*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

6 Niedziela Zwykła A i dni po...
6 Niedziela Zwykła A
Mt 5, 17-37
„A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielkim w królestwie niebieskim.”
 
Chrystus mówi o prawie
obowiązującym wszystkich ludzi,
o Dekalogu,
o dziesięciu Przykazaniach Bożych.
Nagrodę wysoką,
bo królestwo niebieskie
tym obiecuje,
którzy sami wiernością
wykazać się mogą
i innym w tym pomogą.
Pierwszymi
jego nauczycielami
są rodzice wobec dzieci,
którzy w nich wiarę
jako łaskę na chrzcie świętym otrzymaną
pielęgnują i kształtują
swym przykładem i troską
o wiedzę religijną
i pogłębianie wiary
przez łaskę sakramentalną.
A kapłanom, siewcom słowa,
nauczycielom przykazań
i świadkom wiary obiecuje,
że czeka ich wieczna nagroda.

- - - - -
 
6 Tydzień Zwykły – poniedziałek
Mk 8,11-13
„Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku.”
 
Wobec Chrystusa
ludzie mieli różne postawy.
Jedni widząc czynione cuda,
słuchając nauczania
uwierzyli w Niego
jako przychodzącego Mesjasza.
Inni pomimo
tych wszystkich znaków
jako dowodów
Boskiego pochodzenia
Nauczyciela z Nazaretu
nie dali wiary,
że Jezus jest wysłańcem nieba
zapowiadanym
Odkupicielem człowieka.
Te grupę stanowili faryzeusze
o nieszczerych intencjach
i dlatego Chrystus im powie,
że żaden znak nie będzie dany
temu plemieniu.
Błogosławionymi Chrystus tych nazwie,
którzy Go nie widzieli i nie słuchali
a w Niego uwierzyli
dzięki apostolskiemu przepowiadaniu.

- - - - -
 
6 Tydzień Zwykły – wtorek
Mk 8,14-21
„Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów
i kwasu Heroda.”
 
Radzę posłuchać przestrogi
człowieka Ci życzliwego
przed ludźmi
o nastawieniu wrogim
odnośnie Twej osoby.
Radzę posłuchać ostrzeżenia
przed zwierzchnikiem,
człowiekiem władzy
z niczym się nie liczącego,
bez zasad moralnych,
z uczciwości kpiącego,
z poczuciem sprawiedliwości
nie mającego nic do czynienia.
Bo będziesz miał kłopoty,
i zmartwienia.
Na czasie była
Chrystusa przestroga
przed faryzeuszami
i Herodem.
Bo oni lękali się
o swój autorytet u ludzi,
a tetrarcha Judei
bał się utraty władzy,
 nie myślał żegnać się z tronem.

- - - - -
 
6 Tydzień Zwykły – środa
Mk 8, 22-26
„Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili,
żeby się go dotknął.”
 
Podziwiaj wiarę
prowadzących niewidomego
do Chrystusa.
Chcą tylko jednego
by go dotknął,
a to wystarczy
by wzrok odzyskał utracony
i bliskich sobie zobaczył
jak i świat otaczający.
Idzie z prośbą
ale z tak silną wiarą,
że budzi
podziw u Chrystusa
tak wiara niewidomego,
jak i pomagających mu ludzi.
Wiary ufnej
i głębokiej potrzeba
zbliżającemu się do Boga
ze swymi prośbami
i tym,
którzy będą się za nim wstawiać.
Jeżeli Bóg uzna ją za wielką,
zacznie po Bożemu działać.

- - - - -
 
6 Tydzień Zwykły – czwartek
Mk 8 27-33
„A wy za kogo mnie uważacie. Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz.”
 
Przez całą
historię kościoła,
przez wszystkie jego dzieje
na przestrzeni wieków
słychać to samo pytanie
Chrystusa Zbawiciela
skierowane do człowieka
przyznającego się do Boga:
„Kim jestem dla ciebie?”
Pomyśl, i powiedz
jaka będzie odpowiedź Twoja?
Przykładem
jest Ci apostoł Piotr.
Jego wyznanie
wiara w swego Mistrza
mu podyktowała
i za tą odpowiedzią
poszło całe jego życie.
Bo tylko dzięki tej wierze
świadomie
podjął trud apostolski,
z woli Chrystusa kierował kościołem
i życie swe za tę wiarę
złożył w ofierze.

- - - - -
 
6 Tydzień Zwykły – piątek
Mk 8,34-9,1
„Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?”
 
Tylko człowiek wierzący
może zrozumieć
te słowa Chrystusa.
Bo trzeba
 wierzyć w Boga,
żeby uznać
za fundamentalną prawdę wiary,
że ciało ludzkie ożywia
nieśmiertelna dusza.
W trosce o jej zbawienie
człowiek wierzący podejmuje trud
by za wszelką cenę
dochować wierności
zobowiązaniom
ze Chrztu Świętego
i postanowieniom,
jako rezultat świadomego
przeżywania wiary
i swej przynależności
do Kościoła,
który swym nauczaniem przypomina,
że w trosce o duszy Twej zbawienie
Chrystus na krzyżu skonał.

- - - - -
 
6 Tydzień Zwykły – sobota
Mk 9,2-12
„… Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam
przemienił się wobec nich.”
 
Apostołowie przywykli
widzieć swego Mistrza zmęczonego
drogą,
nauczaniem,
 spragnionego,
głodnego.
Widzieli
Jego oblicze z bliska.
Głęboko patrzące oczy,
spokój bijący od Niego
życzliwość, dobroć,
dla każdego.
Aż przyszła chwila dla trzech wybranych,
których Chrystus
na górę wyprowadził
i na ich oczach się przemienił.
Jakże innego
Mistrza zobaczyli.
Promieniejącego,
otoczonego blaskiem.
To zdarzenie w wierze ich utwierdziło,
że Jezus z Nazaretu
jest oczekiwanym Mesjaszem.
 
- - - - -
0 Comments
Posted on 14 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906747
Ilość osób online: 8
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page