*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Niedziele B Okresu Zwykłego
2 Niedziela Zwykła B
J 1,35-42
„Oto Baranek Boży”.
 
Wystarczyło uczniom Jana Chrzciciela
usłyszeć o Jezusie „Baranek Boży”,
by pójść za Nim, zostać powołanym
i życie za Niego w ofierze złożyć.
 
- - - - -
 
Módlmy się.
 
Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty rządzisz niebem i ziemią,
wysłuchaj prośby swojego ludu,
i obdarz nasze czasy swoim pokojem.
 
- - - - -
 
Wiara człowieka zmienia,
daje mu przepis na życie,
które prowadzi do zbawienia.
 
= = = = =
 
3 Niedziela Zwykła B
Mt 1,14-20
„Nawracajcie się ….”
 
Chrystus na wieś,
że Jan został uwięziony,
od Galilei zaczął swe nauczenie
wracając w rodzinne strony.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący, wieczny Boże
kieruj naszym życiem
według swego upodobania,
abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna,
mogli obfitować w dobre uczynki.
 
- - - - -
 
Tak też się dzieje
przez wieki w Kościele,
nauczanie Chrystusa kontynuują
kapłani, biskupi, papieże.
 
= = = = =
 
4 Niedziela Zwykła B
Mk 1,21-28
„I wnet rozeszła się wieść o Nim…”
 
O Jezusie szybko rozeszła się wieść
i Jego wyjątkowym nauczaniu,
 Jego władzy nad złym duchem,
i skutecznym od niego uwalnianiu.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Panie, nasz Boże, spraw,
abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy
i szczerze miłowali
 wszystkich ludzi.
 
- - - - -
 
Mądrość i moc Bożą
ujawnił Chrystus nauczając
w Synagodze lud zgromadzony
i opętanego uzdrawiając.
 
= = = = =
 
 
5 Niedziela Zwykła B
Mk 1,29-39
„I chodził po całej Galilei…”
 
Najbliższa Jezusowemu sercu była Galilea,
w niej się wychowywał, dorastał,
w niej powołał pierwszych apostołów,
i w niej prawdę o Królestwie Bożym ogłaszał.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący Boże,
strzeż nieustannie swojej rodziny
z ojcowską dobrocią,,
a ponieważ całą nadzieje pokładamy
w łasce niebieskiej,
otaczaj nas zawsze swoją opieką.
 
- - - - -
 
Wdzięczni byli Jezusowi
mieszkańcy Galilei
za przywracanie zdrowia duszy i ciała,
i za wiele cudów, które widzieli.
 
= = = = =

6 Niedziela Zwykła B
Mk 1,40-45
„Jeżeli chcesz możesz mnie oczyścić….”
 
Odważnym był trędowaty
zbliżając się do Chrystusa,
wierzył, że uzdrowi go z choroby
i Chrystus jego wiarę nagrodził.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty chcesz przebywać
w sercach prawych i szczerych,
daj abyśmy z pomocą Twojej łaski,
stali się godnym mieszkaniem
dla Ciebie
 
- - - - -
 
Ludzie wierzący w Boga
doświadczają w swym życiu
jak wiara może cudu dokonać.
 
= = = = =
 
 
7 Niedziela Zwykła B
Mk 2,1-12
„…przyszli do Niego z paralitykiem…”
 
Wiara czterech niosących
została przez Chrystusa dostrzeżona,
nagrodzona zdrowiem
i grzechów odpuszczonych.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
Wszechmogący Boże, spraw,
abyśmy stale rozważając Twoją naukę,
spełniani słowem i czynem,
co się Tobie podoba.
 
- - - - -
 
Pomoc udzieloną choremu
Bóg dostrzega
i nagradza po Bożemu.
 
= = = = =
 
8 Niedziela Zwykła B
Mk 2,18-22
„…dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą?”
 
Zachowanie uczniów Chrystusa
było bacznie obserwowane,
i u faryzeuszów budziło zastrzeżenia,
że nakazy prawa nie są zachowane.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
Wszechmogący Boże, spraw
niech pod Twoimi rządami dzieje świata
toczą się w pokoju,
a Twój Kościół bez przeszkód Tobie służy.
 
