*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa C
Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego
 Łk 15,3-7

W Litanii
do Najświętszego Serca Jezusowego
powtarzasz
po wielekroć razy
Serce Jezusa…
I mimo woli
patrzysz na krzyż,
gdzie zostało
włócznią
przez żołnierza
przebite.
Widzisz
broczącą krwią ranę
i stwierdzasz,
jak wielką
Chrystus miał miłość,
by życie swe
ofiarować za innych,
za ciebie,
za mnie.
 
Z czym
serce ci się kojarzy?
Na pewno,
z uczuciem, przyjaźnią,
miłością, zaufaniem.
Mówimy,
że ktoś ma serce
twarde,
zimne jak lód,
a inny znów
jest człowiekiem o sercu
 złotym, wielkim,
czyli człowiekiem,
szlachetnym,
dobrym,
do czynienia dobra,
do spieszenia
z pomocą bliźnim
 chętnym.
 
Wiemy,
jakim jest serce
matki, ojca,
które kojarzy się
 zawsze
z miłością bezgraniczną,
trwałą,
w każdej okoliczności życia,
bez końca.
Nie myśli
o sobie,
poniesionych ofiarach,
trudach,
wyrzeczeniach,
poświęceniach,
nocach nieprzespanych.
 
Przywołaj
obraz Chrystusa
z dzisiejszej Ewangelii,
który jako pasterz
zostawia
całe owiec stado
bezpiecznych,
a szuka jednej zagubionej,
zamartwiając się
o jej losy.
Znajdując ją
uwikłaną w cierniach
 z radością
bierze ją
na swe ramiona
poranioną,
ale przed niechybną
śmiercią ocaloną.
 
Szukał jej
nie dlatego,
że dbał o liczebność
swego stada,
ale dlatego,
że ją kochał,
że ona była
powierzona Jego trosce,
pod Jego opiekę
oddana.
 
Takim jest serce
Chrystusa Zbawiciela
wobec każdego
wierzącego człowieka.
Daje mu siebie
w Eucharystii,
w niej
na niego czeka.
 
Takim jest serce
Chrystusa Zbawiciela
wobec człowieka
chodzącego po bezdrożach.
Okazuje cierpliwość,
daje czas,
by przejrzał,
a dostrzegając dobrą wolę
wychodzi naprzeciw,
podaje swą dłoń,
bierze za rękę
i poprowadzi z miłością,
 przywracając
do jedności z Kościołem.
Chciej tę miłość
odwzajemnić
swoją miłością,
by Chrystus,
który umierając
na krzyżu za ciebie
z przebitym sercem
mógł cieszyć się,
że nie na darmo
złożył swe życie
w ofierze,
a podziękujesz Chrystusowi
 za to
swą wiernością.
 
A radość Chrystusa
będzie wielka,
bo cieszy się
z każdego
poprawę przyrzekającego
człowieka.

- - - - -

Naród polski
został trzykrotnie
poświęcony Sercu Jezusowemu.
Po raz pierwszy dokonali tego
biskupi polscy na Jasnej Górze
27 lipca 1920 roku.
Akt ten miał na celu
uproszenie ratunku dla Polski,
zagrożonej inwazją bolszewików.
Rok później,
3 czerwca,
akt poświęcenia został ponowiony
na Małym Rynku w Krakowie.
Inny charakter miało poświęcenie
z 28 października 1951 roku.
w Polsce rządzonej przez komunistów.
Dokonano go nie w czasie
jednej ceremonii,
lecz równocześnie
we wszystkich kościołach w kraju.
W orędziu biskupów,
które poprzedziło akt poświęcenia,
czytamy
“Przez poświęcenie narodu
Sercu Jezusa chcemy złożyć hołd
najgłębszej wdzięczności
za wszystkie dobrodziejstwa,
jakie otrzymaliśmy w ciągu
tysiącletniej historii chrześcijańskiej,
najściślej związanej
z Chrystusem i Jego Kościołem…”.
 
- - - - -
Panie Jezu,
zapal w naszych sercach
ogień Twojej miłości,
który w swym Sercu przyniosłeś
z nieba na ziemię,
abyśmy Ciebie miłowali
nade wszystko
i aby nic nie zdołało
odłączyć nas od Ciebie.
“Daj nam godnie wielbić Ciebie,
rozpal ogniem Twej miłości,
serca zimne zbliż do siebie,
Serce słodkie, Serce Boże”
                                 (Godzinki o NSPJ).
 
- - - - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Comments
Posted on 20 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906723
Ilość osób online: 6
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s