*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Niedziela Palmowa A i dni po...
 
NIEDZIELA PALMOWA A
Mt 26,14-27,66
Wjazd Jezusa do Jerozolimy
 
Radosny to dzień
nie tylko, dlatego,
że wiosenna pogoda,
ale dnia tego
więcej ludzi
pójdzie do kościoła.
Zapewne z palmą,
jak przystało
na tę niedzielę
pójdziesz i ty.
Idź, ale i z wiarą,
bo od dziś
rozpoczyna się
Wielki Tydzień w kościele.
 
To już ostatnie dni
zmierzające
ku końcowi Wielkiego Postu,
do Świąt Wielkanocnych
przygotowujące.
 
Chciej jak najlepiej
przygotować się i ty.
Myślami bądź blisko
Chrystusa cierpiącego.
W Sakramencie Pokuty
uwolnij się od grzechu
byś w Niedzielę Wielkanocną
mógł śpiewać „Alleluja” radośnie
za nadzieję zmartwychwstania
i w podzięce za łaski otrzymane
od Chrystusa Zmartwychwstałego,
za otwarte bramy nieba
przez dokonane
dzieło odkupienia.
 
- - - - -
 
6 Niedziela Wielkiego Postu C
Niedziela Palmowa
Łk 22,14-23,56
„Błogosławiony Król, który przychodzi…”
 
Ścieląc gałązki palm i śpiewając Hosanna
 tłum Chrystusa jako Króla witał,
a w piątek za podszeptem starszyzny
na krzyż z Nim będzie krzyczał.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Wszechmogący, wieczny Boże,
aby dać ludziom przykład pokory
do naśladowania,
sprawiłeś,
że nasz Zbawiciel przyjął ciało
i poniósł śmierć na krzyżu,
daj nam pojąć naukę
płynącą z Jego męki,
i zasłużyć na udział
 w jego zmartwychwstaniu.
 
- - - - -
 
Wspomnij na dzień
swej Pierwszej Komunii Świętej,
 Sakramentu Bierzmowania.
a jaka jest obecnie twoja wiara ?
 
- - - - -
 
 
WIELKI PONIEDZIAŁEK
J 12,1-11
Namaszczenie w Betanii
 
Chrystus zmęczony
drogą, nauczaniem
ku radości apostołów
odwiedzał Betanię.
Ilekroć razy
ku niej zmierzał
wraz z apostołami,
radość im sprawiał
możliwością odpoczynku,
serdeczną gościną
w domu
Marii, Marty, Łazarza
i przygotowanego
przez nich posiłku.
 
Ale tym razem
apostołów
ożywiało pragnienie
spotkania z Łazarzem,
który zawdzięczał Chrystusowi
swoje wskrzeszenie.
Ciekawi byli
czy zainteresowanie
jego osobą starszyzny żydowskiej
przez przywrócenie mu życia
nie ściągnęło na niego
zbyt wielu przykrości.
Nimi się nie przejmował,
mówić o nich nie chciał,
z poczuciem gospodarza
ich podejmował,
z radością gościł.
 
W czasie spożywania
miało miejsce
niecodzienne zdarzenie.
Maria nardowym olejkiem
namaściła nogi Chrystusowi
wycierając je swymi włosami.
Zapanowało zdumienie.
Chrystus uznanie dla niej
wyraził słowami,
które wtedy nie zrozumiała,
że tego namaszczenia
na Jego pogrzeb dokonała.
 
 
- - - - -
 
WIELKI WTOREK
J 13,21-33, 36-38
Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra
 
Możesz na kogoś
się pogniewać,
komuś dokuczyć,
kogoś zasmucić,
z kimś zerwać,
kogoś unikać,
nie chcieć spotykać,
kogoś wykpić,
zlekceważyć,
możesz i zdradzić.
 
To najcięższe,
najpaskudniejsze,
najbrzydsze,
najtragiczniejsze,
co może
ci się w życiu przydarzyć.
 
Popróbuj zaglądnąć
w zdrajcy serce.
Sam powodów
nie wyjawi,
bo sam cierpi,
sam w rozterce,
bo musi wybierać
na kim?
i dlaczego?
zależy mu więcej.
A to oznacza,
że dopuszczając się zdrady
weźmie część
twego serca,
 
Z czegoś cię ograbi,
coś ci ukradnie.
Pójdzie z tym
do innych,
częścią twej duszy,
jak z odbiciem
twej twarzy.
Będzie ją babrał,
poniewierał,
tajemnice wyjawiał.
Prawdziwe rysy
jej zamaże
nie domyślając się
czyjegoś słusznego
gniewu, smutku, płaczu,
wzburzenia, obrazy.
 
Powiedz czy inaczej
zdradę Judasza oceniasz?
który na tyle
był przewrotny,
że jeszcze w czasie
Ostatniej Wieczerzy,
z Chrystusem w jednej misie
swe palce maczał.
Swego Mistrza zdradził.
Sprzedał za 30 srebrników.
Kiedy Chrystusa pojmano,
ręce związano,
oczy otworzył.
Sumienie w głos się darło,
zwątpienie
w wybaczenie go dopadło.
Przyszło ocknienie
zbrodni dokonanej.
Nie mógł pojąć,
zwątpił,
że Chrystus
by mu wybaczył.
Targany
wyrzutami sumienia
powiesił się z rozpaczy.
 
Być może tobie,
wybaczenie
tak wielkiej zdrady
nie byłoby takie łatwe.
Wierzysz,
że Chrystus
tak by postąpił.
 
