*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

34 Niedziela Zwykła A i dni po...
 
XXXIV Niedziela  A - Chrystusa Króla
 Mt 25,31-46
 
Chrystusa
jako Króla
czcisz.
Jest dla ciebie
Panem.
Zależy Mu
na duszy twej
i łasce
ci danej.
 
Od ciebie chce
byś swym umysłem,
swoją wolą,
swym sercem,
przy Nim trwał,
był dobrym
poddanym.
 
Dopiero wtedy,
gdy to się zdarzy
w ludziach wiary,
Chrystusowi
z insygniami
królewskiej władzy
będzie do twarzy.
Dumny będzie
z wszystkich
przyznających się do Niego,
którzy przez miłość,
wierność
Prawu Bożemu
przynależą
do Królestwa Jego.
 
- - - - -
 
34 Niedziela Zwykła A
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Mt 25,31-46
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie….”
 
W dzień Sądu Ostatecznego
Chrystus Zbawiciel będzie sędzią
i zapyta w jakim stopniu
byłeś miłosiernym wobec bliźniego.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogące, wieczny Boże,
Ty postanowiłeś wszystko poddać
umiłowanemu Synowi Twojemu,
Królowi wszechświata,
spraw, aby całe stworzenie,
wyswobodzone z niewoli grzechu,
Tobie służyło
i bez końca Ciebie chwaliło.
 
- - - - -

Człowiekowi wierzącemu
potrzeba ogromu cierpliwości,
dopiero Sąd Ostateczny
rozstrzygnie o wieczności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 - - - - -
                                                                            
Poniedziałek XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,1-4
Wdowi grosz
 
Wiara
Stawia wymagania.
Zawierzenia
na słowo,
Zaufania.
 
Wiara wymaga
zaangażowania,
zachowania
Bożego Prawa.
 
Wiara wymaga
zainteresowania,
czasu,
pieniądza.
Jak na człowieka
to wiele.
Ale w zamian
daje nadzieję
zbawienia.
Wiecznego
z Bogiem
w niebie
przebywania.
 
- - - - -
                                          
Wtorek XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,5-11
Zapowiedź końca świata
 
Kto ma
wiarę w Boga,
a słowa Chrystusa
pamięta,
temu
prawda,
że nastąpi
koniec świata
nie straszna.
Tego dnia
się nie lęka.
 
Swą odwagę
czerpie
z życia wiarą
i przez czynienie dobra
przygotowuje się
na ten dzień,
by stanąć
przed Bogiem,
na Sąd.
Wszystkim,
którzy tak żyli
radością będą słowa
Chrystusa sędziego:
„Pójdźcie sprawiedliwi…”
 
- - - - -
 
Środa XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,12-19
Jezus zapowiada prześladowanie
 
Jeżeli
przez to,
że wierzysz w Boga
doznałeś przykrości
aż serce
zabolało,
oko
łzawiło,
ciało
cierpiało,
a świadom jesteś
swej wierności,
to wiedz,
że w Dziejach Kościoła
na przestrzeni wieków,
po wielekroć razy
to się działo.
 
Bardzo wielu
dotknęło
i zaowocowało
poświęceniem,
ofiarą,
męczeństwem.
Pośród nich
nie brakowało
dzieci,
dziewcząt,
młodzieńców,
kobiet
i mężczyzn,
którzy swej miłości
ku Chrystusowi
największy dowód dali,
ofiarę z życia,
potwierdzona
krwi przelaniem.
 
- - - - -
                                             
Czwartek XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,20-28
Powtórne przyjście Chrystusa
 
Katastrofy
doświadczone
rodzą
przykre
wspomnienia.
 
Katastrofy
zapowiadane
dotyczące
końca świata,
mają prowadzić
do zrozumienia,
że ich doznania
będą
mniej dokuczliwe,
jeżeli
twoje życie
będzie mądre.
W zgodzie
z Bogiem,
pobożne,
cnotliwe.
 
- - - - -
                                   
Piątek XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,29-33
Sąd ostateczny
 
Zapewne
nie potrzebujesz,
by Chrystus
przekonywał ciebie,
że ukazuje prawdę
mówiąc
o zdarzeniach
końcowi świata
towarzyszących.
 
Bo jeżeli z Nim,
w przyjaźni żyjesz,
jeżeli słów
Jego wysłuchujesz,
Jego Ciałem
się posilasz,
zapewne
lęku,
bojaźni,
przed spotkaniem
z Nim
nie czujesz.
Bo zatroskałeś się
o siebie,
idziesz z Nim
przez życie
pośród innych
wierzących.
Tak Boga,
jak i bliźnich
kochających.
 
- - - - -
                                            
Sobota XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,34-36
Czuwajcie i módlcie cię
 
Rozwaga
wżyciu
potrzebna.
 
Ostrożność
zawsze
pożyteczna.
 
Czujność
ze wszech miar
pożądana.
Szczególnie wtedy,
gdy dotyczy
czegoś ważnego.
 
Zapewne
takim jest
dla ciebie,
dla mnie
ostatni dzień
życia.
Śmierć
zapowiadana.
 
Przyjście
po ciebie,
przyjście
po mnie,
Chrystusa Pana.
 
- - - - -
 
       
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
                                                                                 
 
                                                                            
 
 
                                                                            
                                                                                
 
 
 
 
           
 
0 Comments
Posted on 17 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906644
Ilość osób online: 7
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s