*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

10 Niedziela Zwykła A i dni po...
X Niedziela Zwykła A
Mt 9,9-13
Powołanie Mateusza na Apostoła
 
Jest normalnością,
że znajomych,
przyjaciół,
sam dobierasz
ze starannością.
Bo będziecie
stanowić
zwarte grono
dzieląc się
między sobą
doświadczeniami,
przeżyciami,
doznaniami
darząc się
pełnym zaufaniem,
miłością.
 
I wiesz,
że dobrze jest
mieć przyjaciela,
któremu zawierzasz,
a on, zawsze może
na tobie polegać.
 
Chrystus apostołów
sam wybierał.
Im zaufał,
przyjaciółmi
ich nazwał,
przed nimi
swe serce otwierał.
Znali Jego troski,
zamierzenia,
niepokoje.
Wiedzieli
o Chrystusie wiele.
 
On widząc ich
jak radośnie
dzielą trud
apostołowania,
nie poskąpi
pod ich adresem
ciepłych słów
uznania
obiecując nagrodę,
za podjęty
dar powołania.
 
Ta przyjaźń
Chrystusa
z apostołami,
zaowocowała
ich dozgonną wiernością,
choć ofiar wymagała.
Ta przyjaźń
może być wzorcową.
Jak zaufanie komuś
staje się
powodem wierności,
za którą
płaci się drogo,
bo własną głową.
 
- - - - -
 
10 Niedziela Zwykła A
Mt 9,9-13
„Pójdź za Mną….”
 
Chrystus w trosce o głoszenie światu
prawdy o Bogu Ojcu Miłosiernym
wybiera sam swoich apostołów,
zdawać się może ludzi przeciętnych
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, źródło wszelkiego dobra,
wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw,
abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali,
co jest słuszne, i z Twoją pomocą to wypełniali.
 
- - - - -
 
Może budzić zdziwienie
jakich ludzi Chrystus sobie dobiera,
patrzy nie na twarz,
ale wzrokiem sięga duszy, serca.
 
- - - - -
 
 
Poniedziałek X Tydzień Zwykły
Mt 5,1-12
Osiem błogosławieństw
 
Są rzeczy,
które dają ci zadowolenie.
To spełnione pragnienie,
sen, marzenie,
zachcianka, życzenie.
 
A dotyczą
twego upodobania,
gustu, apetytu,
posiadania.
 
Ale czy możesz uwierzyć,
że daje szczęście
ubóstwo?
płacz?
cichość?
pragnienie sprawiedliwości?
miłosierdzie?
czystość serca?
wprowadzanie pokoju?
znoszenie prześladowań?
 
Do tego potrzeba
łaski Chrystusa,
nawrócenie przeżyć.
Przyjąć dar powołania
do wiary,
do pójścia
za głosem powołania.
Iść za Chrystusem
ścieżką stromą,
codziennie, mężnie,
wytrwale.
 
Jeżeli
jesteś wierzącym,
cieszysz się darem wiary,
a może
łaską powołania
i tak w życiu postępujesz,
to Chrystusowi
przyznasz rację,
bo sam
tego doświadczasz
na sobie,
że takie postępowanie
daje wewnętrzną radość,
duchowe zadowolenie.
Czyli doznajesz tego,
o czym Chrystus mówi
w „Błogosławieństwach”,
wiesz, co to szczęście.
 
- - - - -
 
Wtorek X Tydzień Zwykły
Mt 5,13-16
Wy jesteście światłem świata
 
Marzeniem rodziców,
dobre dzieci.
 
Marzeniem żony,
mąż dobry.
 
Marzeniem męża,
zgodna żona.
 
Marzeniem pracodawcy,
dobrzy robotnicy.
 
Marzeniem nauczyciela,
uczeń dobry.
 
Marzeniem ucznia,
nauczyciel mądry.
 
Marzeniem zwierzchnika,
dobry podwładny.
 
Marzeniem podwładnego,
przełożony rozsądny.
 
Pragnieniem Kościoła,
dobrzy wierzący.
 
Pragnieniem Chrystusa,
dobrzy apostołowie,
jego świadkowie,
o Chrystusie Zbawicielu,
Odkupicielu nauczający.
 
Wszyscy, zawsze
dobra oczekują.
Spełnienia
pokładanej nadziei,
jeżeli się nie zawiodą
 są zadowoleni.
Wysiłek dobrze oceniają,
 dobroć nagradzają.
 
