*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Piątek, 19 lipca 2024 - 201 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

34 Niedziela Zwykła C Uroczystośc Chrystusa Króla
XXXIV Niedziela C
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Łk 23,35-43
„Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stal i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie…Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”.
 
Dwadzieścia wieków już czekamy,
by Chrystus zdecydował się
na swe skronie włożyć koronę
i dostrzegamy, że jakoś
Mu nie spieszno, czynimy to sami.
 
Dzisiejszym świętem,
pomnikami, rzeźbami, obrazami,
wezwaniami.
Władcą panującym, księciem
Chrystusa nazywamy.
Widzimy Go na tronie,
z berłem w ręku, z koroną na głowie.
 
Chrystusowi oddajemy rządy
nad światem
i czekamy kiedy sięgnie
po władzę Mu należną
i królestwo Jego nastanie?
Tak widzieli Mesjasza
prorocy starozakonni,
bo od Niego chcieli by rozprawił się
z wrogami narodu,
mieli ich wielu, znienawidzili.
 
Tak jednak się nie stało,
bo kiedy będącego pośród nich
Chrystusa pytano kim jest?
określał siebie słowami prostymi.
 
Od tronu, berła,
blasku korony bardzo dalekimi.
 
Mówił o sobie:
„Ja jestem bramą”, „Ja jestem drogą”,
„Ja jestem krzewem winnym”,
ale chyba nie uszło tobie,
że jeden raz tylko nazwał królem siebie,
ale dodał pospiesznie
jakby w obronie, by Go źle nie zrozumiano
„królestwo Moje, nie jest z tego świata”.
 
I nawet wtedy, kiedy tłum pod wpływem
entuzjazmu, chciał obwołać
Chrystusa królem,
propozycje odrzucił od razu.
 
Nie takiego
królowania pragnął.
 
Nie o takim
królestwie marzył.
 
Bo tak,
jak On żył, król nie żyje.
 
Tak jak, On postępował,
król nie postępuje.
 
Nad biednym się nie pochyla,
o nic nikogo nie prosi,
z pospólstwem się nie wdaje,
w dom prostych ludzi nie wchodzi.
 
Bo schylając się korona by spadła,
królowi wiele nie wypada
i nie wszystko się godzi.
 
Nie takiego królowania pragnął.
Nie o takim królestwie marzył.
bo z przejściami z własnego życia
sobie coś kojarzył.
 
Od samego dzieciństwa,
Chrystus miał do czynienia z królami,
ale byli dla niego tyranem,
prześladowcą, katem, złoczyńcami.
 
I tak dziwnie
w dziejach ludzkości będzie się działo,
że ze złem, okrucieństwem,
król się kojarzy.
 
Bo niestety takie wspomnienie
po królach pozostało.
 
To jednak na przekór
takiemu wizerunkowi władcy i króla,
liturgia dzisiejsza oddaje cześć
Chrystusowi Królowi
z koroną na głowie,
z berłem w ręku,
bo Kościół tę prawdę głosi,
pomny
na wyznanie Chrystusa,
że jest królem.
 
Choć jego królestwo nie z tego świata.
pamiętając słowa Chrystusa:
„Dana Mi jest wszelka władza,
na niebie i na ziemi”.
 
Chrystus wypowiadając te słowa,
marzy o królowaniu wobec ludzi
żyjących wiarą,
którzy dobrowolnie
poddadzą się Jego działaniu,
dotyczącego rozumu człowieka,
wyzwalając go z więzów
fałszu, błędu, zwątpienia.
 
Zapraszając do życia bez kłamstwa,
matactw,
zwodniczych teorii,
systemów, obietnic bez pokrycia.
 
Chrystus Król chce wpływać
na wolą człowieka,
by żył prawdą,
kodeksem moralnym,
Bożymi Przykazaniami,
ewangelicznymi wskazaniami.
by kierował się w życiu,
tak ku Bogu, jak i ku bliźnim,
miłością.
 
Takie to królestwo Chrystusa Króla,
który Nim jest dla tych,
którzy swój umysł i swoją wolę
ku niemu zwracają,
tak swe życie uporządkowali,
że w swym codziennym postępowaniu
prawdą i miłością się kierują
dlatego, wiernymi poddanymi
Chrystusa zostali
i w wierności trwają.
 
- - - - -
 
Berło i korona splendoru dodają.
Ale radość sprawia królowi,
jeśli uznający go swym królem,
wiernymi pozostają.
 
- - - - -
 
Bywają społeczeństwa dumne,
że króla mają.
Dobrze w nim czuje się król,
jeśli go szanują i słuchają.
 
- - - - -
 
0 Comments
Posted on 05 Jan 2017 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 907083
Ilość osób online: 7
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s