Czciciele Matki Najświętszej..
 świętych Patronów,
świętych Pańskich….

Od momentu
przyjęcia Chrztu świętego
mamy imię
wybranego przez rodziców
swojego świętego Patrona.
Nawet wtedy
kiedy rodzice takiego
nie podają,
kapłan  prosi rodziców,
by jednak pomyśleli wspólnie,
 może podpowiedzieć imię
zgodnie z datą urodzin
przypadającego w ten dzień
wspomnienie  liturgiczne
  świętego,
albo jakiegoś
powszechnie znanego.

I tak przez całe życie
ten patron nam towarzyszy,
do tego patrona się modlimy
prosząc o wstawiennictwo
w uproszeniu
potrzebnych łask
dnia codziennego.
A bardzo wielu z nas
oprócz swego świętego patrona
ma szczególne nabożeństwo
do jakiegoś ulubionego świętego.
I tak mamy czcicieli
św. Antoniego,
św. Jana Pawła II,
św. Siostry Faustyny,
św. Ojca Pio,
św. Rity, Bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
co wcale nie przeszkadza,
by ponad tych wszystkich
mieć szczególne
nabożeństwo
do Matki Najświętszej.
Objawia się ono
w uczestnictwie
w Nabożeństwach Fatimskich,
w modlitwie różańcowej,
w nabożeństwach majowych,
w odpustach ku czci Maryi,
w pielgrzymkach
do Sanktuariów Maryjnych.

Było mi dane
poznać rodzinę, małżeństwo
zee szczególną czcią,
z wyjątkową pobożnością
do Matki Najświętszej.
Wszystkie miejsca
do których pielgrzymowali
umieścili
w napisanej przez siebie
Litanii Pielgrzymkowej
do świętych Pańskich
i Matki Najświętszej.
Zachęcam
choć do przeczytania,
bo nie sposób to powtórzyć
nie ma szans
do naśladowania.

