*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

14 Niedziela Zwykła A i dni po...
14 Niedziela Zwykła A
Mt 11,25-30
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
 i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”
 
Jeżeli w Boga wierzysz,
jesteś człowiekiem religijnym
to wiesz
jaki jest sens i cel życia,
i marząc o szczęściu wiecznym
znasz
Boże Przykazania
jako nakazy i zakazy,
czyli wymagania
jakie stawia Ci wiara.
Ale prawdą jest,
by wiara była Ci pokrzepieniem
w słabości,
podporą w cierpieniu,
pociechą w smutku,
otuchą w przeciwności,
nadzieją w chorobie,
drogą ku zbawieniu
trzeba być z Chrystusem w łączności,
żyć w Jego łasce,
czyli wolnym od grzechu.
By takie owoce zrodziła wiara,
Chrystus do bliskości
 z sobą zaprasza.

- - - - -
 
14 Tydzień Zwykły – poniedziałek
Mt 9,18-26
„Panie moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź
i włóż na nią rękę, a żyć będzie.” Jezus wstał i wraz
z uczniami poszedł za nim.”
 
Wielu prosiło Chrystusa
o uzdrowienie z choroby,
z kalectwa.
Byli to ludzie głusi,
niemi,
paraliżem dotknięci,
trędowaci,
z czynnego życia wyłączeni
i co najdotkliwsze
często pomoc innych
okazywała się nieskuteczna.
I jeśli szczęście mieli
że Chrystus był w pobliżu,
 szli sami,
lub ich nieśli
i dzięki swej wierze zdrowieli.
Ale i tak się zdarzyło,
że pewien zwierzchnik synagogi
przychodzi z prośbą
o córki swej wskrzeszenie,
która przed chwilą skonała.
Chrystus życie jej przywrócił.
Tak nagrodzona została proszącego wiara.

- - - - -
 
14 Tydzień Zwykły – wtorek
Mt 9,32-37
„Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.”
 
Chrystus sam powołał
każdego apostoła
i zastrzegł sobie
powoływanie ich następców
do pracy dla Kościoła.
Ale by nie brakowało
Bożej sprawie
oddanych
i chętnych
poleci Pana żniwa prosić,
czyli się modlić
by było ich zawsze dość,
którzy będą Ewangelię głosić
i swym życiem
przykład dawać
życia z wiary,
zawierzenia Bogu,
oddania Bożej sprawie.
I dlatego ta modlitwa
ludu wierzącego
przeradza się
w ustawiczne wołanie
o liczne i święte powołania
do stanu zakonnego i kapłańskiego.
 
- - - - -

14 Tydzień Zwykły – środa
Mt 10,1-10
„Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie jest już królestwo niebieskie.”
 
Ten nakaz Chrystusa
wezmą sobie do serca apostołowie.
Posłuszni swemu Mistrzowi
nie szczędząc siebie
głosić będą prawdę
o Chrystusie Mesjaszu ludowi,
wśród którego żył, apostołował,
dokonywał cudownych znaków,
w zamian spotkał się z niewiarą,
z nienawiścią aż po śmierć krzyżową.
To polecenie Chrystusa,
by szukać owiec zagubionych
będzie celem pracy każdego apostoła:
nauczać prawd wiary
ożywiając ją w tych,
którzy przez niewierność
więź z Bogiem zerwali,
z Kościoła zrezygnowali.
By uwierzyli,
że Bóg kierując się miłością
ku człowiekowi
posłał Jezusa swego Syna,
aby człowiek mógł być zbawiony
i cieszyć się szczęśliwą wiecznością.

- - - - -
 
14 Tydzień Zwykły – czwartek
Mt 10,7-15
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra do swych trzosów. Wart jest bowiem robotnik
swej strawy.”
 
 Chrystusowi zależało
na wiarygodności
swych uczniów posyłanych
z Dobrą Nowiną
do ludzi po świecie rozsianych
i tych z najbliższego otoczenia
oczekujących Mesjasza, Zbawiciela.
Stąd i wskazań, zaleceń i rad
sporo się uzbierało.
To, że apostołowie są powołanymi
i będą prawd
objawionych nauczycielami
nie może stać się okazją do bogacenia się,
gromadzenia dóbr,
bo to niezgodne z duchem Ewangelii
i jej wymaganiami.
By być wiarygodnymi świadkami
ich warunki życia
będą uzależnione od środowiska,
w którym żyją.
A materialny ich byt
 nie może być inny niż tych,
 którym posługują jako ich kapłani.

- - - - -

14 Tydzień Zwykły – piątek
Mt 10,16-23
„Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.”
 
Apostołowie
słysząc te słowa
nie byli zdziwieni.
Po wielekroć razy
wrogość, nienawiść,
 wobec swego mistrza
już widzieli.
Jeżeli wobec Nauczyciela
z Nazaretu
odważyli się tak postępować,
to nie inaczej przez Niego posłanych
będą traktować.
I to, co pozwoli
im przetrwać
napaści wroga
to roztropność w postępowaniu,
jasne stanowisko
wobec prawdy i fałszu,
dobra i zła,
oraz prawe życie
godne apostoła
w posłuszeństwie, czystości, ubóstwie
mając za wzór swego Mistrza,
który ich powołał.

- - - - -

14 Tydzień Zwykły – sobota
Mt 10, 24-33
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.”
 
Chrystus wiedział,
że dopóki jest razem
ze swymi uczniami
na siebie ściąga gromy
od starszyzny żydowskiej
z powodu braku ich wiary
w siebie jako Mesjasza,
a Jego uczniowie
są tylko tego świadkami.
Ale przyjdzie czas ich apostołowania
po różnych krajach
ówczesnego świata,
i wtedy każdy z nich
na sobie zazna
goryczy nienawiści,
fałszywych oskarżeń,
bólu prześladowania.
I w Tych ciężkich
dla siebie doznaniach,
 słowa Chrystusa:
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało…”
mają im dodać hartu ducha,
gdy wierność zażąda krwi przelania.
 
- - - - -
0 Comments
Posted on 14 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906805
Ilość osób online: 5
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page