*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Piątek, 19 lipca 2024 - 201 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

34 Niedziela Zwykła A Uroczystośc Chrystusa Króla
XXXIV Niedziela A
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Mt 25,31-46
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swym tronie…I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich”.
 
Ostatnia niedziela roku liturgicznego,
to uroczystość
Chrystusa króla wszechświata.
Zbawiciela.
 
Od ołtarza dobiega wieść
o końcu świata,
o sądzie ostatecznym.
Rozliczenia człowieka z jego życia,
postępowania.
 
Ewangeliści różnie ten dzień opisują,
niektórzy tak, że napawa grozą.
Dzisiejszy święty Mateusz,
którego Ewangelię czytano
w minione niedziele,
ten opis ogranicza do niezbędnych,
mających nastąpić zdarzeń.
natomiast rozbudowuje jego treść.
 
W sposób obrazowy opisuje
Sąd Ostateczny ukazując sędziego,
który o losie
każdego człowieka zadecyduje.
 
Sędzią,
„Syn Człowieczy”,
który w dzisiejszej Ewangelii otrzymuje
tytuł Króla”,
 że to osoba Chrystusa nikt wątpliwości
mieć nie może i nie ma.
 
Ewangelie widzą Go
zasiadającego w chwale nieba:
„po prawicy wszechmogącego”,
któremu dana
„wszelka władza, na niebie i na ziemi”,
który ma
„klucze śmierci i otchłani”
„alfa i omega”
początek i koniec” wszystkiego.
 
Chrystus sędzia, gniewem się nie unosi.
Ani diabłów, ani aniołów.
O pomoc w tym procesie nie prosi.
 
Sam oddziela dobrych od złych,
jak pasterz oddziela owce od kozłów.
 
Owce po prawej stronie stawia,
kozły po lewej
i wyrok swój uzasadnia.
 
Przyznać trzeba,
motywacja szokuje.
 
Nie padają oskarżenia
za brak czci Bożej.
 
Zarzuty za mękę Chrystusa.
Sędzia nie rozlicza
ludzkości z tego, co zaniedbała
względem Stwórcy
i nie z tego, czego dopuściła się na osobie
przysłanego jej od Boga, Zbawiciela.
 
Rozlicza z postawy
wobec drugiego człowieka,
z którym sam się utożsamia.
 
Do tych, po prawej stronie dobitnie mówi
dlaczego w nagrodę im daje
wieczne szczęście, zbawienie
i podaje uzasadnienie:
„Bo byłem głodny…
chory…nagi…w więzieniu…..
a wyście dali…przyszli…
nakarmili…odwiedzili….
cokolwiek z tego zrobiliście,
to Mnie, wyświadczyliście.”
 
Zapewne słuchający to,
swe oczy szeroko otworzą,
pełni radości z posiadanego szczęścia.
 
Bo choć te słowa kiedyś słyszeli,
nie całkiem tak je pojmowali,
Nie do końca tak je rozumieli,
że pomagając, współczując drugim
samemu Chrystusowi
darów tych użyczali.
 
Warto to wiedzieć, zapamiętać.
by być z Chrystusem
na wieczność całą w niebie,
trzeba bliźniego wspierać,
pomagać mu w potrzebie.
 
Ci, po lewej stronie usłyszą zdanie:
„idźcie przecz
ode mnie przeklęci”.
To zawyrokowanie o karze wiecznej
za niezachowanie
podstawowego prawa
danego przez Boga człowiekowi.
Za lekceważenie Boga,
za nie dostrzeżenie potrzebującego,
z którym Chrystus się utożsamia
i kara na wieczność,
piekło, potępienie.
 
Tak Ewangelista święty Mateusz
przekazuje prawdę o Sądzie Ostatecznym.
 
Człowiek wierzący
w wiarygodność nie wątpi.
Jedno tylko
niepewnością pozostaje,
kiedy to nastąpi?
kiedy to się stanie?
 
- - - - -
 
Nieznany dzień końca świata,
ma być powodem nie lęku
przed jego nadejściem,
ale ma wyzwolić w człowieku siłę i moc
do panowania nad sobą,
dochowania wierności Bogu
by w zamian otrzymać nagrodę,
wieczne szczęście.
 
- - - - -
0 Comments
Posted on 05 Jan 2017 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 907026
Ilość osób online: 6
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s