*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Ewangeliczne Sentencje....
Ewangeliczne sentencje.
 
Wiarę niosących chorego
Chrystus nagradza
zdziwiony pomysłowością
przywraca zdrowie duszy i ciała.
- - - - -
Trędowaty na dobroć Chrystusa się zdał
i otrzymał zdrowia dar,
czyli to, o czym marzył, śnił, co chciał.
- - - - -
Chrystus sam wybrał
na apostołów dwunastu,
których przygotuje do głoszenia Ewangelii,
gdy Jego braknie, by oni ten trud podjęli.
- - - - -
Warto Chrystusowi swego domu,
serca drzwi otworzyć,
może pomóc, może uzdrowić.
- - - - -
Łaska powołania zmienia bieg życia,
stawia wymagania i nowe zadania.
- - - - -
Chrystus swym apostołowaniem
wzbudzał podziw cudami, nauczaniem,
a u najbliższych zakłopotanie,
że nie ma czasu dla siebie na pokarm,
odpoczynek, spanie.
- - - - -
Tak jak Chrystus po Janie Chrzcicielu
podejmuje trud apostołowania
tak i w kościele papieże, biskupi, kapłani
świadomi są obowiązku nauczania.
- - - - -
Apostoł ma iść z wiarą i ufnością
nie zrażając się trudem i wrogością.
- - - - -
Aby słuchanie Słowa Bożego
zaowocowało życiem z Bogiem
musi paść na przygotowany grunt,
na dobrą, żyzną rolę.
- - - - -
Maryja słyszała o Synu wiele,
różne wieści do Niej docierały,
dlatego udaje się w miejsce
gdzie Jezus naucza z nadzieją na spotkanie.
- - - - -
Aby słyszane ziarno Słowa Bożego
wydało plon obfity,
grunt na który pada – ludzkie serce
musi być chętne go przyjąć, zadbać o rozwój
a ilością ziarna w kłosie zachwyci.
- - - -
Bądź solą, bądź światłem,
z mądrą głową bądź świadkiem.
- - - - -
Trzeba było uczniom
doświadczyć burzy na morzu,
by w Chrystusie szukając ratunku
i dojrzeć moc Bożą.
- - - - -
Kazaniem można się zachwycać,
a ze słów usłyszanych nie skorzystać.
- - - - -
Przyszedł dzień, pewna godzina
Chrystus ukazuje swą moc Bożą
wskrzeszając córkę Jaira.
- - - - -
Bywa, że pochodzenie,
zniweczy powodzenie.
- - - - -
Apostołowie utrudzenie
wrócili radośni do Chrystusa
i razem poszli na miejsce pustynne
gdzie gwar nie dokucza,
zgiełk nie dociera do ucha.
- - - - -
Z pożądliwości Heroda do dziewczęcia,
głowa Jana Chrzciciela została ścięta.
- - - - -
Chrystus posyłając uczniów na pracę apostolską
daje im wskazówki i rady.
W swym posługiwaniu
mają być na Niego i na swych słuchaczy zdani.
Zdrowie wracało tym,
którzy Chrystusa dotknęli,
tak łaska wstępuje w tych,
którzy Go w Eucharystii przyjęli.
- - - - -
Przeplataj czas pracy modlitwą
i nie zamartwiaj się,
co przyniesie przyszłość.
- - - - -
Chrystus z pośród uczniów
wybiera siedemdziesięciu dwóch
posyłając ich dokąd sam przyjść zamierzał
by podjęli apostołowania trud.
- - - -
Jeżeli bliźnim okażesz miłosierdzie,
to w potrzebie
będą cię szukać, znajdą cię wszędzie.
- - - - -
Prawo Boże jest drogowskazem,
a przekaz tradycji ludzkim zwyczajem.
- - - - -
Prawo Boże jest drogowskazem
dążącym do zbawienia,
prawo zwyczajowe jest pożyteczne,
godne polecenia.
- - - - -
Bywają uzdrowienia
naukowo niewytłumaczalne,
są wynikiem tak wielkiej wiary,
że skłaniają do interwencji samego Boga.
- - - - -
Nie nadzwyczajne znaki,
a szczera wiara prowadzi do Boga,
ale ona dziecięcej ufności wymaga.
- - - - -
Poświęcić swoje życie Bogu
tylko ludzie głębokiej wiary mogą.
