*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

30 Niedziela Zwykła A i dni po...
XXX Niedziela Zwykła A
Mt 22,34-40
Największe przykazanie
 
Nie jeden raz
ciebie pytają,
by czegoś
się dowiedzieć.
Ale bywa,
że czynią to
z nadzieją,
że pytaniem
kłopot ci sprawią.
Bo być może,
wiedział nie będziesz,
a odpowiedzią
nogę ci podstawią.
 
Zwie się to
podstępem.
Świadczy
o czyjejś nieuczciwości.
A jeżeli pytającym
jest ktoś
tobie nieprzyjazny,
daje dowód
swej złośliwości
 
Tak faryzeusze
Chrystusa zapytali,
„Które przykazanie największe?”
Mimo że odpowiedź
właściwą otrzymali,
wygodniej im było
postępować tak,
jak dotąd postępowali.
 
- - - - -
 
30 Niedziela Zwykła A
Mt 22,34-40
„Będziesz miłował Pana Boga swego…”
 
Na fundamencie Prawa Bożego
miłości Boga i bliźniego
opiera się nasze życie religijne
z nadzieją za nie szczęścia wiecznego.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący, wieczny Boże,
pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość,
i daj nam ukochać Twoje przykazania,
abyśmy mogli otrzymać
obiecane zbawienie.
 
- - - - -
 
Kiedyś staniesz przed Panem
i spotkasz się z pytaniem
jakim wobec Boga i bliźniego
wykazałeś się postępowaniem.
 
- - - - -
                                                                                 
Poniedziałek XXX Tydzień Zwykły
Łk 13,10-17
Uzdrowienie w szabat
 
Cierpienie duszy,
ciała
jest dolegliwością
nie zawsze łatwą
do opanowania.
 
Cierpiąc,
szukasz pomocy,
ulgi,
uzdrowienia.
Jesteś zmęczony
wielością
nieprzespanych nocy,
innych umęczenia,
przez nocne ślęczenia.
 
Boga
o zdrowie prosisz,
inni za tobą
się wstawiają,
czasem cudu żądają,
bo choroba
zagrożeniem życia
a lekarze
ręce rozkładają.
Robią, co mogą,
czekają.
Tylko życzyć wypada
choremu uzdrowienia,
jakiego niewiasta
z Ewangelii doznała.
 
- - - - -
                                                                           
Wtorek XXX Tydzień Zwykły
Łk 13,18-21
Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie
 
Sakrament Chrztu świętego
w dzieciństwie
otrzymany,
był dla ciebie
początkiem
łaski wiary.
Ziarenkiem
życia Bożego
w tobie,
jego zalążkiem.
 
Byłeś wtedy
bardzo mały.
Pragnęli tego
i to prosili
twoi rodzice,
byś w miarę
upływu lat
zadbał
o rozwój jego tak,
by zaowocował
twoim życiem
z Bogiem,
z wymogami wiary.
 
Jako dorosły
popatrz wstecz,
zajrzyj w głąb
swej duszy.
Posłuchaj
głosu sumienia
i powiedz,
co z ziarenka?
tego wyrosło?
Twe życie
dobre,
mądre,
Bogu wierne?
 
Jeżeli tak,
chwała tobie
za podjęty trud
i codzienne życie
z Bogiem,
z Przykazaniami
zgodne.
Dla innych
jesteś przykładem
naśladowania godnym.
Samego ciebie,
za wierność sobie
nagrodzi Bóg.
 
Czy może?
o rozwój
ziarenka wiary
nie zadbałeś?
Niewiernościami,
obojętnością religijną,
relatywizmem moralnym,
własnymi grzechami
zadeptałeś.
Z czasem,
zarosło chwastami?
 
Pomyśl i coś zrób,
póki masz
jeszcze jakiś czas.
 
- - - - -
                                              
Środa XXX Tydzień Zwykły
Łk 13,22-30
Powszechne wezwanie do zbawienia
 
Cokolwiek
chcesz osiągnąć dobrego,
musisz najpierw
wiedzieć jak?
i jeszcze mieć
motywację do tego.
 
