*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Piątek, 19 lipca 2024 - 201 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Mądrość życiowa 21

Dobroć

Wszystko więc, co byście chcieli,
żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
Jezus Chrystus

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół,
czyńcie dobrze i pożyczajcie,
niczego się za to nie spodziewając.
A wasza nagroda będzie wielka.
Jezus Chrystus

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska
o dobro wspólne, szczególnie o to dobro,
jakim jest wolna Ojczyzna.
Św. Jan Paweł II

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym,
co ten drugi przyjmuje z miłością.
Sw. Jan Paweł II

Dopóki czas macie, czyńcie dobro.
św. Paweł

Jesteśmy zdolni zarówno do dobrego, jak i do złego.
Nie urodziliśmy się źli: każdy ma coś dobrego w sobie. Niektórzy ukrywają to, inni zaprzeczają temu,
ale mimo to mają to w sobie.
Sw. Matka Teresa z Kalkuty

Kto traci okazję do dobrego,
jest jak człowiek wypuszczający z ręki ptaka,
gdyż ona już nigdy nie powróci.
św. Jan od Krzyża

Dobry człowiek woli sam cierpieć,
niż na cierpienia drugich patrzeć.
ks. Piotr Skarga

Nie daj się zwyciężyć złu,
ale zło dobrem zwyciężaj
Św. Paweł

Dobroć nie powinna przeradzać się w słabość.
św. Teresa z Lisieux

Język mądrych wyświadcza dobro wiedzą,
lecz usta głupich tryskają głupotą.
 Prz.

Kto jest rzeczywiście dobry, jest taki we wszystkich miejscach i w każdym towarzystwie. Dobry ma bowiem zawsze przy sobie Boga, a kto Jego ma prawdziwie, ten ma Go wszędzie, zarówno na ulicy i wśród ludzi, jak w kościele, pustelni czy celi klasztornej.
Johannes Echart

Jak bardzo trzeba być mądrym,
by zawsze być dobrym!
Marie von Ebner - Eschenbach

Człowiek mądry troszczy się o swego ducha,
tak że dobrym staje się jeszcze na ziemi.
Aldona Różanek

Dobroć to jedyny możliwy
motor życia.
Gabriela Zapolska

Dobroć jest czymś bardzo prostym:
być zawsze do dyspozycji drugich,
nigdy nie szukać samego siebie.
Dag Hammarskjold

Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają.
Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata.
Maria Dąbrowska

Dobro rodzi się wtedy,
gdy zapomina o sobie.
Lew Tołstoj

Czy nie byłoby lepiej,
zamiast tępić zło, szerzyć dobro?
Antoine de Saint - Exupery

Zło, które ci wyrządzono,
zamieniaj w sobie na dobro.
Mikołaj Gogol

Odpowiadaj dobrym na zło,
a zniszczysz w podłym człowieku
zadowolenie ze zła.
Lew Tołstoj

Chcąc zmusić ludzi,
aby dobrze o nas mówili,
jedyny to sposób czynić dobrze.
Wolter

Szukaj prawdy i dobra, a znajdziesz radość.
Aldona Różanek

Dobroć, która nie jest bezgraniczna,
nie zasługuje na to miano.
Marie von Ebner - Eschenbach

Dobroć zwycięża wszystko,
sama pozostając niezwyciężona.
Lew Tołstoj

Dobroć jest bramą do szczęścia.
Aldona Różanek

Dobrzy ludzie są szczęśliwi.
Sokrates

Warunkiem dobroci jest wczuwanie się
w cudze radości i cierpienia.
Andre Gide

Wszelkie warunki są odpowiednie
dla robienia dobrze.
Aleksander Świętochowski

Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie.
Dag Hammarskjold

Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią.
Friedl  Beutelrock

Dobroć ma bowiem ludzkie serce, litość - ludzkie wejrzenie.
William Blake

Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość.
Albert Schweitzer

Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa,
dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa.
Wacław Potocki

Dobro ludu najwyższym prawem.
Człowiek jest takim drzewem, które czuje w sobie dobro i dlatego nie chce złych owoców rodzić.
Józef Stanisław Tischner

Należy starać się o dobro głównie przez walkę ze złem.
Tadeusz Kotarbiński

Co nie jest moralnie dobre, nie jest pożyteczne.
Cyceron

Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa,
dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa.
Wacław Potocki

Dobro ludu najwyższym prawem.
Cyceron

Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki.
Cyceron

Nie jesteśmy bezgranicznie wolni. Jesteśmy wolni wobec dobra i zła i z tego robimy rachunek. Wszelkie zło oznacza chorobę wolności.
Józef Stanisław Tischner

