*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

9 Niedziela Zwykła A i dni po...
IX Niedziela Zwykła A.
Mt 7,21-27
Dom zbudowany na skale
 
Powtarza się
kolejny raz
Chrystusa ostrzeżenie.
Jeżeli tobie
marzy się
zbawienie,
to do niego
możesz dojść
przez trud,
wyrzeczenie.
 
A nim jest
wierne zachowanie
Bożych Przykazań.
Tych dziesięciu
nakazów,
zakazów
i wskazań.
 
A więc,
jeżeli niebo
ci się śni
i marzy,
to drogę do niego
pokazują ci,
którzy doszli
do chwały ołtarzy.
Mieszkańcy nieba,
święci,
błogosławieni.
Bierz z nich przykład
jak żyć trzeba.
Jak budować wieczność
na fundamencie trwałym.
- - - - -
 
9 Niedziela Zwykła A
Mt 7,21-27
„Nie każdy, który mi mówi Panie…”
 
Idącym za sobą
Chrystus przypomina,
że wierność Woli Bożej
daje szansę zbawienia.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
Noże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli
w swoich zrządzeniach, pokornie Cię błagamy,
abyś oddalił od nas wszystko,
co nam szkodzi, aa udzielił wszystkiego,
co służy naszemu dobru.
 
- - - - -
 
„W słowach tylko chęć widzim,
w działaniu potęgę,
trudniej jeden dzień dobrze przeżyć,
niż napisać księgę”
                                                                  Adam Mickiewicz
 
- - - - -
                                                                            
Poniedziałek IX Tydzień Zwykły
Mk 12,1-12
Przypowieść o dzierżawcach winnicy
 
Będąc wierzącym
cieszysz się
ze swej wiary.
Z tego,
że do Chrystusa
przynależysz.
Jesteś włączony
do wspólnoty Kościoła,
przez Chrzest święty.
 
Jesteś u źródła,
skąd czerpać możesz
obficie,
do woli
i zawsze,
wysłużone
przez Chrystusa,
łaski Boże.
 
Jeżeli jesteś
zjednoczony z Chrystusem,
w stanie łaski uświęcającej,
jesteś żywą latoroślą
na krzewie winnym,
Chrystusie, kościele,
dobre owoce rodzącym.
 
Chrystus założyciel Kościoła,
który cię wezwał
do swej winnicy,
niech ma w tobie
szczerego wyznawcę,
nie takiego
jak z Ewangelii najemnicy.
 
- - - - -
 
Wtorek IX Tydzień Zwykły
Mk 12,13-17
Podatek należny Cezarowi
 
Nie wszystko wiesz,
więc pytasz.
Masz też
wątpliwości.
Więc pytać trzeba.
Ale w tym rzecz,
by twoje pytanie
było wynikiem
prawdziwej niewiedzy,
czyli pochodziło
z uczciwości.
 
Nie możesz pytać
gdy prawdę znasz,
bo czyniąc to,
chcesz ośmieszyć
pytającego.
Tym ukazujesz
swą obłudną twarz,
niechęć do niego.
 
Nie wolno ci pytać,
gdy sam
odpowiedź znasz,
a czynisz to,
by pułapkę zastawić
z nadzieją,
że zaszkodzisz jemu.
Tym zdradzasz
swą nienawiść.
Już gorszego świadectwa
 nie mogłeś sobie wystawić.
 
Chrystus nauczkę dał
podstępnie pytającym
tak, że nawet wrogowie
rozsądną odpowiedzią
mieli podziw dla Niego.
 
- - - - -
                                                                                 
Środa IX Tydzień Zwykły
Mk 12,18-27
Zmartwychwstanie umarłych
 
Religia
ma to do siebie,
że podaje prawdy
dla człowieka
niemożliwe
do zrozumienia.
I każdy jej wyznawca
chcąc być
jej wierny,
musi
w nie uwierzyć.
 
Wierzysz
Słowom Chrystusa
i w to wszystko,
czego Kościół naucza.
Czyli,
swym wiernym
do wierzenia podaje
i jedną z nich
podstawową,
jest ciał zmartwychwstanie.
 
Chrystus sam zmartwychwstał.
I w ostatni dzień
tego świata
wszyscy zmartwychwstaną.
Wyjdą z prochu ziemi,
na sąd ostateczny wstaną.
 Wierzący w Chrystusa,
za życie w Jego łasce
niebo otrzymają.
 
- - - - -
 
Czwartek IX Tydzień Zwykły
Mk 12,28-34
Przykazanie miłości
 
Nie musisz pytać
o pierwsze,
czyli najważniejsze
przykazanie.
 
Na pamięć
je znasz.
Ale co innego
cię dręczy.
A mianowicie,
z jego zachowaniem
kłopoty masz.
 
Ich powodem
 bliźni,
który ciebie nie kocha,
nogę ci podstawia,
obwinia,
zniesławia.
A Chrystus
każe ci wybaczyć,
policzek nadstawić,
urazy darować,
modlić się za niego,
rękę mu podać.
 
Jeżeli tak postępujesz
to wiesz jak trudno
to przykazanie zachować.
Ale chcąc osiągnąć zbawienie,
tak musisz postępować.
 
- - - - -
 
Piątek IX Tydzień Zwykły
Mk 12,35-37
Jezus zapowiadanym Mesjaszem
 
Jeżeli odnośnie
kogoś z rodziny,
bliskiego,
znajomego,
obcego,
masz oczekiwania,
nadzieje,
bo był zapowiadany
jako wyjątkowy,
zdolny,
utalentowany,
mądry
to czekasz
na jego pojawienie.
Bo ma rozstrzygnąć,
rozwiązać,
rozwikłać,
problemy nabrzmiałe,
a pokładane
w nim nadzieje,
by znalazły
urzeczywistnienie.
 
Pojawił się,
przyszedł,
sobą nie zachwycił,
nie oczarował.
Swymi wypowiedziami
jeszcze zdenerwował,
sobą rozczarował.
 
Bo spodziewałeś się czegoś,
co nie było
ani jego celem,
ani zadaniem.
A jakim ma być,
było twoim planem,
który sobie ułożyłeś,
wykombinowałeś.
 
Takiej trudności
faryzeusze,
uczeni w Piśmie,
arcykapłani,
odnośnie Chrystusa
zaznali.
 
Żyli w niewoli,
więc na wodza czekali.
 
Problemy
natury politycznej
ważniejsze
dla nich były
niż to,
co Święte Księgi
zapowiadały
i głosiły,
że Mesjasz,
Syn Boży
odkupi Izraela,
od grzechu wybawi.
 
Politycznie
się rozczarowali.
Religijnie,
okazali się niedojrzali.
 
- - - - -
                                     
Sobota IX Tydzień Zwykły
Mk 12,38-44
Jałmużna ubogiej wdowy
 
Kościoły
ludzie budują.
Bogu
na chwałę wznoszą.
W nich się gromadzą,
żarliwą modlitwą
p łaski potrzebne
Stwórcę proszą.
 
Kościół
by mógł
swą rolę spełniać,
w swe mury,
wiernych przyjmować,
zwraca się z prośbą
do wiernych,
by chcieli
ofiar nie żałować.
 
Kościół
ma wygląd,
wyposażenie,
stosowne
do zamożności
wierzących.
Niepotrzebne mu
bogactwo,
ale schludność
i jak najwięcej
wiernych
w nim się modlących.
 
- - - - -
 
0 Comments
Posted on 17 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906656
Ilość osób online: 9
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s