LITANIA POPIELGRZYMKOWA
MARII I KAZIMIERZA z TARNOWA
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie, elejson.Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże,
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,                         .
Dzieciątko Jezus z Betlejemu z Bazyliki Bożego Narodzenia   błogosław nam
Jezu zamieniający wodę w wino w Kanie Galilejskiej- zmiłuj się nad nami
Jezu dokonujący rozmnożenia chleba i ryb z kościoła rozmnożenia w Tabghau,
Jezu głoszący Kazanie na Górze 8 Błogosławieństw,
Jezu kroczący po falach Jeziora Galilejskiego,
Jezu wskrzeszający Łazarza w Betanii,
Jezu nauczający modlitwy Ojcze nasz z kościoła Pater Noster,
Jezu uzdrawiający niewidomego nad sadzawką Betesda,
Jezu płaczący nad losem Jerozolimy z kościoła  Dominus Flevit
Jezu Przemieniony z Bazyliki Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor,
Jezu kuszony na Górze Kuszenia koło Jerycha,
Jezu dosiadający osiołka przed uroczystym wjeździe do Jerozolimy z Sanktuarium w Betfage na Górze Oliwnej
Jezu ustanawiający Eucharystię w Wieczerniku w Jerozolimie,
Jezu modlący się w Ogrodzie Getsemani z Bazyliki Konania
Jezu dźwigający Krzyż drogą Via Dolorosa,
Ukrzyżowany Jezu w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie
Jezu wstępujący do Nieba z Sanktuarium Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej
***
Krzyżu Święty z Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie – bądź pochwalony
Płyto Obmycia i Namaszczenia Ciała Jezusa zdjętego z Krzyża w Bazylice Grobu Pańskiego  bądź pochwalona
Pusty Grobie Chrystusa w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie  – bądź pochwalony
***
Pusty Grobie Chrystusa w Katedrze w Salamana  – bądź pochwalony
Krwi Chrystusa na korporale w Orvieto, – bądź pochwalona
Boże Ciało z Sanktuarium Sacre Couer w Paryżu – bądź pochwalone
***
Dzieciątko Jezus z Pragi Czeskiej  – błogosław nam
Ukrzyżowany Cudowny Jezu Wileński z kościoła Św. Piotra i Pawła-  zmiłuj się nad nami
Jezu Miłosierny z Wilna
– zmiłuj się nad nami
***
Dzieciątko Jezus z Jodłowej – błogosław nam
Ukrzyżowany Cudowny Jezu Mogilski  – zmiłuj się nad nami
Jezu Miłosierny z Łagiewnik
Jezu Miłosierny z Ciężkowic
Jezu Cierpiący z Klasztoru Norbertanek z Imbramowic,
Ukrzyżowany Jezu z Kobylanki,
Wielkowolski Jezu Cierniem Ukoronowany z Paradyża,
Pusty Grobie Chrystusa w Bazylice Grobu Pańskiego w Miechowie – bądź pochwalony
Krzyżu Święty z Góry Świętego Krzyża
– bądź pochwalony
***
Święta Maryjo, Matko Boga i Matko nasza  –   módl się za nami
Maryjo Dziewico z Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie,
Matko Boża Karmiąca z Groty Mlecznej w Betlejem,
Matko Boża z Kany Galilejskiej,
Matko Boża z Bazyliki Zaśnięcia NMP w Jerozolimie,
Matko Boża Wniebowzięta z Bazyliki Wniebowzięcia
Matko Boża Szkaplerzna z Sanktuarium Stella Maris na Górze Karmel,
***
Matko Różańcowa z Fatimy,
–   módl się za nami
Matko Płacząca z La Salette,
Uzdrowienie Chorych z Lourdes,
Czarna Panienko z Montserrat,
Matko Boża del Pilar z Saragossy,
Matko Boża Loretańska z Loreto,
Matko Boża Loretańska z Brna w Czechach,
Matko Boża Śnieżna z Rzymu,
Święta Maryjo del Fiore z Florencji, ,
Matko Boża z kościoła św. Filipa Neri w Rzymie,
Matko Boża z Sanktuarium Cudownego Medalika w Paryża,
Matko Boża z Lewoczy na Słowacji,
Matko Boża Zwycięska z Pragi,
Maryjo Dziewico z Kamiennej Bramy w Zagrzebiu,
Matko Boża Królowo Pokoju z Miedjugorje
Matko Niepokalana z Litmanowej na Słowacji,
Panno Maryjo Krtinska z Czech
Matko Boża Miłosierna z Ostrej Bramy w Wilnie,
Matko Boża Łaskawa ze Lwowa,
Matko Boża Trocka z Troków na Litwie,
Matko Boża z Szydłowa na Litwie,
Matko Boża Jazłowiecka z Jazłowca na Ukrainie,
Najświętsza Mario Panno Ormiańska z Kamieńca Podolskiego,
****
Matko Boża Królowo Polski z Częstochowy,
Matko Boża Łaskawa Tuchowska,
Matko Boża Szkaplerzna z Czernej,
Matko Szkaplerzna z Tarnowa na Burku,
Matko Szkaplerzna z Zawady koło Dębowca
Matko Boża Bolesna z Limanowej
Matko Bolesna z Lichenia,
Matko Bolesna Świętokrzyska z Kałkowa,
Matko Bolesna z Jarosławia,
Matko Bolesna z Haczowa,
Matko Bolesna z Czarnego Potoku,
Matko Boża Bocheńska,
Matko Boża z Kalwarii Zebrzydowskiej,
Matko Słuchająca z Kalwarii Pacławskiej,
Matko Boża Przedziwna z Grybowa,
Matko Boża Królowo Niebios, Pani Aniołów z Gietrzwałdu,
Matko Boża Królowo Pokoju ze Stoczka Warmińskiego,
Matko Jedności z Kodnia,
Matko Jedności Chrześcijan ze Świętej Lipki,
Świętogórska Różo Duchowna z Gostynia,
Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej z Piekar Śląskich,
Matko Boża Wniebowzięta z Lipinek,
Matko Boża Saletyńska z Dębowca
Matko Boża Pocieszania z Leżajska,
Matko Pocieszenia z Orchówka,
Matko Pocieszenia z Górki Klasztornej,
Matko Pocieszenia z Kościoła Karmelitów z Pilzna
Matko Boża Różańcowa ze Smardzowic,
Matko Boża z Okulic,
Matko Boża Zwycięska z Odporyszowa,
Matko Niezawodnej Nadziei z Jamnej
Matko Boża Fatimska z Krzeptówek
Matko Boża Fatimska z Tarnowa
Matko Boża Królowo Podhala z Ludźmierza,
Matko Boża Gidelska Uzdrowienie Chorych z Gidl,
Matko Boża Wambierzycka Królowo Rodzin,
Matko Boża Kębelska z Wąwolnicy,
Matko Boża Iwierska z Grabarki,
Matko Boża Leśniańska z Leśnej Podlaskiej,
Matko Boża Miłosierna Ostrobramska ze Skarżyska-Kamiennej,
Matko Boża Kazimierska z Kazimierza n/Wisłą
Matko Boża Bardzka, Strażniczko Wiary,
Matko Boża Częstochowska z Muchowa,
Starowiejska Matko Miłosierdzia ze Starej Wsi k/Brzozowa,
Matko Boża Królowo Nieba i Ziemi z Jaślisk,
Matko Boża Wniebowzięta z Przeczycy,
Matko Boża Przedziwna z Pszczyny,
Matko Boża Pięknej Miłości z Polańczyka

