*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

4 Niedziela Wielkanocna A i dni po...
4 Niedziela Wielkanocna A
J 10,1-10
„Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie,
będzie zbawiony.”
 
Jeżeli szukasz odpowiedzi
na ważkie pytanie:
kto się zbawi?
komu niebo będzie mieszkaniem?
To dzisiejszy fragment Ewangelii
jest dla Ciebie.
U początku tej drogi Chrystus staje.
Sam mówi o sobie:
„Ja jestem bramą.”
Mowa tu
o najważniejszym sakramencie,
o Chrzcie Świętym
dającym łaskę uświęcającą,
oczyszczającym z grzechu pierworodnego
dzięki któremu człowiek
 staje się dzieckiem Bożym
i idzie przez życie wspierany łaską
 czerpiąc siły z Chleba Eucharystycznego.
Przyjdzie mu odpierać ataki szatana,
zmagać się z cierpieniem,
doświadczyć upokorzeń,
przeciwności, prześladowania,
by w końcu cieszyć się zbawieniem
za wierność i wytrwałość na co dzień.

- - - - -
 
4 Tydzień Wielkanocny – poniedziałek
J 10,11-18
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.”
 
Jeżeli coś Ci się nie powiedzie,
przeciwności doświadczysz,
nawiedzi cierpienie,
w tarapaty wpadniesz,
a ktoś Cię wesprze,
ulży, pomoże,
z kłopotów wyciągnie
i doznasz życzliwości,
troski, braterskiej miłości,
wtedy zrozumiesz
jak wielkim dobrodziejstwem
jest ten ktoś,
którego troską Twoje dobro,
pomyślność, szczęście.
To obraz troski
Chrystusa Dobrego Pasterza
o swych wiernych,
którego pragnieniem
by wszyscy doszli do zbawienia,
cieszyli się niebem,
które im swą Męką wysłużył
i jeszcze ma nadzieję,
że żyjący poza Kościołem
nie odepchną podaną im rękę.

- - - - -
 
4 Tydzień Wielkanocny – wtorek
J 10,22-30
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.”
 
Pasterzy
 i stada owiec
widział Chrystus na co dzień
i zauważył,
że choć owiec było wiele w stadzie
to na wezwanie
do wyjścia na pastwisko,
 powrotu do owczarni
reagowały poprawnie.
Ich posłuszeństwo
zapewniało im
bezpieczeństwo.
 Chrystus
 wykorzystuje ten obraz
                              by ukazać swą rolę                             
wobec wierzących w Niego.
Jest im pasterzem.
Wzywa do pójścia za sobą,
uznania głoszonych prawd,
rad ewangelicznych
i według nich żyjących zna,
są Jego przyjaciółmi,
którym daje szansę zbawienia
jeśli są Jemu posłuszni.

- - - - -
 
4 Tydzień Wielkanocny – środa
J 12,44-50
„Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy,
 kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.”
 
Światło jest warunkiem
życia człowieka.
W jego promieniach
czuje się szczęśliwym,
bezpiecznym.
Jest mu siłą,
która przezwycięża
jego smutek i lęk,
niepewność i zwątpienie,
cierpienie
 i samą śmierć.
By osiągnąć pełnię zadowolenia
musi dotrzeć
do źródła jego pochodzenia
Jezusa Zbawiciela.
On nadaje mu moc i blask
przez przykład swego życia,
przez swoje nauczanie i wskazania
pozostawione w Ewangelii,
wyjaśniane w katechezie i kazaniach.
                        Korzystaj z tego światła,                       
rozwijaj się w jego promieniach,
bo jest Ci drogowskazem
na drodze do nieba.

- - - - -
 
4 Tydzień Wielkanocny – czwartek
J 13,16-20
„Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.”
 
Należąc
 do wspólnoty Kościoła
przez przyjęty w nim
Chrzest Święty,
jesteś świadom swego wybrania
i wynikłej z niej misji,
bycia świadkiem Jego Ewangelii:
miłości, miłosierdzia,
sprawiedliwości i Opatrzności
przez przykład swego życia,
wypowiadane słowa,
przez wierne zachowanie
Przykazań Bożych,
Nakazów Kościoła.
Jeżeli tak postępujesz
możesz czuć się szczęśliwym,
bo sam Chrystus zapewnia,
że z takim się utożsamia.
To do odpowiedzialności zobowiązuje
wobec środowiska,
 w którym żyć i pracować Ci wypadło,
by przestając z Tobą
Bogiem im pachniało.

- - - - -
 
4 Tydzień Wielkanocny – piątek
J 14,1-6
„Idę przecież przygotować wam miejsce… przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie…”
 
Kościół jako wspólnota
ludzi wierzących,
jest kościołem pielgrzymującym.
Życie ludzkie
od narodzin po śmierć jest wędrówką,
która w dzieciństwie się dłuży,
a w wieku dojrzałym
i na starsze lata
szybko się skraca
i przychodzi jej kres.
Jeżeli żyjesz w przyjaźni z Bogiem,
w łasce Chrystusa,
 ten dzień Cię nie przeraża,
bo znasz Jego słowa
i wierzysz w nie,
że za życie wiarą,
za wierność Jemu,
Jego Przykazaniom
w niebie masz miejsce.
Przypomina Ci to Chrystus
w dzisiejszej Ewangelii
i żyj z tą nadzieją,
bo te słowa w trudny dzień
na pewno Ci pomogą.

- - - - -
 
4 Tydzień Wielkanocny – sobota
J 14,7-14
„Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.
Dlaczego więc mówisz pokaż nam Ojca?”.
 
Przywołaj na pamięć
lata swego dzieciństwa
i pomyśl z czym?
Ci się Twój ojciec kojarzy.
Chciałbym,
aby to była jego dobroć,
miłość, życzliwość,
troska o rodzinę, pracowitość,
by sprostać potrzebom rodziny,
którą Bóg obdarzył.
I jeżeli te przymioty są też cechą Twoją,
to znającym Twego Ojca przypominasz sobą.
Czytając Ewangelię
przyglądasz się osobie Chrystusa
i podziwiasz Jego miłosierdzie
wobec grzesznych
potrzebujących przebaczenia,
jak zawsze miłość okazywać będzie
                       wobec chorych, cierpiących,                     
głodnych spragnionych chleba.
Jeżeli te przymioty u Chrystusa dostrzegasz,
który jest Synem Bożym naszym Zbawicielem,
to nie inaczej Jego Ojca postrzegasz,
którego Syn jest odzwierciedleniem.
 
- - - - -
0 Comments
Posted on 14 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906719
Ilość osób online: 5
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page