- - - - -
 
Ludzie mający się za wierzących
nie zachowując nakazów Bożych
są zakałą Kościoła,
powiększają grono wiarołomnych.
 
= = = = =
 
9 Niedziela Zwykła B
Mk 2, 23-28
„…czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno”.
 
Uczniowie Chrystusa
znali Prawo Starozakonne,
ale poczucie głodu
było silniejsze od nich.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli
w swoich zarządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi,
i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru.
 
- - - - -
 
Prawo zawsze wymaga
wiernego zachowania,
ale nie zawsze tak się dzieje
nawet pośród uczniów Pana.
 
= = = = =
 
10 Niedziela Zwykła B
Mk 3,20-35
„Tymczasem nadeszła Jego Matka…”
 
Maryja Matka Chrystusa
słysząc o nieustannym nauczaniu Syna
idzie we wskazane miejsce
i zdumiało Ją to, co zobaczyła.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże źródło wszelkiego dobra,
wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw,
abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali,
co jest słuszne,
i z Twoją pomocą to wypełniali.
 
- - - - -
 
Wszystkie mamy są takie same
życiem, pracą i postępowaniem
swych dzieci zatroskane.
 
= = = = =
 
 
11 Niedziela Zwykła B
Mk 4,26-34
„Z królestwem Bożym dzieje się tak…”
 
Ziarno wiary zasiane w sercu człowieka
bywa niepozorne,
ale przez troskę o jego rozwój
rodzi owoce zdumiewające.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, mocy ufających Tobie,
bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
wysłuchaj nasze błagania
i wspomagaj nas swoją łaską,
aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom.
 
- - - - -
 
Wiara jest łaską
będzie się rozwijać
jeżeli spotka się ze współpracą.
 
= = = = =
 
12 Niedziela Zwykła B
Mk 4,35-41
„Fale biły w łódź, tak iż…”
 
Strach wstąpił w serca apostołów
kiedy wiatr łódź napełniał wodą,
zbudzili śpiącego Jezusa a On
 słowem „Ucisz się” jezioro uspokoił.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący Boże,
obdarz nas ustawiczną bojaźnią
i miłością Twojego świętego imienia,
albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym,
których utwierdzasz w swojej miłości.
 
- - - - -
 
Jeżeli ci coś
w życiu zagraża
 z wiarę proś
o pomoc Pana.
 
= = = = =
 
13 Niedziela Zwykła B
Mk 5,21-43
„…połóż na nią ręce, aby…żyła.”
 
Z wiarą w moc cudotwórczą
Jezusa z Nazaretu - Nauczyciela,
prosił Jair o uzdrowienie córki,
i był świadkiem jej wskrzeszenia.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty przez łaskę przybrania
uczyniłeś nas dziećmi światłości,
nie dopuść, aby nas ogarnęły
ciemności błędu, lecz spraw,
abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy.
 
- - - - -
 
Bóg wiarę nagradza
przychodząc z ratunkiem
przed tym, co zagraża.
 
= = = = =
 
 
14 Niedziela Zwykła B
Mk 6,1-6
„Dziwił się też ich niedowiarstwu.”
 
Chrystus miał powód by się dziwić,
bo poza stwierdzeniem mądrości nauczania
i podziwu za cuda uczynione
dalecy byli od wiary że patrzą na Mesjasza.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna
podźwignąłeś upadłą ludzkość,
udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw,
aby oswobodzeni z niewoli grzechu
osiągnęli wieczne szczęście.
 
- - - - -
 
Wiedzę zdobywasz,
łaską jest wiara,
łatwiej pójdziesz przez życie
gdy w tobie to para zgrana.
 
= = = = =
 
15 Niedziela Zwykła B
Mk 6,713
„I przykazał im, aby nic z sobą nie brali…”
 
Po intensywnym okresie duszpasterskim
i przykładzie jak być wiarygodnym,
Chrystus posyłając swych uczniów nakazuje,
by każdy z nich był ubogim.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
Boże, Ty ukazujesz błądzącym
światło Twojej prawdy,
aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości,
spraw, niech ci,
którzy uważają się za chrześcijan,
odrzucą wszystko,
co się sprzeciwia tej godności,
a zabiegają o to, co jest z nią zgodne.
 
