*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Piątek, 19 lipca 2024 - 201 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

Niedziela Palmowa A i dni po...
Niedziela Palmowa A
Mt 26,14-27.66
„Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: ”Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „to jest prorok Jezus z Nazaretu a Galilei.”
 
Doświadczasz w życiu
radości i smutku,
powodzenia i niepowodzenia
triumfu i porażki,
przyjaciół i osamotnienia,
uznania i lekceważenia.
To nie tylko Twoje doznania,
ale i Chrystusa Zbawiciela.
Ludzie wdzięczni
za miłosierdzie im okazane,
ratunek w chorobie, pomoc w cierpieniu
wchodzą do Jerozolimy rozśpiewani
„Hosanna Synowi Dawidowemu”
ciesząc się triumfem okazanym Mesjaszowi,
 Synowi Bożemu.
Ale w pobliżu
patrzą na to czując się zagrożonymi
rządzący i dostojnicy religijni
bo Jezus podważył fundamenty
 systemu jaki stworzyli
i utrzymywali dla własnej wygody.
Znajdą na to sposób.
Krzyżowa śmierć na wzgórzu Golgoty.

- - - - -
 
Wielki Tydzień – poniedziałek
J 12,1-11
„Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim”?
 
Słyszysz głosy podobne.
Po co? taka rozrzutność w społeczeństwie.
Po co? nowe kościoły budować.
Lepiej te pieniądze przeznaczyć
by domów i mieszkań było więcej.
Przeczytaj
dzisiejszą Ewangelię
a dowiesz się,
że tak Judasz wołał
widząc Marię namaszczającą
nogi Chrystusa
drogocennym nardowym olejkiem.
Znający go Jan apostoł o nim powiedział,
że to mówił nie z troski o biednych,
ale dlatego,
że co do wspólnego trzosa uskładano,
on wykradał,
był bowiem złodziejem.
Biedni są w każdym społeczeństwie.
Naszym obowiązkiem jest troska o nich,
ale Bóg jest najważniejszym.
A ofiary tak na budujące się kościoły
jak i na biednych pochodzą od ludzi
skromnie żyjących najczęściej.

- - - - -
 
Wielki Tydzień – wtorek
J 13,21-33.36-38
„Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi.”
 
Najboleśniejszą raną
bliskiej osobie zadaną
jest zdrada.
Z przyjaciela,
w człowieku zaufania
dokonuje się jakaś dziwna
w sercu przemiana
różnymi pobudkami spowodowana.
Bywa to namiętność,
żądza nieopanowana.
I Chrystusa dotknęła.
Głęboko zraniła
Jego Boskie Serce,
bo wybranemu apostołowi zawierzył,
zaufał,
nie miał przed nim tajemnic,
a on się sprzeniewierzył.
Pieniądze dla niego
znaczyły więcej.
I patrz uważnie na wszystkich
przysięgających wierność sobie, Bogu,
a zauważysz, że z upływem czasu
zdrad i zdrajców przybędzie.

- - - - -
 
Wielki Tydzień – środa
Mt 26,14-25
„Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.”
 
Wierzącego nurtuje pytanie:
jak to możliwe?
by przez samego Chrystusa być powołanym
do grona Dwunastu,
a więc spośród wielu
zostać wybranym
i po upływie jakiegoś czasu
być niezadowolonym,
rozczarowanym
by w końcu posunąć się aż do zdrady
opłaconą srebrnikami.
Odpowiedź jest jedna:
powodem tego dramatu
to zaprzepaszczenie łaski wiary.
 I z czasem
 każdego zdradzającego Boga,
Kościół, Chrystusa,
zwiemy Judaszem.
Bo dla kariery,
stanowiska,
dla własnej wygody,
dla zaoszczędzenia pieniędzy
nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem.

- - - - -

Wielki Czwartek
J 13,1-15
„Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.
Dałam wam bowiem przykład…”
 
Człowiek wierzący
zgodnie z nakazem Boga
ma kochać Go najwięcej.
Całą swą duszą,
umysłem,
 całym sercem,
a bliźniego swego jak siebie samego.
Ale by te zapewnienia
były szczere i prawdziwe
ich sprawdzianem
ma być postępowanie
 wymagające ducha służby i ofiary
w codziennej rzeczywistości.
Takie są warunki
autentycznej miłości.
Na nie Chrystus wskazał
w czasie Ostatniej Wieczerzy,
kiedy jako Pan i Nauczyciel
prześcieradłem się przepasał
i swym uczniom umywając nogi mówił,
że tym daje przykład
by życie każdego z nich
było służbą drugim.

- - - - -
 
Wielki Piątek
J 18,1-19.42
Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.”
 
Czy trzeba było
aż takiego Chrystusowego cierpienia?
Zdrady Judasza,
zaparcia się Piotra,
pojmania jak złoczyńcę,
sądu u Piłata, Heroda,
arcykapłanów Annasza i Kajfasza,
biczowania,
cierniem ukoronowania,
kpin, wyśmiewania,
niesienia krzyża
z upadkami w drodze na Golgotę,
ukrzyżowania,
 konania,
śmierci,
boku przebicia,
ofiary z życia?
Taka jest cena zadośćuczynienia,
jaką złożył Chrystus
grzechami znieważonemu Bogu
podejmując się dzieła odkupienia
wysługując tym człowiekowi
możliwość zbawienia.
 
- - - - -

Wielka Sobota
Mt 28 1-10
„Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.”
 
Jeżeli uświadomisz sobie
jak wielorakie spustoszenie
grzech czyni w Tobie
rodząc w duszy ciemność
i duchowe, psychiczne, fizyczne cierpienie,
a stan ten
może przedłużyć się w wieczność,
tym większą obudzisz
w swym sercu wdzięczność
wobec Boga
za fakt zmartwychwstania
Jego Syna Jezusa Chrystusa,
który przez to,
że powstał żywy z grobu
pokonał grzech, śmierć i szatana.
W liturgii dnia dzisiejszego
światło,
święcenie ognia, paschał, świeca,
symbolizuje
Chrystusa zmartwychwstałego
i ukazuje
jak człowiek ma przejść z mroku grzechu
do światła łaski jako życia Bożego.
 
- - - - -
0 Comments
Posted on 14 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 907057
Ilość osób online: 5
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page