- - - - -
Motywem postu ma być
miłość ku Bogu, i wiara
a nie nakaz zachowania prawa.
- - - - -
Pójście drogą wiary
wymaga uczciwości, szczerości,
bo fałsz, obłuda, zakłamanie
jest zaprzeczeniem religijności.
- - - - -
Przyjmij szczyptę popiołu na głowę
z postanowieniem życia w przyjaźni z Bogiem.
- - - - -
                 Chrystusowi powołującemu                
nie przeszkadza, czym się zajmuje,
patrzy na duszę, możliwości
i pójście za sobą proponuje.
- - - - -
Ewangeliczne Sentencje...
Im bliżej jesteś Boga
i głębsza twa wiara,
tym bardziej sobą wzbudzasz
zainteresowanie szatana.
- - - - -
To żeś ochrzczony,
powołany, konsekrowany,
tym bardziej tobą,
 szatan jest zainteresowany.
- - - - -
Modlitwą są słowa uwielbienia,
prośby, dziękczynienia.
- - - -
Nie odważ się przystępować do ołtarza
jeśli gniewasz się na brata,
nie będzie przyjęta przez Boga
twoja ofiara.
- - - -
Jeżeli chcesz cieszyć się
szczęśliwą wiecznością,
to nawet swych nieprzyjaciół
musisz traktować z miłością.
- - - - -
By doznać Bożego miłosierdzia
samemu trzeba mieć wrażliwość serca.
- - - - -
Najgorszą rzeczywistością w kościele,
to zwierzchnicy gorszyciele.
- - - - -
Wielu w swoim życiu zwierzchników miałem,
najgorzej tych wspominam,
którzy w tym co mówili nie byli przykładem.
- - - - -
Chrystus przyjacielem ci będzie,
jeżeli Boże Przykazania zachowasz wiernie.
- - - - -
By wejść do zbawienia przez nieba progi,
Bóg cię zapyta jak pamiętałeś o ubogich.
- - - - -
By szczęśliwej wieczności przekroczyć próg,
co zrobiłeś dla biednych zapyta cię Bóg.
- - - - -
Chciwość, nieuczciwość,
spotka sprawiedliwość.
- - - - -
Szczęściem człowieka, jeżeli zrozumie swój błąd,
usłyszy głos Boga i Jego miłosierny ton.
- - - - -
Szczęściarzem, kto poczuje
swych grzechów swąd,
i w Sakramencie Pojednania
naprawi swój błąd.
- - - - -
Wiara urzędnika królewskiego
do cudu doprowadziła,
a przez przywrócone zdrowie dziecku
więź z Chrystusem nawiązała rodzina.
- - - - -
Różne przyczyny bywają
źródłem ludzkiej udręki,
nie ma ludzi życzliwych
chętnych do podania ręki.
- - - - -
Cudownie przez Chrystusa uzdrowiony
po wielu latach z choroby,
nagłym odzyskaniem zdrowia
był sam zaskoczony.
- - - - -
Zazdrość, zawiść, nienawiść
przywódców duchowych żydowskich,
była przyczyną, że postanowili
Chrystusa do przybiciem do krzyża zbawić.
- - - - -
Dopiero Anioł wysłaniec nieba
przekonał Józefa o Maryi niewinności.
Józef uwierzył tym zapewnieniom,
i względem siebie planom Bożym.
- - - - -
Miejscem świętym
są nasze kościoły, kaplice,
wymagają skupienia
i proszą o ciszę.
- - - - -
Warunkiem zbawienia,
chęć i wola przebaczenia.
- - - -
Kto w Boga wierzy
potrzebującemu
z pomocą pośpieszy..
- - - - -
Jeżeli alergię mają
na twe imię, nazwisko
nie licz na życzliwość
w tym środowisku.
- - - - -
Tylko moc Boża
może szatana pokonać.
- - - -
Przykazanie miłości Boga i bliźniego
warunkiem szczęścia wiecznego.
- - - -
Pokorne grzechów wyznanie
daje z Chrystusem pojednanie.
- - - - -
Wiara w Chrystusa jako Syna Bożego
jest warunkiem
osiągnięcia szczęścia wiecznego.
- - - - -
Zdarza się czasem,
że powołany staje się Judaszem.
- - - - -
Głośno się rozprawia,
że ktoś z powołanych
swego Mistrza zdradza.
