*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Uroczystość Trójcy Świętej A...
Uroczystość Trójcy Świętej A
J 3,16-18
J 3,16-24 – środa II Tydzień Wielkanocny
„Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg, nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; ale kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.
 
Jeżeli sam
wobec innych
potrafisz być
bezinteresownym,
czyli nie liczyć
na czyjąś
wdzięczność,
uznanie,
to łatwiej zrozumiesz
jak bardzo
przekonywującym
i wymownym
jest postępowanie
Boga Stwórcy
wobec człowieka
i wszystkiego
co uczynił
przez dzieło
stworzenia świata
ukazując,
jak wielką miłością
darzy jego samego.
 
I nawet wtedy,
kiedy człowiek
przez diabła
zwiedziony
uległ pokusie,
Bogiem wzgardził,
grzech wybrał,
choć został
wyrzucony
z miejsca
przez Boga mu danego
pięknego raju,
tej Bożej,
ojcowskiej,
wielkiej miłości
nie został pozbawiony.
  Bóg mimo
swego zagniewania
nie zapomniał
nigdy o nim.
 
Tak tę prawdę,
sam Chrystus
tłumaczy Nikodemowi
chcąc go przekonać,
że ludzie
za grzech popełniony
ponieśli karę,
a On jest tym,
który na świat
po to przyszedł
aby dokonać
odkupienia człowieka,
czyli, by człowiek
miał możliwość
osiągnięcia zbawienia.
 
Domyślam się,
zauważyłeś,
że w dzisiejszą uroczystość
Trójcy Świętej,
kościół czyta Ewangelię
w której nie wspomina
o Duchu Świętym.
 
To prawda,
nie wymienia
jego osoby,
ale jeżeli pamiętasz
w jak wielu miejscach
jest mowa o relacjach
między Przedwiecznym Ojcem
i jego Jednorodzonym Synem,
tylekroć razy
mówi o Nim.
bo jest osobową miłością
Ojca i Syna,
Duchem Świętym,
który jest równym im obu,
Bogiem prawdziwym.
ojciec kocha syna
i tym samym
Duchem Świętym
syn kocha ojca
i tak ukazuje się nam
cała Święta Trójca.
 
A ty
w jej imię
zostałeś ochrzczony
znakiem Krzyża świętego
w sakramencie naznaczony.
 
Rozpoczynając dzień
czynisz znak
Krzyża świętego
wymawiając słowa:
w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego.
Oddajesz hołd
Trójcy Świętej,
rozumem ludzkim
tajemnicy niepojętej.
 
Od początku
swego życia z Bogiem
jesteś z nią związany.
Bo każdy sakrament
                  przez ciebie przyjmowany                 
jest w Jej Imię,
przez znak Krzyża
tobie udzielany.
 
A przez ten znak
swą wiarę wyznajesz
w Boga Stwórcę,
w Syna Bożego
Jezusa Chrystusa,
Odkupiciela człowieka,
i Ducha Świętego
Uświęciciela,
który ci łaski
i darów udziela,
byś mógł dojść
do nieba,
do zbawienia.

- - - - -
0 Comments
Posted on 19 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906832
Ilość osób online: 6
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s