*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Piątek, 19 lipca 2024 - 201 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

5 Niedziela Wielkanocna A i dni po...
V Niedziela Wielkanocna A
J 14,1-12
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele
 
Słuchaj uważnie
słów Chrystusa,
który mówi jasno
co czeka?
wierzącego człowieka
żyjącego wiarą,
Bogu wiernemu,
z Nim związanego.
 
Miewasz wątpliwości
co po życiu cię spotka?
Jak to będzie w wieczności?
Co przez to życie?
tę drogę stromą,
kamienistą,
otrzymasz w przyszłości?
 
Słowa tej Ewangelii
dodadzą ci
zapewne otuchy,
ale i z wiary
płynącej nadziei.
Niech zrodzą w tobie
przekonanie,
że jeżeli z Chrystusem
idziesz przez życie,
tu masz Jego łaskę,
a w wieczności,
w Jego domu,
będziesz miał
przygotowane przez Niego
mieszkanie.
                                          
- - - - -
 
5 Niedziela Wielkanocna A
J 14,1-12
„Idę przygotować wam miejsce…”
 
Wszyscy wierzący w Boga
i żyjący według Przykazań Jego,
za swą wierność prze całe swe życie
dostąpią szczęścia wiecznego.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże,
Ty nam zesłałeś Zbawiciela
i uczyniłeś nas swoimi
przybranymi dziećmi,
wejrzyj łaskawie na wierzących
w Chrystusa,
i obdarz ich prawdziwą wolnością
i wiecznym dziedzictwem.
 
- - - - -
 
Wierzący w Boga
i w przyjaźni z Nim żyjący,
wierzą, że ze swą śmiercią
czeka ich szczęście wieczne.
 
- - - - -
 
Poniedziałek po V Niedzieli Wielkanocnej
J 14,21-26
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał….
 
Jak kwiat słońca,
jak spieczona ziemia
ożywczej wody,
tak pragniesz
prawdziwej miłości.
I będziesz jej
szukał wytrwale,
bez końca,
bo wiesz,
że ona
twego umysłu,
twego serca
zaspokojeniem.
Daje ci poczucie
bezpieczeństwa,
harmonii,
więź jedności.
 
Jeżeli wysłuchałeś
słów Chrystusa
dostrzeżesz w nich
prawdę niezmienną.
Poprawnie
je zrozumiałeś,
jeżeli twoja miłość
ku Niemu
będzie miłością wierną,
której jedynym celem
będzie spełnienie tego,
co Chrystusa
względem ciebie
jako swego wyznawcy
jest pragnieniem.
 
- - - - -
 
Wtorek po V Niedzieli Wielkanocnej
J 14,27-31a
Pokój zostawiam wam
 
Chodząc ulicami
spotykasz ludzi,
którzy wobec kogoś
głowę skłaniają,
ściągają czapkę,
ręką pomachają.
Przystaną,
parę słów zamienią,
robią to, i tak
bo się spotkali,
więc się pozdrawiają.
 
Sam tak postępujesz
wobec znajomego,
jest to wyrazem
twojej życzliwości,
a mając czasu chwilkę
wypytujesz
co słychać u niego?
Różne
mogą być odpowiedzi,
które o radość
albo o smutek przyprawią.
Ale kilka przyjaznych słów
choć losu nie odmieni,
to jednak ulgę sprawią.
 
Choćby tylko
dlatego,
warto pozdrowić znajomego.
Chrystus słowami
„Pokój zostawiam wam…”
wniósł radość
w grono swych uczniów,
bo kiedy sam
odejdzie do Ojca,
będzie ich wspierał
 swymi łaskami.
 
- - - - -
 
Środa po V Niedzieli Wielkanocnej
J 15,1-8
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity
 
Ewangelia dziś czytana
jest alegorią starotestamentową
o narodzie wybranym
jako winnicy Jahwe,
która została schrystianizowana.
 
Tym krzewem winnym
jest Chrystus,
jego uczniowie
gałązkami,
sam Bóg
jest o nią zatroskany.
Pielęgnuje,
jedne pędy odcina,
inne oczyszcza
by obfitsze było
owocowanie.
 
Ta alegoria ukazuje
nierozłączność
wierzących z Jezusem.
On jest źródłem życia
dającym moc życiodajną.
Przez Niego
rozwój się dokonuje.
A z Chrystusem łączność
przez łaskę sakramentalną
przyjaźń umacnia.
Przez miłość ku Jezusowi
idąc z Nim przez życie
wierzący jest gałązką,
która owocuje obficie.
 
- - - - -
 
Czwartek po V Niedzieli Wielkanocnej
J 15,9-11
Wytrwajcie w miłości mojej
 
Chrystusa marzeniem,
prośbą,
pragnieniem,
byś wierząc w Niego
jako Syna Bożego,
na Jego miłość
odpowiedział miłością.
Choć Chrystus
sam spotkał się
z niewdzięcznością,
nienawiścią,
zemstą,
wrogością,
jest przekonany,
że człowiek wiary
odpowie miłością.
 
Miłość ta,
to wierność
zobowiązaniom
wynikającym z wiary.
To wierność
Bożym Przykazaniom.
To wierność
z Chrztu płynącym zobowiązaniom.
Tak postępuj w życiu
by w taki sposób
twa miłość ku Bogu
była okazywana,
a wiara tak przeżywana
będzie ci radość dawała.
 
- - - - -
 
Piątek po V Niedzieli Wielkanocnej
J 15,12-17
Nazwałem was przyjaciółmi
 
Tak jak prawdą jest,
że Bóg jest Stwórcą świata
i stworzył człowieka
dla swojej chwały,
jemu ofiarował
świat cały,
jako przestrzeń życiową,
tak też prawdą jest,
że Bóg ocenia
postępowanie człowieka
i jako sędzia
o jego wieczności
będzie orzekał.
 
Dla człowieka
Bóg jest Ojcem
i człowiek w Nim
ma przyjaciela.
Z miłości ku niemu
posyła Syna Swego
Jezusa Chrystusa,
by mógł osiągnąć
szczęście wieczne,
dojść do zbawienia.
Przez całe życie
w tym go wspiera,
swych łask udziela.
To najpiękniejsza
przyjaźń z przyjaźni,
bo sięga nieba.
 
- - - - -
 
Sobota po V Niedzieli Wielkanocnej
J 15,18-21
Świat Mnie pierwej znienawidził
 
Sam się dziwisz,
pytasz innych
dlaczego wiara?
staje się przedmiotem nienawiści,
a człowiek wierzący
celem prześladowania?
 
Dlaczego ten?
kto w Boga wierzy?
kto spełnia?
uczynki miłosierdzia,
z pomocą
potrzebującym spieszy,
cierpiącym pomoże
w chorobie,
w samotności,
w smutku pocieszy
wypełniając tym
przykazanie miłości
Boga i bliźniego,
przez to drażni innych,
ściąga na siebie
gniew bezbożnych,
staje się winnym.
Być może z zawiści,
że jest kochanym.
 
Odpowiedź Chrystus daje.
                         Te słowa dla wierzącego                        
w trudnościach są pomocą niezbędną,
„Mnie prześladowali,
I was prześladować będą”.
 
- - - - -
 
0 Comments
Posted on 17 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 907080
Ilość osób online: 8
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s