*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

9 Niedziela Zwykła A i dni po...
9 Niedziela Zwykła A
Mt 7,21-27
„Nie każdy, który mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca…”
 
Jeżeli wiedzieć chcesz
czy osiągniesz
wieczność szczęśliwą,
nie pytaj innych
a odpowiedz
sam sobie.
Jak się ma?
Twoje codzienne
chrześcijańskie życie
do tego,
co Chrystus dziś Ci mówi.
I możesz być
bardzo zadowolonym,
jeżeli Twoja wiara,
pobożność
to nie słowa
a wierność
na co dzień
Przykazaniom Bożym.
Ustawiczne zmaganie się
z sobą samym,
zwycięstwo nad podszeptami
złego ducha
i w porę jego rozpoznanie.
 
- - - - -

9 Tydzień Zwykły – poniedziałek
Mk 12,1-12
„Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc Go i odeszli.”
 
W przypowieści
o winnicy,
Chrystus ma na myśli
swego Ojca,
który przez wieki
posyłał proroków
do narodu wybranego
i życiem przepłacali
wezwania
do poprawy życia,
napominania
zanim znieważany Bóg
ukarze niewierność i nadużycia.
W tej przypowieści
Chrystus też mówi o sobie,
jako o Synu do ludzi posłanym
i tym zapowiada,
co będzie Mu danym
doznać aż po krwi przelanie.
Masz i Ty swoje zadanie
do spełnienia w Kościele,
który jest winnicą Pana
i pamiętaj przez całe życie
że przyjdzie czas na rozliczenie.

- - - - -

9 Tydzień Zwykły – wtorek
Mk 12,13-17
„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga.”
 
Chcesz
 rozwiać wątpliwości
 pytaj,
ale czyniąc to
miej
motyw uczciwy,
bo wiedz,
że pytanie
stawiane ze złośliwości
wypowiada człowiek
podejrzliwy.
Bo sam odpowiedź zna
na stawiane pytanie,
tylko pytanego
chce skompromitować,
wprawić w zakłopotanie.
Tak postąpili faryzeusze
wobec Chrystusa.
Na odpowiedź, którą usłyszeli
 długo nie czekali.
Była pouczeniem o obowiązkach
wobec władzy i Boga,
a im do posłuszeństwa
i wierności są zobowiązani.

- - - - -
 
9 Tydzień Zwykły – środa
Mk 12,18-27
„Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.”
 
Twoje wątpliwości
odnośnie prawd wiary
powstają dlatego,
że je zrozumieć
ludzki umysł nie daje rady,
bo dotyczą
Bożej rzeczywistości,
a więc czegoś
zmysłami nieuchwytnego.
Tak usiłował wytłumaczyć
Chrystus saduceuszom,
którzy nie wierząc
w zmartwychwstanie
i życie wieczne
te prawdy zamierzali
ośmieszyć
przez historyjkę wymyśloną
o siedmiu mężach jednej żony.
Wszystko,
co od Chrystusa usłyszeli
im uświadomiło,
że mają ludzkie głowy,
a w rzeczywistość nadprzyrodzoną
po prostu trzeba uwierzyć.

- - - - -

9 Tydzień Zwykły – czwartek
Mk 12,28b-34
„Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego.”
 
Idea królestwa Bożego
przewija się nieustannie
w nauczaniu Chrystusa.
Oznacza ono wypełnienie
Woli Bożej
odnośnie miłości
Boga i bliźnich na co dzień.
Dzisiejsza Ewangelia wskazuje na te dwie
nierozłączne wartości.
Ostatecznym urzeczywistnieniem
tego królestwa jest niebo,
definitywne zjednoczeniem z Bogiem.
W życiu doczesnym,
w codziennej rzeczywistości
królestwo Boże
znajduje się w stanie
ciągłego wzrastania
przez akty miłości.
Jeżeli potrafisz
 kochać bliźniego
usłużnie i ofiarnie,
zdobyć się na poświęcenie i przebaczenie
królestwo Boże w sobie urzeczywistniasz,
a innym przybliżasz.

- - - - -
 
9 Tydzień Zwykły – piątek
Mk 12,35-37
„Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida…”
 
Często Chrystusa pytano.
Zawsze odpowiadał,
choć treść nie zawsze
dobrze zrozumiano.
I tak jak dziś też się zdarzało,
że Chrystus jest pytającym
i na odpowiedź nie czeka
 wiedząc doskonale,
że nikt do niej nie jest zdolnym
sam zaczyna wyjaśniać,
by pobudzić do myślenia
i dać właściwe wyjaśnienie
słuchającym.
I mówi,
że Mesjasz nie jest jedynie
Synem Dawida,
co było jednym z tytułów mesjańskich,
ale jest jego Panem.
Tak więc jasno ogłasza
swoją boską godność,
boskie pochodzenie,
i tego ma dotyczyć ich wiara,
że jest oczekiwanym Zbawicielem.
 
- - - - -

9 Tydzień Zwykły – sobota
Mk 12,38-44
„Przyszła tez jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.”
 
Nie brak skarbonek
po naszych kościołach.
Zawartością ich
różnych nominałów banknoty
i większość monet.
Wrzucają je wierzący
na określony cel
na nich wypisany
chcąc w ten sposób
spełnić pokutę zadaną,
złożyć jałmużnę,
ale też i wesprzeć
jakieś dzieło zbożne.
Radzę spróbować
sprawdzenia
hojności wchodzących do,
lub wychodzących z kościoła.
Zapewniam,
to, co Chrystus zauważysz.
Nie ludzie zamożni
wiele wrzucili,
ale najczęściej skromnie żyjący,
którzy wrzucając monetę
czegoś sobie odmówili.

- - - - -
0 Comments
Posted on 14 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906608
Ilość osób online: 5
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page