***
Święta Anno z kościoła św. Anny w Jerozolimie – módl się za nami
Święta Elżbieto z Kościoła Nawiedzenia Św. Elżbiety w Ein Karem,
Święty Janie Chrzcicielu z Kościoła Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ein Karem
Święta Katarzyno Aleksandryjska z kościoła św. Katarzyny w Betlejem,
Święta Miriam mała Arabko z klasztoru  karmelitanek bosych w Betlejem,
Święty Józefie z Kościoła św. Józefa w Nazarecie,
Święty Łazarzu z Betanii,
Święty Piotrze z Twojego domu w Kafarnaum
Święty Piotrze zapierający się Jezusa z Kościoła w Gallicantu,
Święty Piotrze  z Kaplicy Prymatu nad Jeziorem Galilejskim
***
Święty Piotrze z Bazyliki Watykańskiej,
Święty Pawle z Bazyliki na Zatybrzu,
Święty Janie z Bazyliki na Lateranie,
Święty Marku z Wenecji,
Święty Jakubie z Lewoczy na Słowacji,
Święty Franciszku z Asyżu,
Święta Klaro z Asyżu,
Święty Antoni z Padwy,
Święty Benedykcie i Scholastyko z Monte Casino,
Święty Filipie Neri z Rzymu,
Święta Bernadetto z Lourdes,
Święta Tereso z Avilla,
Świeta Hiacynto i święty Franciszku z Fatimy
Święty Błażeju z Dubrownika,
Święta Anastazjo Dalmatyńska z Zadaru w Chorwacji,
Święty Stefanie z Esztergom,
Święta Zakonnico z Milau,
Święta Katarzyno Laboure z Paryża,
Święta Ludwiko de Marillac z Paryża,
Święty Wincenty a Paulo z Paryża,
Święty Janie Nepomucenie z Pragi,
Święty Cyrylu i Metody z Velehradu,
Święty Idzi z Bardejowa na Słowacji,
Święty Kazimierzu z Wilna,
Święty Zygmuncie Gorazdowski ze  Lwowa
Święty Józefie Bilczewski ze  Lwowa
Święty Janie z Kaplicy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie
*****
Święty Józefie Opiekunie Rodzin z Kalisza,
Święty Janie Chrzcicielu z Kamienia Pomorskiego,
Święty Józefie z Prudnika,
Święty Stanisławie ze Szczepanowa,
Święta Kingo ze Starego Sącza,
Święta Katarzyno Aleksandryjska z Krakowa,
Święty Wojciechu z Gniezna,
Święty Bracie Albercie z Kalatówek,
Święty Świeradzie z Tropia nad Dunajcem,
Święty Benedykcie z Tropia nad Dunajcem,
Święta Jadwigo Wawelska,
Święty Maksymilianie Kolbe z Niepokalanowa,
Święta Faustyno z Łagiewnik,
Święty Janie Pawle II z Wadowic
Święty Janie z Dukli,
Święty Stanisławie Kazimierczyku z Kościoła Bożego Ciała w Krakowie – Kazimierzu
Święty Antoni z Padwy Narodowej,
Święty Szymonie z Lipnicy Murowanej,
Święty Andrzeju Bobola ze Strachocina,
Święty Józefie Sebastianie  Pelczar  z Przemyśla,
Święta Anno Samotrzecia z Góry św. Anny,
Święty Feliksie z Kodnia,
Święty Teofilu z Jarosławia
Święty Marcinie z Kolegiaty w Opatowie
Święty Antoni Padewski z Radecznicy
Święty Stanisławie Papczyński z Lichenia
Święty Ojcze Pio z Kościoła NSPJ w Tarnowie
Wszyscy Świeci z Ołtarza Relikwii z Kodnia,   módlcie się za nami
Wszyscy Święci z Ołtarza Relikwii w kościele Dominikanów w Jarosławiu
módlcie się za nami
Wszyscy Święci z Ołtarza Relikwii w kościele Jezuitów w Starej Wsi
módlcie się za nami
***
Błogosławiony Romanie Sitko z Tarnowa, – módl się za nami
Błogosławiona Karolino Kózka z Wał-Rudy,
Błogosławiona Anielo Salawa z Krakowa,
Błogosławiona Salomeo z Grodziska/Ojcowa,
Błogosławiony Bronisławie Markiewicz z Miejsca Piastowego,
Błogosławiony Jerzy Popiełuszko,
Błogosławiony Krystynie z Zakliczyna
Błogosł. Sadoku i 48 Męczenników Sandomierskich

