*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

7 Niedziela Wielkanocna A i dni po...
VII Niedziela Wielkanocna A
Mt 28,16-20
Wniebowstąpienie Pańskie
 
Zapewne
twoim pragnieniem
jako wierzącego
 swoje życie
tak przeżyć,
by po nim
cieszyć się niebem.
 
Tak to się nie stanie
jak Chrystus
tego doświadczył,
który na oczach apostołów
unosił się w górę,
a każdy z nich zobaczył
Jego oddalanie.
 
Doznasz za to
czegoś innego,
co Chrystus przeszedł
i miał za sobą.
Wielu przeciwności,
trudów, trosk,
niewdzięczności.
Przejdziesz przez śmierć
bramę wieczności,
a znoszone z wiarą
pomogą ci do świętości.
Za nią Bóg
obdarzy cię pokojem.
A niebo,
o którym marzyłeś
będzie ci nagrodą,
twej wieczności domem.
 
- - - - -
 
7 Niedziela Wielkanocna A
Wniebowstąpienie Pańskie
Mt 28,16-20
„Idźcie więc i nauczajcie….”
 
Zanim Chrystus powróci do Ojca
i z uczniami się rozstanie,
określi ich pracę apostolską
i wyjaśni na czym polega ich zadanie.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący Boże,
wniebowstąpienie Twojego Syn a
jest wywyższeniem ludzkiej natury,
spraw, abyśmy pełni świętej radości
składali Tobie dziękczynienie,
i utwierdź naszą nadzieję,
że my, członkowie
Mistycznego Ciała Chrystusa,
połączymy się z Nim w chwale.
 
- - - - -
 
Chrystus powrócił do nieba,
 pośród nas pozostał
w Eucharystycznym Chlebie,
i na ciebie czeka.
 
- - - - -
 
Poniedziałek po VII Niedzieli Wielkanocnej
J 16,29-33
Mnie zostawicie samego
 
Oprócz rodziny,
mamy,
taty,
siostry,
brata,
masz koleżankę,
kolegę,
przyjaciółkę,
przyjaciela,
a w klasztorze
współsiostrę,
współbrata.
 
Jesteście sobie bliscy
z różnego powodu.
Radość jednego
radością wszystkich.
Dopiero cierpienie,
smutek, ból,
przeciwności jednego
powodem bywają,
że ludzkie znajomości
więzy, koleżeństwa,
przyjaźni pękają.
Bywa, że ich drogi się rozchodzą,
ludzie się rozstają.
 
Zaznał tego Chrystus.
Swym uczniom zapowiedział.
Jego powiedzenie nam nie obce,
że gdy „w Pasterza uderzą,
Rozproszą się owce.”
 
- - - - -
 
Wtorek po VII Niedzieli Wielkanocnej
J 17,1-11a
Ja za nimi proszę
 
Modlisz się,
bo modlitwa
jest potrzebą
twego serca.
Na niej spotykasz się
z Bogiem,
On ma wgląd
do twego wnętrza.
Trwasz w uwielbieniu,
dziękczynieniu.
Nie brakuje ci
też powodu
do żalu serdecznego.
Przed Nim postanawiasz
naprawić zło,
grzech wyznać,
a że wybaczy
święcie wierzysz w to.
 
Zanosisz do Boga
modlitwę żarliwą
o miłość wzajemną,
jedność, zgodę,
wyrozumienie, życzliwość,
byś z rodzicami,
którym życie zawdzięczasz
oraz z braćmi, siostrami,
byli kochającą się rodziną.
Byście nie tylko żyli
w jednym domu,
ale jedno stanowili.
Tak modlił się Chrystus
za swymi uczniami,
bo przez wzajemną miłość,
będą najlepszymi
Jego świadkami.
 
- - - - -
 
Środa po VII Niedzieli Wielkanocnej
J 17,11b-19
Aby tak jak My stanowili jedno
 
Patrzysz z podziwem
na szczęśliwych małżonków.
Dostrzegasz z radością
kochającą się rodzinę
i chyba z zazdrością
patrzysz w stronę
każdej wspólnoty,
która darząc się
wzajemną miłością,
sama zwarta
promienieje jednością.
Jak ważna jest jedność
z doświadczenia wiesz.
Spójrz na Kościół,
kiedy jej zabrakło
w wiekach minionych
pośród jego wiernych,
spójność ich prysła też.
Choć świętość
dalej należy
do ideałów upragnionych.
 