- - - -
Chrystus pozostał pośród nas
w Eucharystycznym Chlebie
dając nam jako pokarm
samego siebie.
- - - - -
Trzeba Chrystusa samemu spotkać,
by wiarę pogłębić i wiernym Mu zostać.
- - - - -
Darem Boga Miłosiernego
jest przebaczenie wobec żałującego.
- - - - -
Chrzest Święty
jest początkiem życia Bożego,
przez wierność Bogu
daje szansę szczęścia wiecznego.
- - - - -
Przez Krzyż
dokonało się zbawienie,
w Krzyżu Chrystusa
mamy zbawienia nadzieję.
- - - - -
Chleba cudownie
jak Chrystus nie rozmnożysz,
ale tym, który masz
podzielić się możesz.
- - - - -
Łatwiejsza byłaby w Chrystusa
nasza wiara,
gdyby danym nam było
dotknąć ran Jego ciała.
- - - - -
Kto Bogu wiernie służy,
Bóg nie będzie dłużny.
- - - - -
Wielu przez Sakrament Chrztu
Pierwszą Komunię Świętą
za Bogiem się opowiada,
z czasem jak zepsuty owoc z drzewa spada.
- - - - -
W każdej chwili, w każdym czasie
możesz pojednać się Bogiem,
dzięki władzy odpuszczania grzechów,
którą przekazał Chrystus apostołom.
- - - - -
By człowiekowi
do Boga powrócić było łatwiej,
Chrystus dał nam Maryję za Matkę.
- - - - -
Obietnica szczęścia wiecznego
jest nam na każdy dzień siłą
do dźwigania krzyża swego.
- - - - -
Chrystus w Eucharystii
nam siebie pozostawił,
byśmy posilając się Nią
w drodze nie ustali.
- - - - -
Chrystus dla nas pozostał w Eucharystii,
byśmy posilając się Jego Ciałem
szczęśliwie przez życie przeszli.
- - - - -
Żyjąc w przyjaźni z Chrystusem
posilając się Jego Ciałem
wyznajemy swą wiarę w zmartwychwstanie.
- - - - -
Chrystusa zapewnienie
„Ja jestem z wami…”
daje siłę, męstwo, odwagę.
- - - - -
Można apostoła
wyrzucić, zabić,
a przez to szansę zbawienia
zaprzepaścić lub oddalić.
- - - - -
Można apostoła
nawołującego do nawrócenia
wyrzucić, zlekceważyć,
a przez szansę zbawienia
samego siebie pozbawić.
- - - - -
Ewangeliczna sól,
ewangeliczne światło,
to świadectwo życia świadków.
- - - - -
Musisz przejść z Chrystusem
całą życia swego drogę,
by otrzymać obiecaną nagrodę.
- - - -
W wieku 12-u lat
Chrystus wyjawia prawdę
o swoim posłannictwie
słysząc to Jego Matka
w sercu zapisała wszystkie.
- - - - -
Ziarno wiary bywa niepozorne
przez troskę o jego rozwój
rodzi owoce zdumiewające.
- - - - -
Liczba przyjaciół bywa ograniczona,
ale i nie życzliwych nam
Chrystus nakazuje miłować.
- - - - -
Nie gromadź skarbów na ziemi,
mogą ulec zniszczeniu
lub paść łupem złodziei.
- - - - -
Nie chwal się swą wiarą, pobożnością
innym bądź przykładem dobra, darz miłością.
- - - - -
Chrystus zlekceważył przepisy
dotyczących ludzi trądem dotkniętych,
Chrystus podszedł do chorego
i położył na nim swą rękę.
- - - - -
Przez wiarę w Boga
cudów dokonasz,
gdy z wiara prosisz,
z wiarą wołasz.
- - - - -
Żyjąc w przyjaźni z Bogiem
wierz, że Bóg jest zawsze przy tobie.
- - - - -
Chrystus o wierzącym mówi Błogosławiony,
bo żyjąc
 zgodnie z wiarą będzie zbawiony.
- - - - -
Tak pośród wierzących,
jak i w gronie powołanych
spotkasz takich jak Piotr
ludzi głębokiej wiary
i takich jak Judasz,
zdrajców, cwaniaków, łajdaków.
- - - - -
Maria z Magdali w podzięce
za ocalenie życia
nie odstąpi od swego wybawcy,
Jezus wdzięczny za okazaną miłość
jej jako zmartwychwstały
pokazał się pierwszej.