z Kościoła św. Jakuba z Sandomierza – módlcie się za nami
Sługo Boży Stefanie Wyszyński,  –   módl się za nami
Sługo Boży ks. Piotrze Skarga
Sługo Boża Rozalia Celakówna,
Sługo Boży Andrzeju Tomaka z Haczowej,
***
Święty Krzysztofie – patronie kierowców,
Święty Rafale – patronie podróżujących,
Świeci Patronowie nasi,
Wszyscy Święci i Święte Boże,
***
Święty Michale Archaniele z Placu św. Michała w Rzymie
–  broń nas i strzeż nas
Święty Michale Archaniele z Miejsca Piastowego   –  broń nas i strzeż nas
Święci Aniołowie, Aniołowie Stróżowie, Święci Archaniołowie –  brońcie nas i strzeżcie nas
***
Abyśmy wśród utrapień i przeciwności w wierze świętej wytrwali, –  prosimy Cię Panie
Aby nasze dzieci, wnuki i zięciowie nigdy wiary nie utracili,
Abyśmy w zgodzie i jedności żyli,
Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu,
Aby miłość do Boga i bliźnich w naszych sercach rosła,
Abyś Papieża Franciszka obdarzył zdrowiem i potrzebnymi łaskami,
Abyś duchowieństwo nasze w prawdziwej pobożności zachować i umocnić raczył,
Abyśmy krzyż codziennych trudności z odwagą  nosili,
Abyśmy szczerze pokutowali za nasze grzechy,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś nas zachował od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała,
Abyśmy po życiu ziemskim  połączyli się kiedyś z Tobą w niebie,
Abyś wszystkich, którzy modlą się razem z nami wezwaniami tej litanii, wysłuchać i błogosławić raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie Boże, pokornie prosimy Cię, za wstawiennictwem NMP i wszystkich Świętych, abyś wysłuchał modlitwy naszej. Spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy, zgodnie z Twoją Wolą.
Ponieważ jednak upadamy na skutek naszych słabości, spraw łaskawie, aby przykłady Świętych umocniły naszą słabą wiarę i abyśmy nigdy nie lękali się być świadkami Twojej Miłości i Miłosierdzia, w każdym czasie i każdej  sytuacji. Przez Chrystusa  Pana naszego. Amen.

 

– – – – –

 

                         

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *