*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

4 Niedziela Wielkanocna A i dni po...
IV Niedziela Wielkanocna A
J 10,1-10
Jezus jest bramą owiec
 
Posłuchaj dziś
                                      uważnie,                                     
kim Chrystus?
jest dla ciebie.
 
Sam mówi o sobie,
że jest bramą
do owczarni,
do wspólnoty kościoła.
Przez Niego
prowadzi droga
do tego,
z czym przyszedł
do człowieka.
Z propozycją
szczęścia wiecznego,
z zachętą
do życia wiernego
nakazom i zakazom
Prawa Bożego.
To nie znaczy łatwego,
ale u jego kresu
czekającego
z wieczną nagrodą.
W ten sposób
nagradzającego
trud drogi,
wysiłek woli każdego,
który przez
życie wiarą
w Chrystusie ma
pasterza swego.
 
- - - - -
 
4 Niedziela Wielkanocna A
J 10,1-10
„Ja jestem bramą owiec…”
 
Przez Chrystusa
mamy szansę zbawienia,
innej drogi nie było
i innej możliwości nie ma.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący, wieczny Boże,
prowadź nas
do niebieskich radości,
niech pokorny lud
dojdzie do Ciebie,
podążając
za zwycięskim Pasterzem.
 
- - - - -
 
Spotkania z Chrystusem
w Sakramentach Świętych,
życie w Jego łasce,
jest zapowiedzią życia,
które ze śmiercią nie gaśnie.
 
- - - - -
 
Poniedziałek po IV Niedzieli Wielkanocnej
J 10,1-10
Chrystus pasterzem
 
Jako wierzący znasz
swych kapłanów
z imienia,
z twarzy.
Korzystasz z ich posługi
duszpasterskiej
w kościele,
w kancelarii,
w szkole.
Są dla ciebie
szafarzami
sakramentów świętych,
nauczycielami.
I nie raz ci się zdarzy
spotkać się z nimi
w rodzinnym gronie.
Zapewne ci się marzy,
by byli dobrymi
pod każdym względem
jako kapłani.
Byli ludźmi Bożymi,
świętymi,
na wzór Chrystusa
pasterzami.
Kapłani
odnośnie wiernych,
Takie same
pragnienia mają.
Dla jednych
 są drogowskazem do nieba,
dla innych
o miłosierdzie Boga błagają.
W zamian kwiaty,
albo kamienie dostają.
 
- - - - - -
 
Wtorek po IV Niedzieli Wielkanocnej
J 10,22-30
Moje owce słuchają mojego głosu
 
Nie brakowało,
i nie brakuje
pośród różnych narodów
rzeszy ludzi,
których Chrystus
urzekał osobowością,
zachwycał mądrością.
 
Chrystusa postrzegają
jako nauczyciela,
wędrującego ascetę,
głębokiego myśliciela
udzielającego wielu rad,
jak przejść przez życie
by wieczność szczęśliwa
była nagrodą
za wszystkie biedy ludzkie,
niedostatki i cierpienia.
 
Byli i są ludzie,
którzy Ewangelię znają dobrze,
z niej korzystają
jak z księgi aforyzmów,
mądrych porównań,
pouczających przypowieści
i na tym poprzestają.
 
Ten problem
Chrystus sam wyjaśnia.
By dostrzec w Nim Boga
mają trudności,
bo wiary nie mają.
Pasterzem im nie jest,
bo Jego nakazy
za trudne im się wydają.
 
- - - - - -
 
Środa po IV Niedzieli Wielkanocnej
J 12,44-50
Przyszedłem, aby świat zbawić
 
Człowiek wierzący
życie swoje
opiera
na wierze w Boga,
którą ożywia,
pogłębia,
w sakramentach kościoła.
W nich otrzymuje,
przywraca,
powiększa
Bożą łaskę,
czyli więź przyjaźni
ze swym Zbawicielem,
który człowiekowi
jest wsparciem,
motywacją
i w wieczności celem.
 
Dziś Chrystus mówi,
że przyszedł
jako światło do ciebie,
byś przez wiarę w Niego
nie trwał w grzechu,
w ciemności.
Uwolnił się od zła,
bo On
przez mękę krzyżową
wysłużył ci niebo.
 
- - - - - -
 
Czwartek po IV Niedzieli Wielkanocnej
J 13,16-20
Sługa nie jest większy od swego pana
 
Ceń sobie pracę,
bo daje ci
środki do życia.
Choć wykonywana
dzień w dzień
zmęczeniem nagradza.
Wielu dziś
puka do drzwi,
bo jej nie ma.
 
Ceń sobie
pracodawcę,
zwierzchnika,
choć wymaga to,
sporo pokory,
bo do roboty
jesteś ty,
a on od niej,
jest wolny.
Nigdy
nie zazdrość tym,
którzy na wszystko
czas mają,
bo zawsze
pośród pszczół
trutnie latają.
 
Uczciwa praca,
sprawiedliwego wynagrodzenia
się domaga,
a sumiennie wykonaną
Bóg nagradza.
 
- - - - - -
 
Piątek po IV Niedzieli Wielkanocnej
J 14,1-6
Ja jestem drogą, prawdą i życiem
 
Człowieka wierzącego
niech radością napawa,
Że ma miejsce
w Domu Ojca
przygotowane przez Pana.
Całym swym
chrześcijańskim życiem,
niech jak najlepiej
się przygotowuje
na spotkanie
w wieczności,
oby szczęśliwej
razem z Nim.
 
Czy nie radosna?
to obietnica,
że po życiu
na ziemskim padole,
przekraczając
wieczności próg
będziesz szukał,
gdzie twój tato?
gdzie twoja mama?
gdzie bliscy tobie?
aż w końcu
zobaczysz ten dom,
w którym już są
i w nim
wszystkich zbawionych
spotkasz,
swe miejsce dostaniesz
i już nikt,
nie wyrzuci cię stąd.
 
- - - - -
 
Sobota po IV Niedzieli Wielkanocnej
J 14,7-14
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca
 
Po wielekroć razy
słyszysz od Chrystusa,
jak odnosi się
do swego Ojca,
mówi o swej z Nim jedności,
nierozerwalnej więzi,
zażyłości.
 
Bóg Stwórca
i Jego Syn Jezus Chrystus
mają Bóstwo
jako wspólną naturę.
Dlatego Jezus w Ojca Imię
cudów dokonuje.
Za to, że uzdrowił,
nakarmił, wskrzesił,
zawsze Ojcu dziękuje.
 
Być może, czasem
masz prośbę do Chrystusa
podobną jak apostoł Filip
z dzisiejszej Ewangelii
Panie, pokaż nam Ojca”,
by mieć pewność
o prawdziwości tego,
czego Chrystus naucza,
choćby tylko dla siebie.
A Chrystus kolejny raz
zadość nie uczyni,
chce by Jego czyny
o tym świadczyły,
wymaga wiary od ciebie.
 
- - - - -

0 Comments
Posted on 17 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906528
Ilość osób online: 6
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s