- - - - -
Cudów nie dokonamy,
musimy dzielić się tym, co mamy.
- - - - -
Pośród nas jest zło, jego siewcą szatan
i tak będzie do końca świata.
- - - - -
Panoszące się zło
niech cię nie przeraża, nie trwoży,
ty zawsze we wszystkim bądź wierny Bogu
i żyj według Przykazań Bożych.
- - - - -
Wystarczyło pięć chlebów i dwie ryby,
by Chrystus nakarmił 5 tysięcy ludzi,
cudownie nakarmieni nie zapomną tego nigdy.
- - - - -
Wiara trzech apostołów na Górze Tabor
otrzymała potwierdzenie
we wszystko, co przewyższało ich wyobrażenie.
- - - - -
Nie pomyl w życiu miłości
z zauroczeniem,
bo w miłości tak pojętej
szukasz tylko siebie.
- - - - -
Kalwaria Zebrzydowska
celem wielu pielgrzymów,
tu Matka Boża wyprasza u Syna
wiele łask dla swych dzieci :córek, synów.
- - - - -
Gdy cię bliźni upokorzy, sponiewiera
idź przed Najświętszy Sakrament
i powiedz Chrystusowi jak cię to uwiera.
-- - - -
Możesz Boże zaproszenie
do życia wiarą zlekceważyć,
a przez szansy zbawienia siebie
się za zawsze pozbawić.
- - - - -
Jeżeli komuś pomożesz
zbliżyć się do Chrystusa,
to może się zdarzyć,
że zostanie kimś
o czym nie śnił, nie marzył.
- - - - -
Aby Chrystus mógł w domu Piotra głód zaspokoić,
musiał wpierw jego teściową uzdrowić.
Człowiek wierzący w Boga
by osiągnąć zbawienie
o swej wierze swym życiem
musi Boga przekonać.
- - - - -
Trzeba mieć wiarę,
by klęknąć przed Panem
wyznać grzechy,
 otrzymać rozgrzeszenie,
a wtedy Chrystus
okaże ci swe miłosierdzie.
- - - - -
Chrystus powołując do swego grona,
czym się trudni nie zwraca uwagi,
z cała rozwagą wierząc w jego możliwości
powierzy mu ważniejsze sprawy.
- - - - -
Ubóstwo, skromna ilość rzeczy
dobytku osobistego
ma pomóc głoszącemu Ewangelię
do poświęcenia się całkowitego.
- - - - -
Bywa, że ciekawość zaspokojona
przemiany życia, postępowania dokona.
- - - - -
Z ciekawości wszedł do kościoła
i tak nie chcąco z dziecinnych lat
modlitwę sobie przypomniał.
Pojąć nie mogli uczniowie
i nie pojęli,
jak Jezus, Mesjasz
będzie skazany na cierpienie.
- - - - -
Michał – „Któż jak Bóg”.
Gabriel – „Moc Boża”.
Rafał – „Bóg uzdrawia”.
- - - - -
Jeżeli pójdziesz za głosem powołania,
trzeba będzie wszystko zostawić,
opuścić gniazdo w którym wzrastałeś
i całkowicie zdać się Chrystusa Pana.
- - - - -
Apostołów cieszą swej pracy sukcesy,
są osłodą trudu nauczania,
i cieszą się nimi jak cukierkiem dzieci.
- - - - -
On i ona wyznają sobie miłość
jednoczy ich wierność i uczciwość.
- - - - -
Małżeństwo z woli Boga
jest więzią miłości mężczyzny i kobiety,
ono jest kolebką życia
w niej rodzą się dzieci.
- - - - -
Gotowością na spotkanie z Bogiem
to życie w łasce uświęcającej,
nic wtedy nie zaskoczy,
nawet ostatni dzień nadchodzący.
- - - - -
Podziękowałem Matce Boskiej Paszowskiej,
że ten, o którym myślałem został proboszczem.
- - - - -
Chrystus niewidomemu przywrócił wzrok,
na światło otworzył jego oczy,
bo wyznał swą wiarę w Chrystusa – Mesjasza
i tym, Go zaskoczył.
- - - - -
To, co po ludzku niemożliwe,
dzięki wierze staje się prawdziwe.
- - - - -
Lat osiemnaście czekała
niewiasta na uzdrowienie
aż Jezusa spotkała.
