*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

23 Niedziela Zwykła A i dni po...
 
XXIII Niedziela Zwykła A
Mt 18,15-20
Upomnienie braterskie
 
Dobro
wszystkich urzeka,
zachwyca.
Każdy chciałby go
doznać.
Dziwić się trzeba,
że w czynieniu
tak trudnym jest
dla człowieka.
 
Zapewne
namiętności,
żądze,
ludzkie słabości,
diabelskie podszepty
podsycają skłonności
ku złemu.
Popychają do zła,
do grzechu.
Czyniącemu szkodzą,
bliskim w kość dają.
 
A milczeć ci nie wolno,
jak i udawać,
że nie wiesz,
nie widzisz.
Musisz zareagować,
upomnieć.
Ale jak to zrobić?
przeczytaj dzisiejszą Ewangelię,
by jak postępować?
jak to robić? wiedzieć.
 
- - - - -
 
23 Niedziela Zwykła A
Mt 18,15-20
„…idź i upomnij go…”
 
Chrystus nam poleca,
by na zło reagować upomnieniem,
ukazuje jak to czynić,
bo w grę wchodzi duszy zbawienie.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela
i uczyniłeś nas
swoimi przybranymi dziećmi,
wejrzyj łaskawie
na wierzących w Chrystusa
i obdarz ich prawdziwą wolnością
i wiecznym dziedzictwem.
 
- - - - -
 
Różnie reaguje
człowiek upomniany,
najgorzej gdy zarozumiały.
 
- - - - -
                                                                                 
Poniedziałek XXIII Tydzień Zwykły
Łk 6,6-11
Uzdrowienie w szabat
 
Wiesz, co wolno,
czego nie wolno.
Co wypada,
czego robić
nie wypada
w niedzielę,
w święta,
uroczystości
kościelne.
Takie jest
Przykazanie Boże.
Tak wierzącemu
nakazuje wiara.
 
W poprawnym
rozumieniu,
tego przykazania
sam Chrystus
pomaga
nauczający w szabat
w synagodze.
Dostrzegając człowieka
z uschłą ręką
bez jego prośby
i nalegania
przywraca mu zdrowie.
 
Więc już wiesz,
bez względu
na rangę święta,
nie bacząc co inni powiedzą,
pomóc bliźniemu trzeba.
 
- - - - -
                                                                                             
Wtorek XXIII Tydzień Zwykły
Łk 6,12-19
Jezus wyszedł na górę, aby się modlić
 
Wierzący
potrzebuje modlitwy,
jak przyroda
światła,
wody,
słońca.
Bo w niej z Bogiem przestaje,
z Nim rozmawia.
A Bóg w otwartą duszę,
kochające Go
człowiecze serce,
z miłością Ojca
spogląda.
 
Ta rozmowa
bez słów
się toczy.
Myślą ku Bogu
biegniemy,
bo naszych słów Bóg
nie potrzebuje.
Wie, z czym
przychodzimy,
czego pragniemy,
za kim się wstawiamy,
czego potrzebujemy.
 
Szukając ciszy
chcemy samotności,
mimo że zmęczeni
postępujemy jak Chrystus,
chętnie nocą się modlimy.
 
- - - - -
                                                                                  
Środa XXIII Tydzień Zwykły
Łk 6,20-26
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
 
Człowiek wierzący
pragnąc szczęścia,
ma na myśli
swej duszy
zbawienie.
Dlatego nastawia uszy
chcąc słuchać Chrystusa,
Jego pouczeń
jak ma postępować?
by ziściło się
jego marzenie.
 
Chce wszystkie
zapamiętać,
w czyn wcielić
i słyszy
Chrystusa nauczającego
„Błogosławieni,
ubodzy,
głodujący,
płaczący,
gdy was znienawidzą
z powodu,
Syna Człowieczego”.
 
Drogowskaz jasny,
wyjaśnień
nie wymaga.
Tylko droga trudna.
Potrzeby wysiłek,
z sobą samym
ustawicznego zmagania.
 
- - - - -
                                          
Czwartek XXIII Tydzień Zwykły
Łk 6,27-38
Przykazanie miłości nieprzyjaciół
 
Zapewne nie jeden już raz
ręka cię swędziała,
diabeł judził,
by odpłacić
pięknym za nadobne.
Urażona duma,
ambicja,
popychała,
by za doznaną
niesprawiedliwość,
przykrość,
upokorzenie,
dać nauczkę.
Boś nie po to
się trudził,
uczciwie pracował,
by ktoś złośliwy
krzywdził,
podstawiał ci nogę.
 
Słuszne wzburzenie,
ale nie chęci,
jeżeli takie miewasz.
Uważaj to pokusa,
diabeł propozycją nęci
znaną człowiekowi:
oko za oko,
ząb za ząb.
Jako wierzący
bądź wierny Chrystusowi,
poprawną radę
ma dla ciebie.
Masz go miłować
nawet, gdy łotr.
 
- - - - -
                                                                     
Piątek XXIII Tydzień Zwykły
Łk 6,39-42
Obłuda
 
Nie potrzebujesz
uszu nastawiać,
wzrok wytężać,
zbytniej ciekawości,
by dostrzec zło
dziejące się
z braku poczucia
odpowiedzialności,
przez naruszenie
sprawiedliwości,
przez pogwałcenie
Przykazania miłości.
 
Zło widzisz z łatwością.
Dostrzegasz u innych.
Czasem wiesz,
częściej nie,
a tylko domyślasz się
kto jego sprawcą?
kto jest winnym?
 
Chcesz wykrycia sprawcy,
surowego ukarania.
Zastosuj do siebie słowa
Chrystusowego nauczania.
Wglądnij w siebie.
Bo być może
w swoim oku
belki nie dostrzegasz,
a w czyimś
drzazgę zauważasz.
 
- - - - -   
                          
Sobota XXIII Tydzień Zwykły
Łk 6,43-49
Po owocu poznaje się drzewo
 
W latach
twego rozwoju,
dorastania,
celem dobrego wychowania
i ukształtowania
twej osobowości,
nie szczędzono ci
wskazań,
zaleceń,
rad.
Na tyle,
ile skorzystałeś
z tych pouczeń,
twe życie dowodzi
i świadczy
o twej prawości.
 
Będąc wierzącym
znasz prawdy wiary,
przykazania.
Kościół nie skąpi
nauczania,
a troskę o wierność
zostawia tobie.
Jeżeli zależy ci,
by za życie wiarą
nagroda cię spotkała,
Bóg wierności
w tym,
czego żąda
od ciebie wymaga.
 
- - - - -
 
0 Comments
Posted on 17 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906756
Ilość osób online: 4
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s