*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

34 niedziela Zwykła C i dni po...
34 Niedziela Zwykła C
Łk 23,35-43
„To jest Król żydowski.”
Uroczystość Chrystusa króla.
 
Tą uroczystością
kończy się
rok liturgiczny.
Jak wszystko
w życiu,
co się zaczęło
z czasem przemija.
Adwent
za tydzień
się zaczyna,
nawet aura
o tym przypomina.
Mgła,
mżawka listopadowa
melancholijnie
nastraja,
pożółkłe,
spadające z drzew
liście
zdają się mówić,
tak czas upływa.
Nowe
przed nami.
 
Dotyczy to
 każdego z nas,
Tak też
i Chrystus
przeżył swój
ziemski czas.
I dziś
tryumfuje z krzyża,
na nim oddając
 swe życie
jako pasterz
za owce,
jako
Odkupiciel człowieka,
jako Pan
i Król wszechświata,
wszelkiego
 stworzenia.
 
Słowo „Król”
tak umysły wrogów
Chrystusa
uwierało,
że ścierpieć
nie mogli
umieszczonego
na krzyżu
napisu :
„Król żydowski:”
 pomimo
interwencji
nie zmieniono,
przetrwało.
Wrogom Chrystusa
solą w oku,
a wierzącym
prawdą wyznawaną.
 
Wiszący na krzyżu
Chrystus
w agonii słyszy,
od członków
Wysokiej Rady
drwiny :
„Innych wybawiał,
niechże teraz
siebie wybawi,
jeśli On jest Mesjaszem,
Wybrańcem Bożym”.
Szydzili
z Chrystusa konającego
i żołnierze,
podchodzili do Niego
i podawali Mu ocet
mówiąc :
„Jeśli Ty jesteś królem
wybaw
sam siebie…”
Jeden ze złoczyńców,
których tam powieszono,
urągał Mu :
„Czy Ty nie jesteś
Mesjaszem ?
wybaw więc siebie
i nas.”
 
Chrystus
tego nie zrobił,
z krzyża
nie zstąpił,
a obok wiszącemu
współczującemu Mu
łotrowi,
zapewnił
miejsce w swym
królestwie,
w raju.
Skona w poniżeniu,
pośród szyderstw,
kpin starszyzny
żydowskiej,
śmiechu
żołnierzy rzymskich.
Potęga
Jego władzy,
panowania,
siły i mocy
ukaże się w pełni
w Jego zmartwychwstaniu.
 
Radością
człowieka wierzącego
świadomość,
że przez przyjmowane
sakramenty święte
jest żywą
cząstką
tego królestwa,
w którym Chrystus
jest Królem,
a przez miłość,
dobro czynione,
okazywane miłosierdzie,
przebaczenie
w imię Jezusa,
jest jego
wiarygodnym członkiem,
z wiarą i nadzieją
w wieczne zbawienie,
a Chrystus okaże się
miłosiernym.
 
- - - - -
 
Obojętnie w jakiej koronie,
cierniowej czy złotej
uznajesz Chrystusa jako swego Pana,
przez swą wiarę
i zgodne z nią postępowanie,
da ci siłę do wytrwania.
 
- - - - -
 
Królestwo Chrystusa
jest wieczne i powszechne,
królestwo prawdy,
 życia i świętości,
łaski, pokoju,
sprawiedliwości, miłości.
 
- - - - -
 
34 Niedziela
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata C
Łk 23,35-43
Chrystus Królem
 
Na Mesjasza Króla
czekał naród wybrany.
Chrystus za to,
 że odniósł tę godność do siebie
został ukrzyżowany.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
 Ty postanowiłeś
 wszystko poddać
umiłowanemu Synowi Twojemu,
Królowi Wszechświata,
 spraw,
 aby całe stworzenie,
wyswobodzone z niewoli grzechu,
Tobie służyło
 i bez końca Ciebie chwaliło.
 
- - - - -
 
Poniedziałek XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,1-4
Ofiarność wdowy
 
Odznaką religijności
to dzielenie się dobrami.
Dzięki ludzkiej ofiarności
potrzebom zaradzamy.
 
- - - - -
 
Boże,
nasz Ojcze,
pobudź wolę swoich wiernych,
aby gorliwiej korzystając
z owoców odkupienia,
zasłużyli na obfitsze łaski
Twojej dobroci.
 
 
- - - - -
 
Wtorek XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,5-11
Rozwój wiary
 
Na spotkanie z Bogiem
trzeba dojrzeć
jak zboże do żniwa.
By Bóg mógł w ostatnim dniu
łaskawym okiem spojrzeć,
bo o wieczności decyduje ta chwila.
 
- - - - -
 
Boże,
nasz Ojcze,
pobudź wolę swoich wiernych,
aby gorliwiej korzystając
z owoców odkupienia,
zasłużyli na obfitsze łaski
Twojej dobroci.
- - - - -
 
Środa XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,12-19
Zapowiedź prześladowań
 
Czas próby
jest egzaminem z wiary.
Bo wtedy od wierzącego
wymaga męstwa,
często ofiary.
 
- - - - -
 
Boże,
nasz Ojcze,
pobudź wolę swoich wiernych,
aby gorliwiej korzystając
z owoców odkupienia,
zasłużyli na obfitsze łaski
Twojej dobroci.
 
- - - - -
 
Czwartek XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,20-28
Spotkanie z Synem Człowieczym
 
Przy końcu świata
przy groźnych znakach,
nastąpi spotkanie z Chrystusem
na wieczność.
Radosną,
jeżeli z Nim była doczesność.
 
- - - - -
 
Boże,
nasz Ojcze,
pobudź wolę swoich wiernych,
aby gorliwiej korzystając
z owoców odkupienia,
zasłużyli na obfitsze łaski
Twojej dobroci.
 
- - - - -
 
Piątek XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,29-33
Odczytywanie znaków
 
Ciesząc się czasem życia
człowiek wierzący
nie może zapomnieć,
że tak życie jak i świat
kiedyś się skończy.
 
- - - - -
 
Boże,
nasz Ojcze,
pobudź wolę swoich wiernych,
aby gorliwiej korzystając
z owoców odkupienia,
zasłużyli na obfitsze łaski
Twojej dobroci.
 
- - - - -
 
Sobota XXXIV Tydzień Zwykły
Łk 21,34,36
Śmierć końcem życia
 
Chrystus mówiąc o bliskości
końca istnienia świata,
mówi o jego znaczeniu
w perspektywie zbawienia
i o znaczeniu
dla całej wieczności.
 
- - - - -
 
Boże,
nasz Ojcze,
pobudź wolę swoich wiernych,
aby gorliwiej korzystając
z owoców odkupienia,
zasłużyli na obfitsze łaski
Twojej dobroci.
 
- - - - -
 
 
 
0 Comments
Posted on 20 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906606
Ilość osób online: 6
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s