Spójrz na małżonków
się rozchodzących
złych na siebie,
ze sercem zranionym,
posępnych,
płaczących,
nienawiścią ziejących,
uciekających od siebie,
bycia razem
więcej niechcących.
Już nie kochają siebie.
Spójrz
na rodziców skłóconych,
niepatrzących
na własne dzieci,
jak egoizm,
zarozumiałość,
pycha,
podeptała Prawo
przez Boga ustanowione.
Każde z nich widzi tylko siebie,
swoją wygodę.
 
Patrz dobrze
co się podziało
gdy brakło miłości,
gdy rozerwano
najsilniejsze więzy
kościoła,
małżeństwa,
rodziny,
więzy jedności.
 
Tak ważną była,
jest i pozostanie.
Dlatego o nią
modlił się Chrystus
w Wieczerniku.
By była w Jego kościele,
pośród w Niego wierzących,
w małżeństwach,
w rodzinach,
we wspólnotach.
By ludzi łączyła
w nich żyjących.
 
- - - - -
 
Czwartek po VII Niedzieli Wielkanocnej
J 17,20-26
Aby stanowili jedno
 
Szczęśliwy,
kogo darzą,
a on innych
obdarowuje dobrocią,
życzliwością,
miłością.
Wraca chętnie
do takiego miejsca,
do domu.
Bo wspólne przebywanie
staje się radością,
a każda rozłąka
rodzi tęsknotę
za bliskimi.
Bo miłość
ludzi jedna,
każe myśleć o sobie,
wczuwać się
w potrzeby innych,
być pomocnym
słowem,
czynem,
nie szczędząc czasu
i rąk uczynnych.
 
Posłuchaj jak Chrystus
modląc się do Swego Ojca
o swych uczniach pamięta.
Bo miłość szczerze przeżywana,
wieczności sięga.
 
- - - - -
 
Piątek po VII Niedzieli Wielkanocnej
J 21,15-19
Piotr pasterzem Kościoła
 
Darząc kogoś miłością
będziesz chciał mieć
jej potwierdzenie.
I bywa,
że po wielekroć razy
będziesz jego,
będziesz ją
o to pytał z ciekawością.
 
A postępujesz tak
by mieć pewność,
że osoba ta
będzie chciała
w podjętym dziele
wymagającym trudu,
samozaparcia,
ofiary,
poświęcić się cała.
 
Tak Chrystus postąpił.
Zanim Piotrowi
zwierzchnictwo
w Kościele powierzy,
zanim postanowi,
że będzie pierwszym
w dziejach kościoła
papieżem,
o jego miłość zapyta,
nie, żeby w nią wątpił,
ale żeby sam Piotr
zapewnił swego Mistrza
o niej szczerze.
 
- - - - -
 
Sobota po VII Niedzieli Wielkanocnej
J 21,20-25
Panie, a co z tym będzie?
 
Człowieka ułomnością
chęć wieści o drugim.
Wprawdzie nie ładna to
człowiecza cecha,
ale rzadko kto
wolny od niej.
 
Zwie się ciekawością,
czyli chęcią,
pragnieniem
dowiedzenia się
za wszelka cenę
czegoś o drugim.
A najczęściej
co było wynikiem
jego ludzkiej słabości,
jakimś popełnionym
obiektywnym złem,
może nawet
wobec bliźniego
niesprawiedliwością,
a wobec Boga grzechem.
 
Zapewne też jesteś ciekawy.
Dobrze zrobisz
jak posłuchasz
Chrystusa dobrej rady
byś nie wtykał nosa
w nie swoje sprawy.
Byś i ty nie usłyszał
Chrystusa mówiącego:
 „Co tobie do tego”?
 
- - - - -

0 Comments
Posted on 17 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906529
Ilość osób online: 6
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s