Dla wierzącego
największym dobrem,
jest zbawienie.
O tym wie.
Do osiągnięcia jego
Chrystus zachęca,
pomocy udziela,
drogę wskazuje.
Dlatego wierzący
swym życiem
prawym i godnym,
nie bacząc na przeciwności,
kuszenie
ze strony własnego ciała i świata,
porażkami się nie zniechęca,
zawsze powstaje,
prosząc o ich odpuszczenie.
Wzrok zwój
ku Chrystusowi kieruje,
stąpa ostrożnie, powoli
i stale naprzód, wzwyż,
krok po kroku,
Chrystusowi
towarzystwa dotrzymuje.
 
- - - - -
 
Czwartek XXX Tydzień Zwykły
Łk 13,31-35
Ostrzeżenie Jezusa
 
Ceń sobie
przyjaźń,
miej przyjaciela.
Zaznasz pokoju,
poczucia pewności.
Jeden on
zawsze życzy ci
tylko dobra.
W chwili zagrożenia
w porę ostrzega,
a czyni to
ze szczerej miłości.
 
Być może
czasem ktoś,
którego o miłość
byś nie podejrzewał,
wiedząc
o grożącym ci
niebezpieczeństwie,
szepnie ci na ucho
byś zwiewał,
bo niektórzy przez złość,
chcą zaszkodzić tobie.
 
I pośród faryzeuszy,
Chrystusa wrogów
byli i tacy,
którzy nie mieli rogów.
W trosce o Chrystusa życie
słowa przestrogi
szeptali Mu w uszy.
 
- - - - -
 
Piątek XXX Tydzień Zwykły
Łk 14,1-6
Jezus w szabat uzdrawia chorego
 
Przykazanie
miłości bliźniego
wymaga
od wierzącego
spieszenie z pomocą
potrzebującemu,
bez względu,
czy to niedziela,
czy dzień święta.
 
Takiej wiary
szczerej,
prawdziwej,
Chrystus przykład daje.
Taką poleca
swym wyznawcom,
taką nakazuje,
do takiej zachęca.
 
Nie obawiaj się,
że pomagając
potrzebującemu
w dzień świąteczny
ktoś będzie
tym zgorszony.
Tylko domu
w niedziele
nie sprzątaj,
bo taką wiarą
Bóg, w którego wierzysz,
będzie zasmucony.
 
- - - - -
                                                              
Sobota XXX Tydzień Zwykły
Łk 14,1.7-11
Przypowieść o zaproszonych na ucztę
 
Bywasz
w różnych domach,
z różnych okazji
w odpowiedzi
na zaproszenie
chcąc w ten sposób
dać dowód
swej życzliwości
i radości
jaką daje okazja
z powodu, której
zaprosili ciebie
bliscy,
znajomi,
sąsiedzi.
 
Nie wnikasz,
nie dociekasz
motywu
swego zaproszenia.
Przyjmujesz go
szczerze,
radośnie.
Pod uwagę
nie bierzesz,
że inni zaproszeni,
też goście
i chcą ci się przyjrzeć,
przypatrzeć z bliska,
czego wcześniej
nawet nie przypuszczałeś,
nie domyślałeś się,
o czym też mogłeś
nie wiedzieć.
 
I wtedy,
gdy się spostrzeżesz,
niech to nie zbija cię
z tropu,
nie psuje nastroju.
Bo masz
cudowną okazję
powoli,
po trochu,
podstępnym
dać szansę,
by poznali
o tobie prawdę.
 
Nie znaczy to,
że przekonasz
do siebie,
ale przez to dasz
dowód swej uczciwości,
której brakuje
innym zaproszonym
wobec ciebie.
 
Tak Chrystus postąpił.
Skorzystał z zaproszenia,
choć Go śledzili.
Dobrych rad,
mądrych pouczeń nie skąpił,
choć rozmawiający
swego postępowania
i tak nie zmienili.
 
- - - - -
 

0 Comments
Posted on 17 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906643
Ilość osób online: 7
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s