*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Piątek, 19 lipca 2024 - 201 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

10 Niedziela Zwykła A i dni po...
10 Niedziela Zwykła A
Mt 9, 9-13
„Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” On wstał i poszedł za Nim”
 
Nie wiem,
ile wtedy miał lat
celnik Mateusz,
ale zastanowienia wart
jest fakt,
że jako człowiek dojrzały
mający zawód popłatny
ani chwili się nie wahał
gdy został powołany.
Podziwu godny
ten jego zapał
pójścia za Chrystusem,
choć wtedy nie wiedział
co doświadczyć
będzie mu dane,
czego się wyrzec,
z czym się zmagać
będzie musiał.
Nad tym się nie zastanawiał,
nie rozmyślał.
Chrystusa do swego domu zaprosił
 wraz z innymi kolegami po fachu,
i ku ich zdziwieniu Go ugościł.

- - - - -
 
10 Tydzień Zwykły – poniedziałek
Mt 5,1-12
„Błogosławieni ubodzy…, którzy się smucą…, pragną sprawiedliwości…, miłosierni…, czystego serca…”
 
Słuchając ośmiokrotne
„Błogosławieni”
nie myśl,
że to pocieszanie
ubogich, smutnych
skrzywdzonych,
cierpiących,
że kiedyś, gdzieś,
bo dopiero w niebie
będą za to wszystko
wynagrodzeni.
To program życiowy,
a więc trud świadomie podjęty
przez tych,
którzy chcąc osiągnąć
szczyty doskonałości
według tych rad postępują,
a my ich postrzegamy
jako ludzi świętych.
Tak wielką moc daje im wiara
w królestwo niebieskie
do którego konsekwentnie dążą
a które człowiekowi
wysłużył Chrystus swą męką.

- - - - -
 
10 Tydzień Zwykły – wtorek
Mt 5,13-16
„Wy jesteście solą dla ziemi…. Wy jesteście światłem świata.”
 
Chrystus chcąc ukazać
kim mają być apostołowie,
jak i wierzący w Niego wobec świata,
posługuje się metaforą
soli i światła.
Sami żyjąc wiarą
w Chrystusa Zbawiciela
jako obiecanego Mesjasza
wiarą tą mają
 innych ludzi rozpalać,
którzy dzięki niej
nadadzą sens swemu życiu,
a umocnieni łaską
potrafią z przeciwnościami się zmagać
by mieć nadzieję zbawienia.
Swym życiem ludzie wierzący
jak i do służby w Kościele powołani
mają być przykładem wierności,
wytrwałości, miłości,
pobożności i miłosierdzia,
by przez swe gorliwe
apostolskie i chrześcijańskie życie
wobec świata
być Chrystusa wiarygodnymi świadkami.

- - - - -
 
10 Tydzień Zwykły – środa
Mt 5,17-19
„A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielkim w królestwie niebieskim.”
 
Prawo Boże
jest niezmienne.
Jego wierne zachowanie
decyduje o zbawieniu,
a więc o szczęściu wiecznym.
I wiernych jemu
 Chrystus to obiecuje
mówiąc o wielkości
w królestwie niebieskim.
To twoje pragnienie
z wiary płynące.
To właściwe zrozumienie
bycia wyznawcą Chrystusa.
To poprawne zrozumienie
przynależności do Kościoła.
Więc przez życie idź
z poszanowaniem nakazów Boga,
wykaż się wiernością
i wiedz,
że Chrystus przez krzyż
na którym oddał życie
kierując się miłością
pragnie jednego,
by Twoja wiara w tym Ci pomogła.

- - - - -
 
10 Tydzień Zwykły – czwartek
Mt 5,20-26
„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”
 
Tak w Piśnie uczeni,
jak i faryzeusze
wierni byli
Prawu Bożemu.
Do tego zachęcali
dodając
drobiazgowe wyjaśnienia,
wierności wymagali.
A jednak Chrystus
pomimo,
że wiernie przestrzegają
nakazy Boga
dostrzega wielki brak,
który na tym polega,
że nie dostrzegają
zła przeciw miłości bliźniego,
gdy się jeden na drugiego
dąsa, gniewa,
ma za głupiego,
za bezbożnika.
Im to Chrystus wytyka,
a nas ostrzega,
co jest istotne dla zbawienia.

- - - - -
 
10 Tydzień Zwykły – piątek
Mt 5,27-32
„A Ja wam powiadam; Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.”
 
Konieczność zachowania
Bożych Przykazań
jako warunek zbawienia,
było treścią Chrystusowego nauczania.
Dziś poszerza
rozumienie jednego z nich
i mówi o grzechu cudzołóstwa
popełnianego przez tych,
którzy przegrywają z pokusami
i popełniają grzech
nie panując nad swym wzrokiem,
swymi myślami.
Aby sobie nie mieć nic do wyrzucenia,
trzeba obserwować siebie,
sprawdzać intencje, odczucia,
 postawy wobec nakazów
i zakazów moralnych
i wolę wypełniania ich wiernie.
Trzeba odrzucać zdecydowanie
 podszepty złego ducha,
panować nad pożądliwością ciała.
Czyli szóste przykazanie
dotyczy wierności małżeńskiej,
ale też troski o czyste oko, umysł i serce.

- - - - -

10 Tydzień Zwykły – sobota
Mt 5,33-37
„Niech wasza mowa będzie tak, tak; nie, nie.
 A co nadto jest, od Złego pochodzi.”
 
Spustoszenia
w człowieku dokonują
grzechy języka.
To drażliwa kwestia
prawdomówności.
Z obserwacji wynika,
że jeśli te cnoty
zastąpią
akty ich zaprzeczające
to runie w gruzach
prawo miłości,
więź wspólnoty,
poczucie jedności.
Ze stanowczością
Chrystus naucza,
że w mowie
obowiązuje prawda.
Człowiek wierzący
nie potrzebuje słów przysięgi
na potwierdzenie
swej prawdomówności,
bo na co dzień
i we wszystkim jest prostolinijny,
ma poczucie uczciwości.
 
- - - - -
0 Comments
Posted on 14 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 907043
Ilość osób online: 4
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page