*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

11 Niedziela Zwykła C i dni po...
11 Niedziela Zwykła C
Łk 7,36-8,3
„...zaprosił Go do siebie.”
 
Obyczaj
to piękny,
polecenia godny,
gdy chce się z kimś
bliżej zapoznać,
zaprosić do domu,
usiąść przy stole,
poczęstować
czym chata bogata,
z bliska
patrząc na sobie
 podjąć rozmowę.
 
Korzyść
będzie obopólna,
bo tak zapraszający
jak i zaproszony
pozna zainteresowania
drugiej strony,
poglądy na życie,
na bieżące sprawy,
ostatnie głośne
wydarzenia
i być może
te trudniejsze,
 dotyczące wiary.
 
Owoce bywają
 przedziwne,
 pryska uprzedzenie,
mylne
o rozmówcy zdanie,
wyjaśniają się
podejrzenia,
poznaje się
sposób myślenia,
i można tez zadać
nurtujące
pytanie.
 
Takie zamierzenia
wobec Nauczyciela
z Nazaretu
miał faryzeusz Szymon
zapraszając Chrystusa
do swego domu.
Jeszcze dobrze
nie rozsiedli się
u stołu,
rozmowy nie nabrały
toku,
nie padły z ust Szymona
najważniejsze
dla niego pytania,
a wszystkie zamierzenia
prysły
jak bańka mydlana.
 
Niespodziewanie
weszła kobieta,
która pobożną
nie była,
przeciwnie,
 gospodarz
jak i inni wiedzieli,
że prowadzi
życie grzeszne
w mieście.
Przyniosła
olejek alabastrowy,
nim oblewała
nogi Chrystusa,
wycierając włosami,
całowała
i płakała.
Wszyscy oniemieli.
 
Gospodarz domu
bił się z myślami,
przecież
uważano Chrystusa
za proroka.
Gdyby takim był,
wiedziałby,
kim jest ta,
która do jego domu
cichaczem się wdarła
i tak dziwnie
się zachowała.
Odważyła się na coś,
co było w domu
faryzeusza
nie do pomyślenia.
 
Chrystus
poznał napór myśli
w głowie gospodarza.
Rozładowuje napięcie
od pytania.
Jeżeli dwóm dłużnikom
darowano dług,
to który z nich
zdobędzie się
na większą miłość
wobec wierzyciela ?
Odpowiedział mądrze.
Ten, któremu
więcej darowano.
 
Tak Chrystus
 osiągnął cel.
Wtedy powiedział mu :
wszedłem
do twego domu
zaproszony,
nie podałeś mi wody
do obmycia nóg,
nie dałeś mi
pocałunku,
 nie namaściłeś
mi głowy.
A ta kobieta
wszystko to
za ciebie zrobiła.
Był zawstydzony.
 
Ale to,
co usłyszał
z ust Chrystusa,
że grzechy tej kobiety
mimo,
że ich wiele
są jej odpuszczone,
bo dała dowód
swej wielkiej miłości.
był zdziwiony.
Pozostał z pytaniem,
Kim Chrystus jest,
że nawet odpuszcza
grzechy?
Nie znał odpowiedzi,
nie znalazł
rozwiązania,
pomimo,
że słyszał to słowo
z ust Chrystusa
powiedziane do kobiety,
a ono brzmi :
wiara.
 
Korzyść
z zaproszenia Chrystusa
była obopólna.
Faryzeusz
był świadkiem,
szczerego żalu,
nawrócenia.
Chrystus
ukazał mu potęgę
wiary,
moc zbawczą
łaski.
Dał mu okazję
do myślenia.
 
- - - - -
 
Korzystając u kogoś z gościny,
wykaż się taktem,
by rozstanie z gospodarzem
nie było powodem jego kwaśnej miny.
 
- - - - -
 
11 Niedziela Zwykła C
Łk 7,36-8,3
Żal grzesznicy
 
Świadoma swych grzechów
przyszła do Chrystusa
z wiarą w przebaczenie.
Namaszczając Mu nogi płakała
wdzięczna za ich odpuszczenie.
 
- - - - -
 
Boże,
mocy ufających Tobie,
bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
wysłuchaj nasze błagania
i wspomagaj nas swoją łaską,
aby nasza wola
i nasze czyny
były poddane Twoim przykazaniom.
 
- - - - -
 
Poniedziałek XI Tydzień Zwykły
Mt 5,38-42
Zwyciężać zło
 
Oburza niesprawiedliwość,
krzywda doznana,
a Chrystus nakazuje cierpliwość
i życzy wytrwania.
 
- - - - -
 
Boże,
mocy ufających Tobie,
bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
wysłuchaj nasze błagania
i wspomagaj nas swoją łaską,
aby nasza wola
i nasze czyny
były poddane Twoim przykazaniom.
 
- - - - -
 
Wtorek XI Tydzień Zwykły
Mt 5,43-48
Nienawiść i przebaczenie
 
Sprawdzianem wiary
to przebaczenie krzywdzącym
i miłość okazana
zło wyrządzającym.
 
- - - - -
 
Boże,
mocy ufających Tobie,
bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
wysłuchaj nasze błagania
i wspomagaj nas swoją łaską,
aby nasza wola
i nasze czyny
były poddane Twoim przykazaniom.
 
- - - - -
 
Środa XI Tydzień Zwykły
Mt 6,1-6.16-18
Pobożność bez ostentacji
 
Twoja pobożność
i z niej wypływająca
jałmużna, modlitwa,
niech będzie dyskretna,
a nie poklasku oczekująca.
 
- - - - -
 
Boże,
mocy ufających Tobie,
bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
wysłuchaj nasze błagania
i wspomagaj nas swoją łaską,
aby nasza wola
i nasze czyny
były poddane Twoim przykazaniom.
 
- - - - -
 
Czwartek XI Tydzień Zwykły
Mt 6,7-15
Wzór modlitwy
 
Modląc się
w słowach bądź oszczędny,
otwórz serce,
a Bóg Miłosierny
wie co ci potrzebne.
 
- - - - -
 
Boże,
mocy ufających Tobie,
bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
wysłuchaj nasze błagania
i wspomagaj nas swoją łaską,
aby nasza wola
i nasze czyny
były poddane Twoim przykazaniom.

- - - - -
 
Piątek XI Tydzień Zwykły
Mt 6,19-23
Dobra doczesne
 
Dobra materialne
są konieczne do życia,
ale niezgodne z duchem Chrystusa
jest chęć gromadzenia
by mieć jak najwięcej.
 
- - - - -
 
Boże,
mocy ufających Tobie,
bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
wysłuchaj nasze błagania
i wspomagaj nas swoją łaską,
aby nasza wola
i nasze czyny
były poddane Twoim przykazaniom.
 
- - - - -
 
Sobota XI Tydzień Zwykły
Mt 6,24-34
Służyć Bogu
 
Czas życia jest darem Boga
i nie można go wypełnić
gonitwą za pieniędzmi,
bo do zguby prowadzi ta droga.
 
- - - - -
 
Módlmy się :
 
Boże, mocy ufających Tobie,
bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
wysłuchaj nasze błagania
i wspomagaj nas swoją łaską,
aby nasza wola
i nasze czyny były poddane
Twoim przykazaniom.
 
- - - - -
 
0 Comments
Posted on 20 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906524
Ilość osób online: 6
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s