*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

11 Niedziela Zwykła B i dni po...
XI Niedziela Zwykła B
Mk 4,26-34
„Z królestwem Bożym dzieje się tak…”
 
Przez Sakrament Chrztu Świętego
stałeś się dzieckiem Bożym.
Należysz
do wspólnoty kościoła,
powiększyłeś krąg
ludzi wierzących.
A przez życie
w łączności z Chrystusem
jesteś uczestnikiem
królestwa Bożego.
Czyli
wszczepienie w Chrystusa
przez Chrzest Święty
było dla ciebie
ziarnem wrzuconym,
które miało zakiełkować,
rozwijać się
i zaowocować
życiem wiarą.
Spójrz na tak wierzących.
Na ich życie prawe,
uczciwe.
Wiernych
Bożym Przykazaniom,
znoszących
przeciwności cierpliwie,
sprawiedliwych.
Podziwiaj
ich stałość w wierze,
pokój w sercu,
czyste sumienie.
Niech będą ci przykładem,
By i na tobie się spełniły
słowa Chrystusa:
„Z królestwem Bożym
dzieje się tak,
jak gdyby ktoś
nasienie rzucił w ziemię,
nasienie kiełkuje i rośnie,
on sam nie wie jak.”

- - - - -
 
Poniedziałek XI Tydzień Zwykły
Mt 5,38-42
„Daj temu, kto cię prosi...”
 
Dzwonią, pukają,
na ulicach wystają,
rękę wyciągają
prosząc o wsparcie,
o coś do jedzenia,
o pieniądze na życie,
na lekarstwa dla siebie,
dla dzieci,
na zapłacenie rachunków
związanych z mieszkaniem.
Patrzysz im w oczy,
na ich smutne twarze
i pytasz siebie
czy to prawda?
czy tylko
jedno więcej naciąganie?
Dlatego się zastanawiasz,
bo pamiętasz słowa Chrystusa:
Daj temu, kto cię prosi…”
Masz problem
do rozwiązania
by naprawdę potrzebującemu
nie odmówić.
Wsparcie
jest okazaniem miłosierdzia
wobec potrzebującego,
jest nakazem Chrystusa.
W dzień
Sądu Ostatecznego będziesz
rozliczany z niego.
Ale roztropność mówi,
że bezpieczniej pomagać
 przez wiarygodne instytucje,
by pomoc
doszła do biednego.

- - - - -
 
Wtorek XI Tydzień Zwykły
Mt 5,43-48
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół.”
 
By człowiek mógł szczerze
o sobie powiedzieć,
że jest wierzącym,
to nie wystarczy
powoływać się na to,
że jest się ochrzczonym w kościele.
Ale nakazy wiary,
Przykazania Boże
trzeba zachować,
bo dopiero wierność im
jest jej sprawdzianem
i jej autentyczność
potwierdzić może.
Dzisiaj Chrystus proponuje
test wiary.
„Miłujcie nieprzyjaciół waszych
i módlcie się za tych,
którzy was prześladują.”
Wiem, co czujesz
wobec krzywdzących,
posądzających,
nieuczciwych.
A jako człowiek wierzący
masz ich wszystkich miłować.
To znaczy żadnego odwetu
nie wolno ci stosować,
musisz wybaczyć,
darować
i modlić się za nich.
By być wierzącym,
tak trzeba postępować.

- - - - -
 
Środa XI Tydzień Zwykły
Mt 6,1-6.16-18
„Strzeżcie się…”
 
Człowieka
wierzącego poznasz
po jego sposobie postępowania.
Bo w życiu codziennym
zachowując Boże Przykazania
chcąc nie chcąc,
uzewnętrznia swe przekonania.
A kim jest?
Inni wiedzą z jego zachowania.
Widzą go w kościele,
wiedzą o jego zaangażowaniach.
Jego postawa jest poprawna.
Jest praktykującym.
Bo wiara czynów wymaga.
Jeżeli ich nie ma
jest martwa.
Ale warunkiem,
by wszystkie akty
jako nakaz wiary
były zasługujące,
muszą być
wynikiem motywacji
z niej wypływającej.
Czyli
całe jego postępowanie,
życie w rodzinie,
w społeczeństwie
ma być nacechowane wiarą,
którą wyznaje.
Zna Chrystusa ostrzeżenie:
„Strzeżcie się,
żebyście uczynków pobożnych
nie wykonywali przed ludźmi po to,
aby was widzieli.”
Dlatego wobec Boga
postępuje szczerze.
 
- - - - -

Czwartek XI Tydzień Zwykły
Mt 6,7-15
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie.”
 
Modlitwa jest potrzebą serca
człowieka wierzącego.
Chwilą rozmowy,
czasem spotkania,
przestawania
sam na sam z Bogiem.
Do tego nie potrzebuje
wielu słów,
a trochę czasu,
skupienia,
by wyrazić Bogu
swe uwielbienie,
dziękczynienie,
prośbę o przebaczenie
za przewinienia
i serdeczne życzenie,
by wejrzał Bóg
łaskawym okiem
na potrzeby duszy i ciała
tak osobiste,
jak i osób polecanych
użyczając łask i darów
okazał swe miłosierdzie.
Nie potrzebuje do tego
wyszukanych słów,
tekstów zapożyczonych.
Wdzięczny Chrystusowi
za modlitwę „Ojcze Nasz”,
której nauczył swych uczniów,
powtarza ją niezmiennie.

- - - - -
 
Piątek XI Tydzień Zwykły
Mt 6,19-23
„Gromadźcie sobie skarby w niebie…”
 
Życie
Ma swoje uwarunkowania.
By przeżyć je dobrze i mądrze
wymaga
określonego światopoglądu,
należnej wiedzy,
pracy
z nią zgodnej,
zapłaty
za nią godnej
by zaspokoić
życiowe potrzeby,
mieć środki wystarczające
utrzymania.
I czasem się zdarza
pod wpływem pokusy,
że człowieka opanuje żądza
bogacenia się,
jak najwięcej dóbr posiadania.
Chrystus
ostrzega wierzących:
„Nie gromadźcie sobie
skarbów na ziemi,
gdzie mól
i rdza niszczą
i gdzie złodzieje
włamują się i kradną.
Gromadźcie sobie skarby
w niebie.”
Czym one są
dla wierzącego?
To jego zasługi
za życie wiarą,
za wierność Bogu
i Jego Przykazaniom,
za miłość
i miłosierdzie wobec bliźniego.
 
- - - - -

Sobota XI Tydzień Zwykły
Mt 6,24-34
„Nie troszczcie się zbytnio…”
 
Jako człowiek dorosły
wiele spraw masz głowie.
Troska o utrzymanie
wypełnia ci czas,
by na nie zarobić,
mógł żyć godnie
i dobre warunki
zagwarantować rodzinie.
A to pochłania,
daje zmęczenie
i biada,
jeżeli będąc wierzącym
zapomnisz o tym,
co w życiu najważniejsze,
i wymogi wiary
zejdą na dalszy plan,
tak, że sumienie wyrzucać
ci będzie zaniedbania.
To już znak,
że źle się dzieje.
Bo troska
o codzienne sprawy jest większa,
niż o zbawienie.
Chrystus przestrzega:
„Nie troszczcie się więc zbytnio
i nie mówcie:
co będziemy jeść?
co będziemy pić?
Bo o to wszystko
 poganie zabiegają.”
Czyli będąc wierzącym
tak masz żyć
by troski doczesne
z życiem związane
nie przesłoniły ci nieba.
 
- - - - -
0 Comments
Posted on 13 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906537
Ilość osób online: 8
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s