- - - - -
 
Ubóstwo głosiciela Ewangelii
jest Jezusa nakazem,
a środki do życia i posługi
pozostawia trosce słuchaczy.

= = = = =

16 Niedziela Zwykła B
Mk 6,30-34
„Pójdźcie…i wypocznijcie nieco.”
 
Zasłużony odpoczynek apostołów
potrzebujący pomocy uniemożliwili,
Jezus mimo zmęczenia zaczął nauczać
z litości nad zgromadzonymi.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący Boże,
okaż miłosierdzie swoim wiernym
i pomnażaj w nich dary swojej łaski,
aby pełni wiary, nadziei i miłości,
zawsze wiernie
zachowywali Twoje przykazania.
 
- - - - -
 
Bywa, że pośród nocy
ktoś zadzwoni, zapuka
potrzebując twojej pomocy.
Nie odmawiaj, bo może to być
ostatnia przysługa.

= = = = =

17 Niedziela Zwykła B
J 6,1-15
„Ten prawdziwie jest prorokiem…”
 
Zgromadzeni wokół Chrystusa nakarmieni
cudownie rozmnożonym chlebem i rybami,
zgodnie twierdzili, że Jezus
jest prorokiem na którego czekali.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący Boże,
okaż miłosierdzie swoim wiernym
i pomnażaj w nich dary swojej łaski,
aby pełni wiary, nadziei i miłości,
zawsze wiernie zachowywali
Twoje przykazania.
 
- - - - -
 
Musimy pamiętać o głodnych
wiedząc, że cudu nie dokonamy,
ale musimy dzielić się tym,
co sami posiadamy.
 
= = = = =

18 Niedziela Zwykła B
J 6,24-35
„Jam jest chleb życia.”
 
Zachęcające są powyższe słowa Chrystusa
dla wszystkich dążących do zbawienia,
bo potrzebne są siły ducha podtrzymywane
mocą eucharystycznego chleba.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący Boże,
wspieraj swoich wiernych i okaż
wiekuistą dobroć proszącym,
którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana,
odnów życie im udzielone
i odnowione zachowaj.
 
- - - - -
 
Chrystus pozostał pośród nas
w Eucharystii pod postacią chleba,
byśmy mocą tego pokarmu
doszli do nieba.
 
= = = = =

19 Niedziela Zwykła B
J 6,41-51
„… kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki.”
 
Chrystus zapewnia wierzących w siebie,
kto spożywa chleb Eucharystyczny,
czyli przyjmuje Komunię Świętą
osiągnie zbawienie.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący, wieczny Boże,
ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem,
umocnij w naszych sercach
ducha przybranych dzieci,
abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo.
 
- - - - -
 
Częste przyjmowanie Komunii Świętej
to znak przyjaźni z Chrystusem,
zbawienie duszy jej uwieńczeniem.

 
= = = = =
 
 
20 Niedziela Zwykła B
J 6,51-58
„Kto spożywa moje Ciało….”
 
Warto zapamiętać słowa Jezusa
dotyczące Eucharystycznego Chleba,
kto Go spożywa będzie żył na wieki,
wiecznością będzie mu radość nieba.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty dla miłujących Ciebie
przygotowałeś niewidzialne dobra,
wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie,
abyśmy miłując Ciebie we wszystkim
i ponad wszystko,
otrzymali obiecane dziedzictwo,
które przewyższa wszelkie pragnienia.
 
- - - - -
 
Z wiarą przyjmując Komunię Świętą,
Ciało Chrystusa pod postacią chleba,
dowodzimy z Nim przyjaźni
 pamiętając o Jego zapewnieniach.

= = = = =

21 Niedziela Zwykła B
J 6,54,60-69
„Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało…”
 
Nie wszyscy z pośród uczniów Chrystusa
uwierzyli Jego słowom w cud Eucharystii,
nie mogąc tego pojąć a wiary nie stało,
na zawsze od Chrystusa odeszli.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych
w dążeniu do Ciebie,
daj swojemu ludowi miłować to,
co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz,
abyśmy wśród zmienności świata,
tam wznieśli nasze serca,
gdzie są prawdziwe radości.
 