- - - - -
Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie
ukazuje sens naszej wiary, cel życia,
niebo, wieczne z Nim przebywanie.
- - - - -
Chrystus wszystkich zaprasza
do swego stołu,
nie wszyscy przyszli
z błahych powodów.
- - - - -
Świątynia jest miejscem świętym
obecnością Boga,
wiarą, skupieniem, modlitwą ożywiona.
- - - - -
Okaż wdzięczność
za wszystko, co otrzymałeś od Boga,
te dary musisz wykorzystać,
by życia nie zmarnować.
- - - - -
Jeżeli zatraciłeś wiarę
żyjąc bez pamięci o Bogu,
to w ostatni dzień tego świata
zdarzenia będą ci trwogą.
- - - - -
Nastąpi dzień,
w którym zgaśnie księżyc, słońce
wtedy ludzkość zobaczy Chrystusa,
który każdego osądzi.
- - - - -
Niewidomy odzyskał wzrok,
bo Jezus usłyszał Jego wołanie
i w słowach tych dostrzegł jego wiarę.
- - - - -
Zacheusz sprowokował Chrystusa
swoim zachowaniem
w zamian prosił, by w jego domu
mogli się spotkać razem.
- - - - -
Dary, talenty musisz pomnażać rozwijać
od tego zależy nagroda lub kara,
rozważ co chcesz otrzymać.
- - - - -
Fundamentem wiary, ciała zmartwychwstanie.
- - - - -
Dzięki wierze w tę prawdę wiary,
można wiele trudności pokonać
i je udźwignąć dać rady.
- - - - -
Aby jałmużna była Bogu miła
musi być kosztem ograniczenia swych potrzeb
a nie z tego, co zbywa.
- - - - -
Przyjdzie ostatni dzień świata,
na którym sporo lat przeżyłem,
to będzie ostatni dzień życia,
które służbie Bogu poświęciłem.
- - - - -
Wierzącego życiowym zadaniem
gotowość na spotkanie z Panem.
- - - - -
Ani wiek, ani miejsce pochodzenia
dla powołującego Chrystusa
nie ma znaczenia.
- - - - -
Jezus cudotwórca wszystkim chorym
przywrócił zdrowie,
rozmnażając cudownie ryby i chleb
zatroszczył się by powracający
z głodu nie ustali w drodze.
- - - - -
Wierność Bogu to nie słowa,
ale postępowanie, które się Bogu podoba.
- - - - -
Wołali o litość, o cud przejrzenia,
Chrystus spytał ich o wiarę,
gdy ją wyznali, doznali uzdrowienia.
- - - - -
Idźcie do tych, co poginęli,
zniechęcili się, zgorszyli, zawiedli.
Bądźcie im światłem i solą,
by w was wysłańców Boga dostrzegli,
by przejrzeli i w Boże Miłosierdzie uwierzyli
i by łaskę Bożego Miłosierdzia przyjęli.
- - - - -
Nawrócić się, to zerwać z grzechem
żyć w łasce Bożej
 stając się nowym człowiekiem.
- - - - -
Chrystusa zaskoczyła i zdumiała  sparaliżowanego głęboka wiara,
najpierw odpuszcza mu grzechy
a potem uzdrawia.
- - - - -
Znamienne są słowa Jezusa
po adresem Jana Chrzciciela,
nie spotkało to nikogo więcej,
i to była jedyna pochwała.
- - - - -
Najwięcej o kościele mówią niewierzący
jest im na duszy cierniem uwierającym,
swym krzykiem chcą uciszyć głos sumienia.
- - - - -
Maryja poszła Elżbietę odwiedzić
wiedząc, że została matką,
by razem podziękować Bogu
za otrzymana łaskę.
- - - - -
Kto żyje wiarą na co dzień,
tego ktoś podziwia,
inny staje się wrogiem.
- - - - -
Żyjąc na co dzień zgodnie z wiarą,
jedni podziwiają inni wrogami się stają.
- - - - -
Wyznawana wiara
to przyjaciół, to wrogów przysparza.
- - - - -
Tak jak doszedłem w kalendarzu
do ostatniej kartki,
tak dojdę do dnia,
który będzie mi ostatnim.
- - - - -
 
 
 
 
 
 
0 Comments
Posted on 16 Jan 2017 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906846
Ilość osób online: 5
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s