A skąd?
to przekonanie?
Ta pewność?
Twa wiara?
Tak jak i ja,
wiesz stąd,
bo jeszcze nigdy,
 nikt od tego momentu
w Boże Miłosierdzie
nie wątpił!
 
 
- - - - -
 
 
WIELKA ŚRODA
Mt 26,14-25
Zdrada Judasza
 
Chciwość pieniądza,
to żądza
człowieka zżerająca.
Jeśli nad nią
nie zapanuje,
a posiadanie go
za wszelką cenę
zawładnie nim do końca,
umysł mu zniszczy,
sumienie zdeprawuje.
 
Gdyby nie ten trzos,
zapewne inny
byłby Judasza los.
Obdarzony
Chrystusa zaufaniem,
przez swą chciwość
swego Mistrza
zdrajcą się staje.
 
Niech ci to będzie przestrogą.
Jeśli diabeł twą słabość odgadnie,
to cię dopadnie.
Gdy go posłuchasz,
spokój sumienia ci ukradnie,
w bagno grzechu wpadniesz.
 
Diabeł wokół chytrego krąży.
Jeśli nie ucieknie w porę,
w grzechu pogrąży.
Bardzo się pilnuj byś i ty czasem
przez chciwość i chytrość
nie stał się Judaszem.
 
- - - - -
 
WIELKI CZWARTEK
J 13,1-15
Do końca ich umiłował
 
Chleb bierzesz
w czyste ręce.
Przyjmuj Chrystusa
w czyste swe wnętrze,
wolne od grzechu,
duszę i serce.
 
Ci, którzy Chrystusa Ciało
w swych dłoniach mają,
ci, którzy w Komunii Świętej
Chrystusa przyjmują,
niech zawsze czyste dusze,
czyste serca mają,
jak przez obmycie
czystymi się stają.
 
Nie odważ się
w grzechu przyjmować
Komunię Świętą.
Bo świętokradztwa
się dopuszczasz.
A to jest winą wielką.
 
Przyjmując Chrystusa
im czystsze twe serce,
tym łask doznasz więcej.
 
Wiedz, że tylko dusza
w czystości utrzymywana
niezbędnym warunkiem,
by móc zaprosić Pana.
 
- - - - -
 
WIELKI PIĄTEK
J 18,1-19, 42
Męka Jezusa Chrystusa
 
Spójrz na krzyż
i na nim rozpiętego
Chrystusa
krwią broczącego.
Posłuchaj Jego
 ostatnich słów,
wychodzących z ust
konającego.
 
Słyszysz?
Mówi, „pragnę”.
Bo Jego usta spieczone,
wargi wyschnięte,
gardło wysuszone.
Pragnie
choć łyk
zwykłej wody
dla ugaszenia pragnienia,
dla ochłody
przez zadane cierpienia.
 
Pragnie zrozumienia,
by nie poszły na marne
Jego cierpienia,
Synowi Bożemu zadane,
ale by były wykorzystane
przez wszystkich tych,
którzy w przyszłości
w Niego uwierzą
i Jemu swe życie zawierzą.
 
- - - - -
 
WIELKA SOBOTA
Mt 28,1-10
Chrystus zmartwychwstał
 
Jutro już Wielkanoc.
Święta radością tchnące.
Wiosna w przyrodzie
i życzliwsze słońce.
Zanim
ich dzień nastąpi
gwoli przypomnienia
parę słów wyjaśnienia.
Swój początek
wzięły od Paschy żydowskiej,
czyli wyjścia narodu wybranego
z niewoli egipskiej
do Ziemi Obiecanej.
Żydzi świętowali Paschę
czternastego dnia,
miesiąca księżycowego Nisan.
Wtedy to dokonała się
Chrystusa Pascha,
przejście Jezusa przez śmierć
do chwały zmartwychwstania.
Czyli już wiesz,
dlaczego ich data się zmienia.
Prościej mówiąc,
księżyc ma dużo do powiedzenia
i dlatego Wielkanocne Święta
to zawsze pierwsza niedziela
po pierwszej wiosennej
pełni księżyca.
 
Wyjaśnić jeszcze coś trzeba.
W Wielką Sobotę,
w wigilię tego święta
pobożniejszym się stajesz.
Z dzieckiem, z żoną, dziećmi
i wypchanym koszykiem
świątecznymi smakołykami,
chleb, wędliny, jajka,
chrzan, pieprz, sól
i koniecznie baranek
do Kościoła idziesz
by je poświęcić
nie po to, by lepiej smakowały,
ale byś sam wiedział
i tak dzieciom tłumaczył.
Zechciej zapamiętać
wyjaśnienia słów tych parę.
 
W koszyczku chleb,
ma ci prawdę przypominać
o „Chlebie żywym”,
który zstąpił z nieba.
Jajka, symbol życia,
które w nim zaczyna się rozwijać.
Wędliny symbolizują
biblijnego baranka paschalnego,
który był zapowiedzią
Chrystusa zabitego i zmartwychwstałego,
swoją krwią od śmierci wiecznej
wybawiającego.
Poświęcone przyprawy,
biblijne gorzkie zioła symbolizowały.
 
Po tym uroczystym poświęceniu
zatrzymaj się w kościele.
Idź do grobu Chrystusa
i pomódl się chwilę w milczeniu.
Przyjdzie czas
na „święconego” pożywanie
i oby na tym nie skończyło się
twoje Paschy świętowanie.
 
- - - - -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 Comments
Posted on 17 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906527
Ilość osób online: 6
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s