*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Piątek, 19 lipca 2024 - 201 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Mądrość życiowa 40
Ludowe prognozy pogody
związane z imionami świętych.

Przysłowia ludowe
to przez wieki
obserwowanie
przez ludzi środowiska
w którym przyszło żyć,
 wschodów i zachodów
słońca,
faz księżyca,
przylotów,
odlotów ptaków,
pór roku
i zmian jakie przynoszą,
ich wpływ na samopoczucie,
zachowanie, nastroje,
na wpływ na przyrodę,
kwitnięcie drzew,
i owocowanie,
zasiewy zbóż,
sianokosy, żniwa,
urodzaje.

Przeżywane
na przestrzeni
całego roku
uroczystości kościelne,
wspominanie
błogosławionych i świętych
według kalendarza
liturgicznego,
obserwowano w te dni
wszelkie
zmiany pogodowe,
i ich wpływ
na przyrodę,
samopoczucie,
zmiany humoru.

Jak się okazuje
dzięki temu,
że rytm życia
dawnych mieszkańców
był zgodny z porami roku
ojczystej ziemi
czynił z nich
bacznych obserwatorów
pogody, pór roku,
przeżywanych świąt,
poszczególnych miesięcy,
z tego czerpali swą wiedzę
wynikającą z doświadczenia,
a my dziś
odnajdujemy słuszność,
tego przekazu
a znając je
mamy tego potwierdzenia.


- - - - - - - - - - - - - - - -


Styczeń

Na Nowy Rok pogoda – będzie w polu uroda, na Nowy Rok pluta – będzie w polu pokuta.
Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.
Styczeń pogodny wróży rok płodny.
Kiedy styczeń najmroźniejszy, wtedy roczek najpłodniejszy.
Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.

6 stycznia - Kacpra, Melchiora i Baltazara
Mroźny dzień zapowiada długą zimę.

12 styczeń Gdy na św. Bernarda ziemia twarda, zima będzie harda.
16 stycznia - Marcela
Pogodny dzień w Świętego Marcela taka będzie Wielka Niedziela.

21 styczeń św. Agnieszka wypuszcza skowronka
z mieszka.

22 stycznia św. Anastazy, pal w piecu dwa razy.

22 stycznia - Wincentego
W święty Wincenty gdy dzień pogodny, zboża i winorośli rok zasobny.
28 stycznia - Karola
Na Świętego Karola wyjrzy spod śniegu rola.
Urodzaje da rola gdy deszcz  w Karola.


- - - - - - - - - - - - - - -

Luty
Kiedy luty pofolguje, marzec zimę zreperuje.
Idzie luty, podkuj buty.

2 lutego – Matki Boskiej Gromnicznej
 Gdy na Gromniczną plucha to i zima jeszcze długa.

3 lutego - Błażeja
 Jak pogoda w św. Błażeja, będzie ze śniegiem Wielka Niedziela.

 Pogoda na świętego Błażeja, dobra wiosny nadzieja.
5 lutego - Agaty
 Gdy św. Agata po błocie brodzi,
człek w Zmartwychwstanie po lodzie chodzi.

6 lutego – Doroty
 Na dzień św. Doroty ma być śniegu nad płoty.

14 lutego – dzień św. Walentego
Gdy na Walentego deszcze, będzie mróz jeszcze.
24 lutego - Macieja
 Święty Maciej - z rzek i stawów rusza lody.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Marzec
W marcu jak w garncu.
Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
Suchy marzec, mokry kwiecień i maj chłodny – wróżą rok niegłodny.
Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko niby gaj.

4 marca - Kazimierza
 Na Kazimiera zima umiera.
9 marca- Franciszki
 Gdy Franciszka z wichrem po polu hasa, może sypnąć śniegiem powyżej pasa.
10 marca - Cypriana i Makarego
Gdy w dzień męczenników deszcz nie spadnie, przez sześć niedziel będzie ładnie.
12 marca - Grzegorza
 Na św. Grzegorza idzie zima do morza.
16 marca - Hilarego
Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada
17 marca - Gertrudy
Gdy nad głowami szybują bociany, wiosna nastanie.
19 marca - Józefa
 Na świętego Józefa pięknie, zima prędko pęknie.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Kwiecień
Kwiecień plecień, bo przeplata - trochę zimy, trochę lata.
Jeżeli kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
Kwiecień, gdy deszczem plecie, maj wystroi w kwiecie.


2 kwietnia - Franciszka
 Na św. Franciszka zielenią się łany i ze swego zimowiska wracają bociany
.
5 kwietnia - Wincentego
 Jak się Wincenty rozdeszczy, źle chłopu wilga wieszczy.

6 kwietnia - Celestyny i Wilhelma
 Kwiecień - plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata
10 kwietnia - Makarego
 Dzień na święty Makary pewnie przepowiada, czy we wrześniu pogoda, czy też ciągle pada
23 kwietnia - Wojciecha i Jerzego
 Gdy na Wojciecha rano plucha, do połowy lata będzie ziemia sucha
A kiedy Jerzy pogodą częstuje, wnet się pogoda zepsuje
25 kwietnia - Marka
 Chodzisz na Marka w koszuli, w maju kożuchem się otulisz.

28 kwietnia - Pawła
Jeśli w św. Paweł śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów spodziewać wypada
29 kwietnia - Augustyna
 Na świętego Augustyna orka dobrze się poczyna.


- - - - - - - - - - - - - - - - - -


Maj
Kto się akurat w maju urodzi, temu zwykle dobrze się powodzi.
Częste w maju grzmoty rozpraszają chłopom zgryzoty.
Maj z grzmotami – rok dobry przed nami.
O gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju.

2 maja - Zygmunta
W Zygmunta deszcz - nieurodzaju wieszcz.
4 maja - Floriana
Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś pogoda zakichana.
6 maja - Filipa i Jakuba
Jeśli na świętego Filipa deszcz spadnie
 plony będą ładne.
10 maja - Izydora
Na świętego Izydora często bywa chłodna pora.
12 maja Serwacy, Pankracy, Bonifacy – to zimnem dmuchąjący chłopacy.

15 św. Zofia – zimnem dmucha.
19 maja - Urbana
Pogodnie na Urbana – takie dni lata.

- - - - - - - - - - - - - -

Czerwiec

Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni.
Czerwiec daje dni gorące, kosa brzęczy już na łące,
2 czerwca - Eugeniusza
Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni.

8 czerwca - Medarda
 Gdy Medard z deszczem przybywa, tak samo jest we żniwa
 10 czerwca - Małgorzaty
Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato.
13 czerwca - Antoniego
Na święty Antoni pierwsza się jagódka zapłoni.
19 czerwca - Protazego i Gerwazego
Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego

24 czerwiec św. Jana
Deszcz w świętego Jana mokre żniwa zapowiada.

29 czerwca - Pawła i Piotra
 Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą.


- - - - - - - - - - - - - - - - -


Lipiec
Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze.
Lipcowa pogoda, dla chłopów żniwna swoboda.
W lipcu dzień mglisty, jesienią czas dżdżysty.
W lipcu upały – wrzesień doskonały.
W lipcu upały, w grudniu mróz ostry i stały.

1 lipca - Haliny
Gdy Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.
8 lipca - Prokopa
Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa.
20 lipca - Małgorzaty
Jaka Małgorzatka, takie będzie pół lata.

22 lipca - Magdaleny
Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma
25 lipca - Jakuba
Ciepły święty Jakub, zimne Boże Narodzenie.

 26 lipca - Anny
Od świętej Anki zimne noce i poranki.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Sierpień
Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie.

3 sierpnia - Nikodema
Pogoda na Nikodema - cały miesiąc deszczu nie ma.
4 sierpnia - Dominika
Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.

15 sierpnia - Marii
Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje
 Na Wniebowzięcie słota, w jesieni dużo błota.
17 sierpnia - Jacka
Jacek gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada

17 sierpień  św. Jacka - Jeżeli w ten dzień deszcz nie pada, będzie jesień sucha.
24 sierpień  św. Bartłomieja
Aura tego dnia zwiastuje, jaka jesień następuje.
20 sierpnia - Bernarda
Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda,
a jak miękka to lekka.
24 sierpnia - Bartłomieja
Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje
 Gdy Bartłomiej z grzmotami, śnieżna zima przed nami.

Kiedy w Bartłomieja bociany jeszcze widać lekka będzie zima.

25 sierpnia - Luizy i Ludwika
Na Ludwika zboże z pola umyka.
Gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie


- - - - - - - - - - - - - - - -


Wrzesień
Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.

1 września - Idziego
 Gdy na święty Idzi ładnie, śnieg na pewno późno spadnie.

 Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma.
 Wielka dla zboża i siewki wygoda, gdy w święty Idzi przyświeca pogoda.
5 września - Doroty i Wawrzyńca
 Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
6 września - Eugeniusza i Beaty
 Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima.
7 września - Reginy
- Święta Regina mgły rozpina.
8 września - Marii
 Gdy Narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak cztery tygodnie.
Gdy na Siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie.
 Jakie Najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny (15.09)
 Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada
11 września - Jacka
Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha.

15 września - Nikodema
 Nikodem gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
18 września - Ireny
 Kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa
21 września - Mateusza
Gdy na święty Mateusz śnieg przybieżał, będzie po pas całą zimę leżał
Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje.
Pogoda na świętego Mateusza cztery niedziele się nie rusza.
22 września - Maurycego
Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy.
Jeśli Maurycy ma jasne lice, to przyprowadzi wnet nawałnicę.
24 września - Gerarda
 Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato
 Na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą.
25 wrzenia - Kleofasa
Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi.
29 września - Michała
 Do Michała przymrozków ile i w maju tyle.
 Gdy deszcz w świętego Michała, będzie łagodna zima cała.
Gdy na Michała obrodzą żołędzie, dużo śniegów w zimie będzie.
 Gdy w Michała deszcz spadnie, lekka zima będzie snadnie
Gdy wietrzno w Michała, będzie mroźna zima cała.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Październik
Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.
W krótkie dzionki października wszystko z pola,
z sadu znika.

3 października - Gerarda
 Na Gerarda gdy sucho lato będzie z pluchą.
8 października - Brygidy
 Po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie.
15 października - Jadwigi
Koło świętej Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi
Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę.
16 października - Gawła
Kiedy w święty Gaweł słota, będzie w lecie dużo błota.
21 października - Urszuli
 Od świętej Urszuli chłop się kożuchem otuli.
 Od świętej Urszuli oczekuj śnieżnej koszuli.
28 października - Szymona
 Na świętego Szymona i Judy spodziewają się śniegu i grudy.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Listopad
W listopadzie goło w sadzie.
Deszcze listopadowe budzą wiatry grudniowe.
W listopad liść z drzewa opadł.

1 listopada - Wszystkich Świętych
 We Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada, może słota potrzymać do końca listopada.

 Na Wszystkich Świętych ziemia skrzepła, to będzie zima ciepła, a jak deszcz, to trzeba będzie za piec wleźć.

3 listopada - Huberta
 Jaki listopad trzeci, taki marzec się kleci
11 listopada - Marcina
 Gdy mróz na świętego Marcina, będzie tęga zima.

 Gdy liście przed Marcinem nie opadają, to mroźną zimę przepowiadają.
-
Gdy Marcin w śniegu przybieżał, całą zimę będzie w nim leżał.
 
 Jaki dzień na świętego Marcina, taka będzie cała zima.

13 listopada - Stanisława
 Na Stanisława Kostkę ujrzysz śniegu drobnostkę, a na Ofiarowanie (21 listopada) przydadzą się sanie
16 listopada - Marka
 Deszcz w Marka, ziemia w lecie jak skwarka.
19 listopada - Elżbiety
 Zjawia to Elżbieta święta, czy ta zima będzie cięta.
25 listopada - Katarzyny
Katarzyna dzień jaki, cały grudzień taki
 Kiedy w świętą Katarzynę lód nie stanie, to gotuj sanie
 W Katarzynę z nieba nic nie spadnie, będzie w przyszłym lutym chyba jeszcze ładniej.
28 listopada - Zdzisława
Kiedy Zdzisław rano szroni zima jest w zasięgu dłoni.
30 listopada - Andrzeja
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży sto dni śnieg w polu leży.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Grudzień
Grudzień ziemię grudzi dla zwierząt i ludzi.

4 grudzień Św. Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie.
Św. Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie.

7 grudnia - Ambrożego
Na święty Ambroży poprawią się mrozy

24 grudzień Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie.

24 grudzień Po św. Ewie chodzi się w cholewie.

13 grudnia - Łucji
 Święta Łucja głosi, jaką pogodę styczeń przynosi.

 14 grudnia - Jana
Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się głosi
19 grudnia - Urbana
Pogoda na Urbana, to wielka wygrana
20 grudnia - Dominika i Makarego
Na świętego Dominika wszędzie śpiew ptactwa zanika

Gdy Makary pogodny, cały styczeń chłodny

 21 grudnia - Tomasza
Jaka pogoda Tomaszowa, taka będzie i majowa

Gdy na Tomasza deszcz pada, zmienną zimę zapowiada

24 grudnia - Ewy i Adama
 Adam i Ewa pokazują, jaki styczeń i luty po nich następują.
Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie
26 grudnia - Szczepana
Jaka pogoda w Szczepana panuje, taka na luty nam się szykuje

27 grudnia - Jana
Jak Jan Apostoł ośnieżony, św. Józef (19 marca) już zielony

28 grudnia – Świętych Niewiniątek
Niewiniątek dzień pokaże, jaka pogoda w marcu się okaże.
30 grudnia - Eugeniusza
W Eugeniusza lód albo woda pokaże, czy w maju będzie pogoda
    31 stycznia - Sylwestra   
 Dzień Sylwestrowy pokaże czas lipcowy".

- - - - -

Źródło: Kalendarze rolnicze  2000 – 2015
Kalendarze ścienne z imionami świętych.

- -- - - - - - - -

0 Comments
Posted on 08 Jul 2018 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 907035
Ilość osób online: 7
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page