Monthly Archives: Kwiecień 2022

Pieśnią wesela witamy O Maryjo, miesiąc Twój My Ci z serca cześć składamy Ty nam otwórz łaski zdrój W tym miesiącu ziemia cała Życiem, wonią, wdziękiem lśni Wszędzie Twoja dźwięczy chwała Gdy majowe płyną dni Litość Twoja niech osuszy Z każdych oczu smutku łzę Rosa łaski w każdej duszy Niech obmyje grzechu rdzę Dla nas […]

Nasze plany i nadzieje… Nasze plany i nadzieje, coś niweczy raz po raz, tylko Boże Miłosierdzie, nie zawodzi nigdy nas. Ref. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat. Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej i w opiece duszę moją miej. Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam, że w […]

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, objaw swe¬go Ojca wszystkim ludziom. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, ześlij Ducha Świętego naszym sercom, aby ukształtować je według Serca Twego. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, spraw, abyś¬my zawsze i wszędzie Cię chwalili i wysławiali. Serce Jezusa, świątynio Boga, pomóż nam coraz bar¬dziej stawać się tym, […]

Uwolnieni od masek, od określonej ilości osób na Mszy świętej, możemy uczestniczyć we wszystkich obrzędach tych dni świętych. To potrzeba duchowa nas ludzi wierzących, by przeżyć kolejny w  życiu raz Wielki Czwartek, jako dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii, Sakramentu Miłości naszego Zbawiciela, i przyjąć Go w Komunii świętej z większą wiarą, serdeczną prośbą, by był nam […]

Psalm 104  Błogosław, duszo moja, Pana! O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat,  światłem okryty jak płaszczem. Rozpostarłeś niebo jak namiot,  wzniosłeś swe komnaty nad wodami. Za rydwan masz obłoki, przechadzasz się na skrzydłach wiatru.  Jako swych posłów używasz wichry, jako sługi,  ogień i płomienie.  Umocniłeś ziemię w jej podstawach: […]