Między dobrymi wszystko dobrze się układa.
Cyceron

Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.
Demokryt

Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować.
Kiedy widzisz złego człowieka,
zastanów się nad samym sobą.
Konfucjusz

Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku,
rozbudza je w nim.
Jean Paul Sartre

Ten, kto zamierza czynić dobro, nie może oczekiwać, iż ludzie będą mu usuwać kamienie z drogi, ale musi być przygotowany na to, że mu je będą rzucać na drogę.
Albert Schweitser

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Wiliam Shakespeare

Dobry bądź i szlachetny, bądź do pomocy gotowy!
Johann Wolfgang Goethe

Największą władzą ducha jest nie geniusz, ale dobroć.
    Victor Hugo   

Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka.
Maria Dąbrowska

Oby najwyższym prawem było dobro narodu!
Cyceron

Dobro polega na umiejętności mówienia "nie", a nie na przyznawaniu wszystkim racji.
Joseph Ratzinger

Dobry człowiek woli sam cierpieć niż na cierpienia drugich patrzeć.
Stanisław Staszic

Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć.
Zygmunt Krasiński

Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien o ich sądzie zapomnieć.
Zygmunt Krasiński

Największe szczęście to urodzić się dobrym.
Joseph Joubeert

Dobroć serca obejmuje obszar większy aniżeli szerokie pole sprawiedliwości.
Joann Wofgang Goethe

Umysł osiąga doskonałość dzięki jednej rzeczy:
dzięki niezmiennej wiedzy o tym co dobre i złe.
Seneka Młodszy

Najbardziej przeszkadza ludzkiemu życiu ten,
kto posiadając dobro wybiera zło.
Cyceron

Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra.
Platon

Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem.
Mikołaj Gogol

Dobry człowiek jest zawsze naiwny.
Marcjalis

Chcąc zmusić ludzi, aby dobrze o nas mówili, jedyny to sposób - czynić dobrze.
Francois Voltaire

Wszyscy żyjemy na tym świecie, po którym ręka w rękę kroczą: dobro i zło, grzech i niewinność. Zamknąć oczy na jedną jego połowę, by żyć w spokoju i bezpieczeństwie - to jakbyśmy chcieli dla większej pewności wędrować z zamkniętymi oczami wśród urwisk i przepaści.
Oskar Wilde

Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy.
Phil Bosmans


Mądry człowiek szuka nie szczęścia, lecz dobra.
Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych.
Sw. Augustyn

Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie.
Cyceron

Aby stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat.
Phil Bosmans

Cokolwiek jest zrobione z miłości,
zawsze przekracza ramy dobra i zła.
Fryderyk Nietzsche

Bywają bardzo dobre prawa wydane w złą porę.
Monteskiusz

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia.
Platon
Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru.
Mahatma Gandhi

Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro?
Antoine de Saint Exupery

Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata.
Maria Dąbrowska

Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.
Sw. Paweł

Wzajemnie zasilamy się dobrem, wzajemnie przygaszamy się złem.
Mieczysław Maliński

Seneka
Kiedy serce jest szlachetne dobroć i miłość malują się serdecznym uśmiechem na twarzy.

Cudza dobroć drażni każdego, kto jej nie posiada.
NN

Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość.
Albert Schweitzer

Dobroć ma bowiem ludzkie serce, Litość - ludzkie wejrzenie.
William  Blake

Uroda cieszy tylko oczy, dobroć jest wartością trwałą
NN

Największą władzą ducha jest nie geniusz, ale dobroć.
Victor Hugo

I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę.
Lew Tołstoj

Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.
Stefan Wyszyńsksi

Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry! Bo tylko wtedy jest inny od wszystkich znanych nam istot.
Johann Wolfgang Goethe

Człowiek hołduje chętniej dobru niźli złu, ale warunki nie sprzyjają mu.
Bertolt Brecht

Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie.
Dag Hammerskjold

Być dobrym jest szlachetnie,
lecz pokazywać innym, jak oni mają być dobrzy,
jest jeszcze szlachetniej i nie wymaga tyle wysiłku.
Mark Twain

Dobro stoi wyżej niż piękno.
Stefan Żeromski

Dobro to nie jest wiedza,
to jest czyn.
Roman Rolland

Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia,
nieufność i wrogość.
Albert Schweitzer


- - - - -

0 Comments
Posted on 24 Nov 2017 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 907041
Ilość osób online: 3
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page