Wszyscy, zawsze,
warunki bycia dobrym
jasno określają,
czego wykonanie polecają.
 
Chrystus apostołom
jasno powiedział,
mają być „ światłem i solą”,
czyli wiary
i mądrości przykładem.
Dzięki temu,
ktokolwiek przez nich
do Chrystusa się zbliży,
w Niego uwierzy
i przez życie
z Chrystusem pójdzie,
to i w wieczności
będzie z Nim razem.
 
Nie łatwo być apostołem.
Samemu trzeba „świecić”
światłem tak jasnym,
by inni go widzieli.
Światłem tak ciepłym,
by w innych wiarę rozniecić,
rozdmuchać, wskrzesić.
 
- - - - -
                                                                      
Środa X Tydzień Zwykły
Mt 5,17-19
Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia
 
Każdy wierzący
ma jedno pragnienie,
być w niebie.
 
Każdy wierzący
wie jak powinien żyć,
by tam być.
 
Każdy wierzący
poprawnie rozumuje,
że to wymaga.
wierności Bogu
i opanowania tego,
co jako człowiek
w sobie czuje.
 
W tym leży
problem nie lada.
Musi kontrolować
co może, czego nie wolno,
co powinien,
czego nie wypada.
 
Zaleceń wiele,
zakazów sporo,
a żyjąc w społeczności
nie obce mu
ze sobą samym,
z innymi trudności.
Ale ufa i święcie wierzy,
że przez wierność Bogu,
może mieć
zbawienia nadzieję.
 
- - - - -
                                                                
Czwartek X Tydzień Zwykły
Mt 5,20-26
Wymagania nowego Prawa
 
Jeżeli bywasz
w kościele
każdej niedzieli,
tym wyznajesz,
że wierzysz.
Chcesz zadośćuczynić
Przykazaniu Bożemu,
ale i z serca potrzeby.
Pragniesz
spotkania z Bogiem
w Eucharystii
i pokrzepienia się
Jego Słowem.
 
Chrystus żąda od ciebie
czystego sumienia,
wolnego od grzechu
i od przewinienia
wobec bliźniego
do tego stopnia,
że ci przypomina,
jeżeli miałbyś sobie
coś do wyrzucenia
przeciwko bliźniemu,
byś wyszedł z Kościoła,
z nim się pojednał.
Wtedy będziesz mógł
sam oczekiwać
Bożego przebaczenia.
 
- - - - -
 
Piątek X Tydzień Zwykły
Mt 5,27-32
Wymagania odnośnie czystości
 
Głośno o tym
nie mówisz,
przed nikim
się nie chwalisz,
choć się nie łudzisz,
że inni też są tacy sami,
a więc ludźmi
z pożądliwością ciała
i namiętnościami.
 
To przymioty
człowieczeństwa
kontrolowane,
mogą być pożytkiem,
nie koniecznie
okazją do złego,
a niestety grzechu,
jeśli nie opanowane.
 
Chrystus przestrzega
przed tym grzechem.
A więc,
przed pożądliwym
patrzeniem,
wpatrywaniem się
w kobietę.
 
Zauważ,
ten grzech dotyczy
tylko pragnienia.
Zapewne
mądrze postępujesz.
Mając oczy
z możliwością patrzenia,
 nie masz powodów
do wyrzutów sumienia.
 
- - - - -
                                                                                 
Sobota X Tydzień Zwykły
Mt 5,33-37
Zakaz przysięgania
 
Potok słów
człowieka zalewa
i wie, że ostrożnym
być trzeba,
by nie wszystkim
dać wiarę,
nie wszystkie uznać
za prawdę.
 
Takiej postawy
życie nauczyło.
Tak wiele
powiedziano,
a bywało,
że krzty prawdy
w tym nie było.
 
Bywa, że sam
spotykasz się
z niedowierzaniem,
brakiem ufności,
bo ludzie sparzeni
zakłamaniem,
przestali
łatwo wierzyć.
 
I nie daj się skusić,
byś pragnąc dowierzania,
uciekał się kiedykolwiek
do przysięgania.
Posłuchaj Chrystusa,
przysięgać zabrania.
 
- - - - -
 
0 Comments
Posted on 17 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906657
Ilość osób online: 9
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s