- - - - -
 
Nikt z nas rozumem nie ogarnie
jak w Chlebie Eucharystycznym
sam Chrystus jest pokarmem.
 
= = = = =

22 Niedziela Zwykła B
Mk 7,1-8.14-15.21-23
„…to zło z wnętrza pochodzi…”
 
Gani Chrystus faryzeuszów nadgorliwość
w zachowaniu rytualnej czystości,
chce by z taką samą troską zadbali
 o wnętrze ono jest źródłem nieprawości.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże wszechświata,
od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość,
zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie
i daj nam wzrost pobożności,
umocnij w nas wszystko, co dobre,
i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś.
 
- - - - -
 
Dbaj o wygląd zewnętrzny,
ale kontroluj słowa, zachowanie,
bo one wskazują na twoje wnętrze.
 
= = = = =
 
23 Niedziela Zwykła B
Mk 7,31-37
„…otworzyły się jego uszy, więzy języka…”
 
To uzdrowienie głuchoniemego,
było inne od innych, wyjątkowe,
Chrystus odszedł z nim od zgromadzonych,
dotykiem przywrócił mu słuch i śliną mowę.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela
i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi,
wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa,
i obdarz ich prawdziwą wolnością
i wiecznym dziedzictwem.
 
- - - - -
 
Zdolność słyszenia i mówienia
to wielki dar Boży, który ma służyć
ku pożytkowi duchowemu człowieka.

 
= = = = =
 
 
24 Niedziela Zwykła B
Mk 8, 27-35
„Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze….”
 
 Chrystus jasno powiedział
czego od swych wyznawców wymaga,
zaparcia siebie, wzięcia swego krzyża
i Jego samego naśladowania.
 
- - - - -
 
 
Boże, Stwórco
i Rządco wszechświata,
wejrzyj na nas i daj nam
całym sercem służyć Tobie,
abyśmy mogli doznać skutków
Twojego miłosierdzia.
 
- - - - -
 
By człowiek osiągnął zbawienie
przez wiarę w Boga
musi siebie przezwyciężyć,
i Boga o swej wierze przekonać.
 
= = = = =
 
25 Niedziela Zwykła B
Mk 9,30-37
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci…:”
 
Chrystus zawsze okazywał względy
wobec dzieci spotkanych na swej drodze,
bo przez dziecięcą ufność i miłość ku Bogu
osiągamy Królestwo Boże.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy
świętego prawa w przykazaniu
miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania,
zasłużyli na życie wieczne.
 
- - - - -
 
Chrystusa pragnieniem by wierzący
z taką ufnością jak dziecko ojcu,
całą duszą i sercem zawierzyli Bogu.
 
= = = = =
 
 
26 Niedziela Zwykła B
Mk 9,38-43.4547-48
„Kto czyni cuda w imię moje…”
 
Chrystus zapewnia zaangażowanego
w czynieniu dobra wokół siebie
 to właściwy sposób odczytania
i rozumienia Ewangelii.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty przez przebaczenie i litość
najpełniej okazujesz swoją wszechmoc,
udzielaj nam nieustannie swojej łaski,
abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba,
stali się uczestnikami
szczęścia wiecznego.
 
- - - - -
 
Będąc wokół siewcą dobra
i człowiekiem pobożnym,
powiedzą, żeś nawiedzonym,
to zawiść, bądź spokojnym.
 
= = = = =

27 Niedziela Zwykła B
Mk 10,2-16
„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela..”
 
Małżeństwo z woli samego Boga
jest więzią nierozerwalną mężczyzny i kobiety,
będą rodziną w społeczeństwie,
gdy w niej rodzić się będą dzieci.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia
modlących się do Ciebie, okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego,
o co nie ośmielamy się prosić.
 
- - - - -
 
On i ona
przez przysięgę sakramentalną
są jednością nierozerwalną
z woli Boga.
 
= = = = =

28 Niedziela Zwykła B
Mk 10,17-30
„Oto my opuściliśmy wszystko…”
 
Chrystus wymaga zachowania Przykazań,
by dojść do szczęśliwej wieczności,
a proponując pójście za sobą
wyrzeczenia się wszelkiej majętności.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Prosimy Cię Boże,
niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza
i stale nam towarzyszy,
pobudzając naszą gorliwość
do pełnienia dobrych uczynków.
 
