MODLITWA 0001

Od środy Popielcowej
wpatrujemy się
w Krzyż
z przybitym do niego
Chrystusem,
naszym Zbawicielem.
Po raz kolejny
przypominamy sobie
jak wielką mękę
podjął
Chrystus
byśmy byli zbawieni.

Fiolet
dominuje w liturgii,
kolor smutny
kojarzy się
zawsze
z pokutą, cierpieniem.
I na ten okres
kościół głosi nam
słowa pociechy :
post,
jałmużna,
modlitwa
gładzi liczne grzechy.

Te uczynki
pokutne
mają wielką wartość
pod warunkiem,
że są spełniane
dyskretnie,
a nie dlatego
byśmy byli
za nie chwaleni.

Modlitwa
jest potrzebą serca
człowieka wierzącego
jest odniesieniem
do Boga
Ojca kochającego.

Codzienny
poranny i wieczorny
pacierz,
modlitwa w drodze,
wstąpienie
do kościoła,
to ciche
westchnienie,
o potrzebne łaski,
zdrowie
dla uczących się
w szkołach,
pozostałych
w domach.

MODLITWA 030

Jest uwielbieniem,
dziękczynieniem,
prośbą
i przebłaganiem
za grzechy
popełnione,
z głęboką wiarą
w Miłosierdzie Boże.

Tak modlę się ja,
proszę,
módl się i TY
sam,
z rodziną,
czy z całą
wspólnotą Kościoła.
Słowami
modlitwy Dawida
zawartej w Psalmie 51.
w którym
prosi Boga :

„Zmiłuj się nade mną,
Boże,
w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości
zgładź moją nieprawość.
Uznaję bowiem
nieprawość swoją,
a grzech mój
jest zawsze przede mną.
Przeciwko
Tobie samemu
zgrzeszyłem
i uczyniłem,
co złe jest przed Tobą.
Odwróć
swe oblicze
od moich grzechów
i zmaż wszystkie
moje przewinienia.”

MODLITWA 040

Znamy
wiele innych
modlitw
zaczerpniętych
z Pisma Świętego,
wszystkie
wyrażają skruchę,
żal człowieka
swych win, grzechów
świadomego.

Wielką pomocą
wielkopostnej modlitwy
wspólnotowej
to Gorzkie Żale,
Droga Krzyżowa,
Koronka
do Miłosierdzia Bożego.
Wszystkie
są ufną prośbą
o darowanie win,
grzechów,
przebaczenia.

Dlatego
z głęboką wiarą
modlimy się słowami
„Ojcze nasz…”
przez samego Chrystusa
podyktowaną
błagając Boga
o win
odpuszczenie,
świadomi,
że tylko wtedy
doznamy tej łaski,
jeżeli
sami wpierw
bliźniemu przebaczymy.

Taka modlitwa
jest uczynkiem
pokutnym,
właściwie
zrozumianym
Wielkim Postem
jako czas nawrócenia,
przynoszącym
uzdrowienie
duszy, serca.

MODLITWA PRZBACZ JP II

– – – – – –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *