*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

18 Niedziela Zwykła A i dni po...

18 Niedziela Zwykła A
Mt 14,13-21
„Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków.”
 
Wieść o Chrystusie cudotwórcy
szybko się rozchodziła,
zataczała co raz szersze kręgi.
Chorobami dotknięci
w nadziei uzdrowienia
za Nim ciągnęli.
Chrystus z litości nad cierpiącymi
zdrowie im przywracał,
 wzbudzał radość,
wdzięczność sobie zaskarbiał.
Daleko odeszli
od swych domów.
Zapadał zmierzch.
Uczniowie ponaglali Jezusa,
by kazał im już iść
i nie zasłabli z głodu.
W zamian usłyszeli:
„Wy dajcie im jeść.”
I wystarczyła Chrystusa modlitwa
 i błogosławieństwo,
a pięć chlebów i dwie ryby
dla pięciu tysięcy wystarczyły
i jeszcze zebrano
dwanaście koszy ułomków.
 
- - - - -

18 Tydzień Zwykły – poniedziałek
Mt 14,13-21
„Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.”
 
Chrystus
po licznych uzdrowieniach
ludzi chorych,
po nakarmieniu tłumu
przez cudowne
rozmnożenie chleba
potrzebował ciszy,
spokoju,
czasu na modlitwę,
odosobnienia.
Zostawił swych uczniów,
poszedł na górę.
Zapewne
by Ojcu podziękować
za dobro uczynione.
Za uwolnienie chorych
od cierpienia,
za nakarmienie tysięcy głodnych.
Zapewne
by prosić
o wiarę w siebie
jako Syna Bożego,
by przyjęli Ewangelię
i wypełniali Przykazanie Miłości.

- - - - -
 
18 Tydzień Zwykły – wtorek
Mt 15, 1-2.10-14
„Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem.”
 
Głoszona Ewangelia
przez Chrystusa
jako Dobra Nowina
była powodem,
że starszyzna żydowska
miała okazję do wyrażenia
swego niezadowolenia.
Przyczyną był fakt,
że wprowadzono
mnóstwo przepisów
odnośnie postępowania,
 których zachowanie
 miało być sprawdzianem
prawdziwej religijności,
pobożności i przynależności
do narodu wybranego.
Chrystus w odpowiedzi
na zarzut uczniom postawiony,
że nie umyli rąk przed jedzeniem
w dyskusję się nie wdaje,
ale wykazuje,
że dla człowieka religijnego
ważniejsze jest
 jego czyste wnętrze.

- - - - -
 
18 Tydzień Zwykły – środa
Mt 15,21—28
„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz.” Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.”
 
Na natarczywe wołanie
kobiety kananejskiej
o litość dla swej córki
dręczonej
przez złego ducha,
Chrystus milczał,
a uczniowie chcieli
na Swym Mistrzu
wymusić jej uciszenie.
Ale matczyna miłość
do swego dziecka
i jej gorąca prośba
„Panie dopomóż mi”,
u Chrystusa wzbudziły litość,
a rozmowa z nią
była dowodem jej wiary.
To ona
Chrystusa skłoniła
do przywrócenia zdrowia córki,
o które prosiła.
I odtąd matek wiele
w zagrożeniu życia
swych dzieci
te sam sposób na Chrystusa podejmie.

- - - - -

18 Tydzień Zwykły – czwartek
Mt 16,13-23
„Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.”
 
Chrystusa przekonało
 wyznanie Piotra,
że jest Mesjaszem.
Było to wypowiedzianym
aktem wiary
w Jego posłannictwo,
synostwo Boże.
Jakby w podzięce za to
Piotr usłyszy,
że jest Skałą
na której Chrystus zbuduje
swój Kościół,
wspólnotę trwałą
wyznającą jedną wiarę,
której On będzie Pasterzem
w Imię Chrystusa.
I zapewnienie
dodające tak Piotrowi,
jak i apostołom odwagi
w chwilach przeciwności
doznawanych od złego ducha.
Niech się ich nie boi,
bo swym działaniem dokuczą,
ale Go nie przemogą.

- - - - -
 
18 Tydzień Zwykły – piątek
Mt 16,24-28
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”
 
Troską wielu
bez wiary w Boga,
w duszę nieśmiertelną,
w życie po śmierci,
 mieć dużo,
możliwie najwięcej.
 Żyć w zdrowiu
i pomyślności,
wieść życie wygodne,
w dostatku,
mieć na wszystkie
zachcianki
dużo pieniędzy.
Chrystus swym nauczaniem
przeciwstawia się takiemu
postępowaniu,
mówi o duszy nieśmiertelnej,
która w życiu
rozważnego człowieka
powinna zajmować
 naczelne miejsce.
Bo z chwilą śmierci
z wszystkim nastąpi rozstanie,
i co w wieczność weźmie?

- - - - -
 
18 Tydzień Zwykły – sobota
Mt 17,14-20
„Panie zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, często w wodę.”
 
Rodzice patrząc
na swego cierpiącego syna,
którego choroba
rzuca to w ogień,
to w wodę,
uważali go za epileptyka,
taką mieli diagnozę.
Przed Chrystusem pada na kolana
pewien człowiek
prosząc o uzdrowienie syna,
bo Jego uczniowie
pomimo usiłowań
pomóc mu nie mogli.
 Chrystus prośbę wysłucha
i syna mu uzdrowi.
Za fałszywe rozpoznanie
choroby im poczyta,
bo uwolni go od złego ducha.
I być może od tej pory
każdy chętny pomóc
takiemu człowiekowi
będzie musiał rozpoznać,
czy to jest opętanie?,
czy na dotkliwą chorobę chory.

- - - - -
0 Comments
Posted on 14 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906572
Ilość osób online: 10
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page