana Marii
Kolbego
czczona jest
w wizerunku
Matki Boskiej Łaskawej
w kopii obrazu
z Katedry Lwowskiej,
ze względu
na wielu mieszkańców
wygnańców
kresów, ziem wschodnich.

Czyli jest gdzie
pielgrzymować,
uczestniczyć
w odpustach,
jest gdzie się modlić
i upraszać
potrzebnych łask,
opieki, pomocy
w naszym życiu
szarym, codziennym.

– – – – – – – – –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *