*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Piątek, 19 lipca 2024 - 201 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Mądrość życiowa 29

Radość


Nie bądźcie przygnębieni,
gdyż radość w Panu jest waszą ostoją."
Ne 8.10b

A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze! Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą ci, którzy imię Twe miłują.
Ps 5.12

" Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy."
Ps 16.11

" Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość - przez całe życie. Płacz nadchodzi wieczorem, a rankiem - okrzyki radości."
Ps 30.6

" A moja dusza rozraduje się w Panu, będzie się weselić z Jego ratunku."
Ps. 35.9

" Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają, i niech zawsze mówią: Pan jest wielki ci, którzy pragną Twego wybawienia."
Ps. 40.17

 " Szczęśliwy lud, co umie się radować, chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza. Cieszą się zawsze Twoim imieniem, wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a Twoja przychylność moc naszą podnosi."
Ps. 89,16-18

" Dalej więc! W weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino. Już bowiem Bóg przyjął twe czyny."
Koh 9.7

" O tak, z weselem wyjdziecie
i w pokoju was przyprowadzą.
Góry i pagórki przed wami
podniosą radosne okrzyki,
a wszystkie drzewa polne klaskać będą w dłonie."
Iz 55,12

" bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepem Pana dla Jego rozsławienia."
Iz 61.3

" Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty."
    Iz 61. 10   

" Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, chłonąłem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów!"
Jr 155.16

" Wprawdzie figowiec nie rozwija pąków, nie przynoszą plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu."
Ha 3.17-18

" Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego."
So 3.14-15

" Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy."
Za 9.9

" Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami."
Mt 5.11-12

" To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna."
J 15,11

" Bo królestwo Boże – to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym."
Rz. 14.17

" Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,"
Gal 5.22

" I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie Psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach."
Ef 5. 18-19

" Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!"
Flp 4.4

" Zawsze się radujcie,"
1 Tes 5.16

" Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia."
Jk 1.2

" Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła,"
Ap 19.7

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.
    Św. Jan Paweł II   

We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość.
Kard, Stefan Wyszyński

Dusza żywi się tym, z czego się cieszy.
Św. Augustyn

Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu.
Św. Augustyn

Gdy ludzie są radośni, zawsze są wtedy dobrzy, ale jeśli są dobrzy, rzadko się radują.
Anthony de Mello

Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdyż słońce otula cię ciepłem i opromienia światłem - za darmo.
Phil Bosmans

Miłość w przyjaźni prowadzi do świata, do pokoju, do głębokiej radości.
Phil Bosmans

Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni twego życia! Wracaj do nich, ilekroć w twoim życiu wszystko zaczyna się walić. - Radość - to jest to!
Phil Bosmans

Radość często bywa
początkiem naszego bólu.
Owidiusz

Nie sądźcie, że radość
polega na śmiechu,
radość to rzecz bardzo poważna.
Seneka

Trzeba rozprzestrzeniać radość.
Michel de Montaigne

Życie bez radości – to lampka bez oliwy.
Walter Scot

Żal wystarcza sam sobie,
ale aby osiągnąć prawdziwa radość,
trzeba ją z kimś podzielić.
Mark Twain

Kwiaty kwitną na wiosnę,
a radości się nie powtarzają.
Antoni Czechow

Nie byłoby radości bez smutku.
Kornel Makuszyński

Nie sądź, że radość lub złość
są dziełem przypadku.
Przysłowie chińskie.

Po radości zawsze przychodzi smutek,
a po cierpieniu następuje radość.
Przysłowie koreańskie.

Radość jest jak cień,
w którym wędrowiec może odpocząć,
ale nie śmie w nim pozostać.
Aforyzm łużycki

Bądź przez całe życie radosny,
bo ten tylko dostanie się na wonną wyspę raju,
kto umiał radować się życiem.
    Przysłowie tahitańskie

Radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci.
Zenta Marina

Radości i smutki ludzkie mijają jak fale morza.
Pinda

Prawdziwa radość jest rzeczą poważną.
Seneka Młodszy

Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowania z ludźmi.
Antoine de Saint Exupery

Męstwo i radość to obowiązki życia.
Szelma Lagerlof

Spośród rzeczy przyjemnych, te radują najbardziej, które się zdarzają najrzadziej.
Demokryt

Ludzie radośni są silni w miłości bliźniego.
Arnold Janssen

Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy.
Joann Wolfgang Goethe

Radość i miłość są skrzydłami wielkich przedsięwzięć.
Joann Wolfgang Goethe


Nasze smutki są radościami naszych wrogów.
Ajschylos

Radość jest matką wszystkich cnót.
Joann Wolfgang Goethe

Miłość jest niczym innym, jak radowaniem się.
Baruch Spinowa

Im więcej posiadamy radości, tym doskonalsi jesteśmy.
Baruch Spinowa

Cierpienia nigdy nie są za wielkie, a radość za mała.
Św. Edyta Stein

W ogóle podstawą cierpienia jest trwanie, podstawą radości jest chwila.
Fryderyk Chrystian Hebel

Smutek jest samowystarczalny: by odczuć jednak pełną wartość radości, musisz mieć kogoś, by się nią podzielić.
Marek Twain

Nie ma radośniejszej rzeczy, jak pokonanie cierpienia.
Mikołaj Ostrowski

Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym.
Karl Barth

Nie ma większej radości dla głupiego, jak znaleźć głupszego od siebie.
Aleksander Fredro

Dla cierpiących najmniejsza radość jest wielkim szczęściem.
Sokrates

Radość często bywa początkiem naszego bólu.
Owidiusz

Najpiękniejsze co jest na świecie, to pogodne oblicze.
Albert Einstein

Radość jest jak kamień,
który wrzucony do wody
zatacza coraz większe kręgi.
Adalbert Balling

Radość jest potrzebną siłą i wartością życia..
Johannes Keppler

Kto nie odczuwa radości
- nie jest nic wart.
Walther von der Vogelweide

Jest tylko jedno lekarstwo na duźe kłopoty
- małe radości.
Karl Heinrich Waggerl

Bogactwo w radości
nie zależy od sakiewki
lecz od serca.
Jeremias Gotthelf

Być radosnym, dobrze czynić
i wróblom pozwolić ćwierkać
- to najlepsza filozofia.
św. Jan Bosko

Człowiek urodził się na to, ażeby się radować..
Blaise Pascal

Nie ma pracy, która nie zawierałaby w sobie
radości, tajemnic i zachęty.
Wladimir Linderberg

Najważniejsza rzeczą
jest sprawianie radości bliźnim
-to najlepsze, co można uczynić na tym świecie.
Peter Rosegger

Sprawiaj innym radość.
Zobaczysz wtedy, że radość cieszy.
Friedrich Teodor Vischer

Co to jest szczęście?
 Innych uczynić szczęśliwymi.
Co to jest radość?
Innym sprawić radość.
Wilhelm Keepler


Swoją radość można znaleźć w radości innych
i to właśnie jest tajemnicą szczęścia.
Georges Bernanos

Nie ma ważniejszego zadania na świecie,
jak bycie miłym i pełnym uroku.
Krzewić radość i ją siać dokoła siebie……
Victor Hugo

Bóg jest radością,
dlatego przed swoim domem wystawił słońce
św. Franciszek z Asyżu

Pamiętaj o piątym przykazaniu,
nie zabijaj radości.

- - - - -


0 Comments
Posted on 24 Feb 2018 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 907042
Ilość osób online: 4
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page