- - - - -
 
Idąc za głosem powołania
trzeba pozostawić wiele,
takie Chrystus stawia wymagania
dając szansę na zbawienie.

 
= = = = =

 
29 Niedziela Zwykła B
Mk 10.35-45
„Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale…”
 
Chrystusowi powołującemu apostołów
zależało na ich wzrastaniu w wierze,
a oni słysząc o królestwie Bożym,
myśleli o swojej w nim karierze.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
]
Wszechmogący, Wieczny Boże, spraw,
aby nasza wola była zawsze Tobie oddana,
i abyśmy szczery sercem służyli
Twojemu majestatowi.
 
- - - - -
 
I w Chrystusowym kościele
byli. są i będą
myślący o swojej karierze.
 
 
= = = = =
 
 
30 Niedziela Zwykła B
Mk 10,46-52
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną.”
 
Chrystus wołającemu niewidomemu
otworzy na światło oczy,
bo w swej rozpaczy wyznał wiarę
i nią, że jest Synem Dawida zaskoczył.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący, wieczny Boże
pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość
i daj nam ukochać Twoje Przykazania,
abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie.
 
- - - - -
 
To, co po ludzku niemożliwe,
dzięki wierze staje się prawdziwe.
- - - - -
 
Tam gdzie jest wiara
i cud się zdarza.
 
= = = = =

31 Niedziela Zwykła B 2015 r.
Uroczystość Wszystkich Świętych
Mt 5,1-12
„…wielka jest wasza nagroda w niebie.”
 
Dziś Kościół wskazuje na rzesze,
które osiągnęły już zbawienie,
widzą oblicze Boże ciesząc się niebem,
zasłużyli na to przez swe życie na ziemi.
 
- - - - -

Módlmy się :
 
Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości
czcić zasługi Wszystkich Świętych,
prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu
tak wielu orędowników,
hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia.
 
- - - - -
 
Celem człowieka
to duszy zbawienie,
ono oznacza przebywanie
 z Bogiem w niebie.
 
= = = = =

32 Niedziela Zwykła B
Mk 12,38-44
„Strzeżcie się uczonych w Piśmie…”
 
Chrystus skierował słowa przestrogi
do wokół siebie zgromadzonych
by nie naśladowali w Piśmie uczonych,
a byli skromni, pokorni, wiarygodni.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący i miłosierny Boże,
oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności,
abyśmy wolni od niebezpieczeństw
duszy i ciała,
mogli swobodnie pełnić Twoją służbę.
 
- - - - -
 
Czymś najgorszym,
co może zdarzyć się w Kościele
duszpasterza troska o siebie,
nie o Lud Boży.
 
 
= = = = =

33 Niedziela Zwykła B
Mk13,24-32
„Wówczas ujrzą Syna Człowieczego…”
 
Nastąpi dzień,
 gdy zgaśnie księżyc, słońce,
Chrystus przyjdzie powtórnie,
i postępowanie każdego osądzi.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
Panie, nasz Boże, spraw,
abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie,
albowiem szczęście trwałe i pełne
możemy znaleźć tylko w wiernym
oddaniu się Tobie,
Stwórcy wszelkiego dobra.
- - - - -
 
Nie bój się tego dnia,
bo strach
paraliżuje rozsądne postępowanie,
ale żyj tak,
by kiedy powtórnie przyjdzie Pan
zastał Cię przygotowanym.
 
= = = = =

34 Niedziela Zwykła B
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
J 18,33b-37
„Tak, jestem królem.”
 
Te słowa są odpowiedzią Jezusa
na postawione pytanie Piłata,
jest królem wszystkich tych,
którym drogowskazem jest miłość i prawda.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty postanowiłeś wszystko poddać
umiłowanemu Synowi Twojemu,
Królowi wszechświata,
spraw aby całe stworzenie.
wyswobodzone z niewoli grzechu,
Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło.
 
- - - - -
 
Jeżeli żyjesz w przyjaźni z Chrystusem,
i będziesz trwał w łasce uświęcającej
Chrystus królem ci jest i będzie.

= = = = =
0 Comments
Posted on 15 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906770
Ilość osób online: 3
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s