*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Wielkanoc - Niedziele B
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego B
J 20,1-9
„…Maria Magdalena udała się do grobu…”
 
O świcie poranka niedzielnego
Maria Magdalena miłością powodowana
poszła do grobu Jezusa
zastała grób pusty i apostołów zwołała.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty w dniu dzisiejszym
pokonałeś śmierć
i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego,
spraw, abyśmy obchodząc uroczystość
 Zmartwychwstania Pańskiego,
zostali odnowieni przez Ducha Świętego
i mogli zmartwychwstać
do nowego życia w światłości.
 
- - - - -
 
Życie wiarą Chrystus nagradza
szczęśliwą wiecznością
po dniu zmartwychwstania.

= = = = =

2 Niedziela Wielkanocna B
J 20,19-31
„Komu odpuścicie grzechy są im odpuszczone.”
 
Chrystus apostołom dał władzę
 odpuszczania grzechów
to gest Jego miłosierdzia
 wobec grzesznego człowieka.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
Boże zawsze miłosierny,
Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną  
umacniasz wiarę Twojego ludu, 
pomnóż łaskę, której udzieliłeś,
abyśmy wszyscy głębiej pojęli,
jak wielki jest chrzest,
przez który zostaliśmy oczyszczeni, 
jak potężny jest Duch,
przez którego zostaliśmy odrodzeni,
i jak cenna jest Krew,
przez którą zostaliśmy odkupieni.
- - - - -
 
Jeżeli z wiarą
z Sakramentu Pokuty korzystasz
łaskę przebaczenia
Jezusa Miłosiernego uzyskasz.
 
= = = = =

3 Niedziela Wielkanocna B
Łk 24,35-48
„Dotknijcie się i przekonajcie się…”
 
Zmartwychwstały Chrystus
staje pośród uczniów nieoczekiwanie
i sam zachęca by Go dotknęli,
by uwierzyli w Jego zmartwychwstanie.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty przywróciłeś
 młodość ducha swoim wiernym,
 zachowaj ich  w radości i spraw,
aby ciesząc się z odzyskanej godności
przybranych dzieci Bożych
 z ufnością oczekiwali
chwalebnego dnia zmartwychwstania.
 
- - - - -
 
Czasem wiara jest tak słaba,
że chciałby człowiek osobiście
 dotknąć ran Chrystusa Pana.
 
= = = = =

 Niedziela Wielkanocna B
J 10,11-18
„Życie moje oddaję za owce.”
 
Chrystus Dobry Pasterz
w trosce o nasze zbawienie,
złożył swoje życie w ofierze.
- - - - -
Troską Chrystusa Dobrego Pasterza,
dać nam radość nieba,
ale by być jej uczestnikiem
naszej wierności Jego nauce potrzeba.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
Wszechmogący, wieczny Boże,
 prowadź nas  do niebieskich radości,
 niech pokorny lud dojdzie do Ciebie,
podążając
za zwycięskim Pasterzem.
 
- - - - -
 
Chrystus jest nam Dobrym Pasterzem,
którego troską obdarzyć nas niebem.
 
= = = = =

5 Niedziela Wielkanocna B
J 15,1-8
„Kto trwa we Mnie…”
 
Życie w przyjaźni z Chrystusem
dorodne owoce rodzi,
a jest to czynione dobro,
które Bóg szczęściem nieba nagrodzi.
 
- - - - -
 
 Módlmy się :
 
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela
i uczyniłeś nas
swoimi przybranymi dziećmi,
 wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa
 i obdarz ich prawdziwą wolnością
i wiecznym dziedzictwem.
 
- - - - -
 
Przyjaźń z Chrystusem
to życie codzienne
w łasce uświęcającej,
jego owocem wieczne szczęście.
 
= = = = =

6 Niedziela Wielkanocna B
J 15,9-17
„Jeśli zachowywać będziecie….”
 
Przyjaźni z Chrystusem
ma swoje uwarunkowania
to życie według Jego przykazań
a tym jest miłość sobie okazywana.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący Boże, spraw,
abyśmy w tych radosnych dniach
gorliwie oddawali cześć
Chrystusowi zmartwychwstałemu;
niech misterium paschalne, które wspominamy,
 przemienia nasze życie.
 
- - - - -
 
Ci w przyjaźni
z Chrystusem żyją,
którzy sobie
miłość okazują.
 
= = = = =

7 Niedziela Wielkanocna B
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Mk 16,15-20
„Po rozmowie z nimi…został wzięty..”
 
Jezus żegnając się z uczniami
polecił im by szli i głosili Ewangelię,
a ci którzy uwierzą w Niego
nagrodą będzie zbawienie.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
Wszechmogący Boże,
wniebowstąpienie Twojego Syna
jest wywyższeniem ludzkiej natury,
 spraw, abyśmy pełni świętej radości
składali Tobie dziękczynienie
 i utwierdź naszą nadzieję, że my,
członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa,
połączymy się z Nim w chwale.
 
- - - - -
 
By dojść do szczęścia wiecznego
Chrystus wymaga wiary
i z Ewangelią życia zgodnego.

= = = = =
0 Comments
Posted on 15 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906710
Ilość osób online: 3
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s