*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

6 Niedziela Wielkanocna A i dni po...
6 Niedziela Wielkanocna A
J 14,15-21
„Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.”
 
Sieroctwo
to nie okres czasowej nieobecności
matki lub ojca,
ale to czas samotności
przez długie lata
bez jednego z nich,
lub bez nich obojga.
Chrystus mówiąc:
„Nie zostawię was sierotami”
mówi o swej miłości
wobec swych uczniów,
i apostołów przez siebie powołanych.
Rozłąka
śmiercią spowodowana
nie długo będzie trwała.
Przyjdzie do nich.
Spełnienie tej zapowiedzi
umożliwi zmartwychwstanie.
Sam uczniów zapewni
o swej obecności:
„Oto Ja jestem z wami…
i na zawsze pozostanie
pod postaciami
chleba i wina w Eucharystii
byśmy nie czuli się sierotami.

- - - - -
 
6 Tydzień Wielkanocny – poniedziałek
J 15,26-16,4a
„… nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie.”
 
Te słowa
wypowiedziane przez Chrystusa
do swoich uczniów
nie dodały im radości.
Bo trudno,
by zapowiadane
przykre doświadczenia,
przeciwności,
doznane cierpienia
przyjąć jako nagrodę
za trud głoszenia
Dobrej Nowiny.
Były im przestrogą
i zachętą do wytrwałości.
Sprawdzą się w życiu apostołów
i w całej historii kościoła.
Wielu da dowód swej wiary
w Chrystusa Zbawiciela
nie uchylając się od ofiary
z własnego życia.
I przyszło nam żyć w czasach,
w których męczeństwo
zbiera swe żniwo krwawe.

- - - - -
 
6 Tydzień Wielkanocny – wtorek
J 16,5-11
„Idę do Tego, który Mnie posłał… Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił serca wasze.”
 
Jeżeli się z kimś
zaprzyjaźniłeś,
przez wspólne zainteresowania
i wykonywaną pracę zżyłeś,
to łzawy będzie dzień rozstania.
Chrystus rozumie,
że zapowiedź swego odejścia
o smutek uczniów przyprawia.
Sam ich powołał
do zadań nowych i zaszczytnych,
nowy sens ich życiu nadał,
prowadził, pouczał, osłaniał
i otwierał przed nimi nieznane
im dotychczas horyzonty.
Każdy z nich doceniał
swoje wybranie
i na swój sposób był wdzięczny.
Ale słowa
od Chrystusa usłyszane
o Jego odejściu zamykały
piękny rozdział ich życia.
 Pozostanie oczekiwanie i nadzieja
na spełnienie danej obietnicy,
że przyśle im Pocieszyciela.

- - - - -
 
6 Tydzień Wielkanocny – środa
J 16,12-15
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.”
 
Doświadczenie Ci mówi,
że odnośnie poznania prawdy
o jakimś zdarzeniu
ludzie mają różne postawy.
Jedni chcą ją poznać
pomimo wieści smutnych,
inni wolą nie wnikać
by nie mieć myśli ponurych.
I życie uczy,
że nie zawsze chcący
 całą prawdę poznać,
potrafią się z nią pogodzić,
 i w tej odwadze trwać do końca.
Chrystus wiedział,
że prawdy uczniom wyjawiane
są dla nich trudne,
wymagają wielkiej wiary.
Prawdy dotyczące ich życia,
a więc trudu, cierpień i przykrości doznawanych
aż po krwi przelanie,
za wcześnie na ich wyjawianie.
Sprawi to zapowiadany Duch Święty
przez swe łaski i dary.

- - - - -
 
6 Tydzień Wielkanocny – czwartek
J 16,16-20
„Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.”
 
Pomimo wielkiego zapału
i entuzjazmu Chrystusa
w ustawicznym nauczaniu,
gorącej zachęty wobec ludzi wybranych
do pójścia za sobą Jego śladami,
to gwoli uczciwości
wobec uczniów powołanych
nie ukrywa realizmu życia
i przykrych doznań, które przyjdą na nich
w niedalekiej przyszłości.
W porę przyszła ta przestroga,
bo uczniów ogarnęła euforia
na widok cudów dokonywanych
przez swego Mistrza.
Widzieli radość uzdrowionych,
podziw cudownie nakarmionych.
Ale przyjdą dni triumfu wrogów
wymagające hartu ducha,
silnej wiary i stanowczej woli,
by nieś światu wieść radosną
przez życie pełne przeciwności
o Jezusie Odkupicielu człowieka
z nadzieją wiecznej nagrody po nim.

- - - - -
 
6 Tydzień Wielkanocny – piątek
J 16,20-23a
„Wy będziecie płakać i zawodzić a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.”
 
Są w życiu chwile,
zdarzenia,
wypadki,
cierpienia,
które łzy wyciskają
ze smutku,
z bólu jaki sprawiają.
I pomimo chęci ich uśmierzenia,
uniknięcia,
zdławienia,
gnębią człowieka,
ludzkość nękają.
Udręki wierzący doznaje
gdy jest prześladowany
za wyznawaną wiarę.
Doświadcza jej kapłan
przez urząd wykonywany
i związanie z nim nauczanie.
Jest ośmieszany, podejrzewany,
 lekkomyślnie posądzany.
Życie chrześcijanina jak i kapłana
wymaga silnej i głębokiej wiary,
że czynione dobro nagrodzi Bóg,
a siewcy zła nie unikną kary.

- - - - -

6 Tydzień Wielkanocny – sobota
J 16,23b-28
„Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali
i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.”
 
Swą wiarę w Boga opierasz
na nauczaniu Jego Syna
Jezusa Chrystusa.
Czyli wierzysz,
że Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi,
a więc wszechświata
i w jego centrum człowieka,
którego obdarzył
wyjątkową miłością.
Bo pomimo nieposłuszeństwa,
i wymierzonej za to kary,
to jednak samemu sobie go nie zostawił,
a otoczył swą ojcowska troską.
I po to by mógł się zbawić
posyła na świat swego Syna,
by za nieposłuszeństwo Ojca przebłagać
i zamknięte grzechem
bramy nieba otworzyć.
Chrystus wyjaśnia
drugi powód miłości
swego Ojca do człowieka.
Jest nim w Niego wiara
jako Syna Bożego,
Zbawiciela i Odkupiciela.
 
- - - - -
0 Comments
Posted on 14 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906795
Ilość osób online: 3
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page