*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

31 Niedziela Zwykła A i dni po...
31 Niedziela Zwykła A
Mt 23,1-12
„Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.”
 
Bardzo bolesne to stwierdzenie
pod adresem uczonych w Piśmie,
że znając się na Prawie
od innych wiele wymagali
a nie potrafili wymagać od siebie.
Dlatego też po wielekroć razy
Chrystus będzie demaskował
ich obłudę i zakłamanie.
Spełniają uczynki na pokaz,
dobro czynią dla poklasku,
fałsz w nich triumfuje,
a światło prawdy w nich zgasło.
Obowiązki na innych zwalają
sami od wykonywania ich się uchylają.
Żądni pierwszych miejsc,
zaszczytów, dostrzegania,
pozdrowień, tytułowania.
Chrystus swych uczniów ostrzega
by tak nie postępowali.
Bo razem z Nim stanowią wspólnotę,
której Bóg jest Ojcem,
On Mistrzem i Nauczycielem.
Naczelnym prawem wiernych Jego kościoła miłość Boga, bliźniego, pokora.
 
- - - - -

31 Tydzień Zwykły – poniedziałek
Łk 14,12-14
„Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich,…
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć.”
 
Chrystus korzystał
z zaproszenia różnych ludzi
do świątecznego stołu
by spożyć posiłek
wśród zaproszonych gości.
Zawsze zainteresowanie budził
nawet pośród swych wrogów
tak swym zachowaniem,
jak i tym co mówił
odnośnie wiary,
obyczajów, religijności.
Patrzył uważnie
po zaproszonych,
na ich zachowanie
i doszedł do wniosku,
ze to krąg ludzi zamożnych
sobie dobrze znanych,
którzy zaproszeniami się wymieniali.
Nie tak Chrystus postrzegał gościnność
ludzi wierzących.
Ma ona polegać na życzliwości
w zamian nie spodziewając się niczego,
ma być bezinteresowna.
Tylko taka dowodzi miłości.

- - - - -

31 Tydzień Zwykły – wtorek
Łk 14,115-24
„Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: ”Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym.”
 
Chrystus swoją wypowiedzią
do zapraszającego Go na posiłek
rozniecił w nim pragnienie
osiągnięcia tej nagrody
przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych,
którą obiecuje
zapraszającym z bezinteresownością
mówiąc: „Szczęśliwy jest ten,
kto będzie ucztował w królestwie Bożym.”
Chrystus podejmie temat
i kto będzie w nim ucztował
wyjaśnia przypowieścią
ukazując w niej zaproszonych,
którzy wymówili się od obecności
innymi pilnymi sprawami.
Zawiedziony,
zaprosi innych z poza grona znajomych,
i przybyłych ugości.
Zapewne słuchający nie rozumiał,
że Chrystus mówi o swym narodzie,
który Go lekceważąco potraktował.
Dlatego to zaproszenie
Jego uczniowie zaniosą innym,
a przyjmującym otworzą się nieba bramy.

- - - - -

31 Tydzień Zwykły – środa
Łk 14,25-33
„Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.”
 
Jasno Chrystus stawia
wobec swego ucznia
chcącego uczestniczyć
w apostolskim trudzie
nie łatwe wymagania.
Nie tylko swych rodziców,
braci, siostry, bliskich
trzeba opuścić, pozostawić,
ale swego Mistrza,
bardziej od nich miłować.
Odtąd On ma pierwsze miejsce
w życiu zajmować.
To wezwanie do wyrzeczenia,
samozaparcia.
To przez Chrystusa podana
hierarchia wartości w życiu apostoła.
Wymagany od niego trud,
wymagane poświęcenie,
wymagana ofiara.
Aby powołany
mógł spełnić stawiane żądania
Chrystus poleca rozwagę,
przemyślaną decyzję,
A idącym za sobą użycza wsparcia.

- - - - -
 
31 Tydzień Zwykły – czwartek
Łk 15,1-10
„Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.”
 
Krzywym okiem faryzeusze patrzyli
 na zbliżających się do Chrystusa
celników i grzeszników
i słuchających Jego nauczania,
a Chrystusowi zarzucali,
że ich przyjmuje i z nimi jada.
Chrystus przypowieścią
o znalezionej owcy,
znalezionej drachmie,
ukazuje radość pasterza i kobiety
i dzielenia ją z innymi,
że to, co zdało się utracone
zostało odnalezione.
W tym obrazie wyraża
radość aniołów Bożych z każdego,
który dotknięty łaską,
 przez szczere nawrócenie
w sakramencie pojednania
powraca do życia z Bogiem,
włączając się w życie kościoła.
A szczególną troskę
powierza duszpasterzom o tych,
którzy zeszli na manowce,
pobłądzili w drodze.

- - - - -
 
31 Tydzień Zwykły – piątek
Łk 16,1-8
„Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości.”
 
Spryciarzy, cwaniaków,
kanciarzy, malwersantów
w świecie nie brakuje.
Zazdrosnym okiem
jeden patrzy na drugiego
jak wielkim bogactwem dysponuje.
Będą wyszukiwać nadużyć,
zysku nielegalnego
byle tylko kłopotów narobić
i z tego się cieszyć.
I jak Chrystus w przypowieści mówi,
że wtedy ten,
do muru przyciśnięty,
świadom, że odejdzie,
wobec swych wierzycieli
zdobywa się na miłosierdzie.
To miłosierdzie
jest wątkiem nauczania Chrystusa.
Jego pragnieniem,
by wszyscy ludzie wierzący,
którzy przez swe nawrócenie
 na sobie go zaznali,
umieli i chcieli okazywać go innym,
którzy go będą potrzebowali.

- - - - -
 
31 Tydzień Zwykły – sobota
Łk 16,9-15
„Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy?”
 
Mówienie o pieniądzach,
że są niegodziwą mamoną
ma wydźwięk ujemny,
co wskazywałoby na ich posiadacza,
którego opanowała żądza
i posiadł je w sposób nieuczciwy,
z zasadami etyki niezgodny.
Człowiek wierzący
w zdobyciu pieniądza nie może ulegać
chęci omijania prawa,
przekraczania zasad uczciwości,
kombinowania.
Ma być wierny wszystkim normom
wynikającym z wiary,
z chrześcijańskiej moralności.
Z Chrystusa mówiącego
 o uczciwości w zarządzaniu pieniędzmi
słuchający faryzeusze drwili.
Ewangelista wyjaśnia, dlaczego?
po prostu byli chciwi.
Prze wieki nic się nie zmieniło.
Zawsze znajdzie się ludzi,
którzy nie patrzą na sposób ich zdobycia.
Są nieuczciwi. Tacy Bogu nie będą służyli.

- - - - -
0 Comments
Posted on 14 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906556
Ilość osób online: 9
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page