*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

3 Niedziela Zwykła C i dni po...
3 Niedziela Zwykła C
Łk 1,1-4;14-21
„Duch Pański spoczywa na Mnie…”
 
Rozgłos o Jezusie
jako wyjątkowym,
natchnionym kaznodziei
rozchodził się pośród ludzi,
którzy mogli Go słuchać
w synagogach Galilei.
 
Aż przyszedł dzień
i Jezus przyszedł do Nazaretu,
gdzie od dziecka Go znali.
Wzrastał na ich oczach,
po czułą opieką Maryi
 swej Matki.
 
Pracował w warsztacie
ze swym opiekunem Józefem
zarabiając na utrzymanie.
z Nim Jezus się modlił,
słuchał Jego rad wskazówek,
tak przebiegało dorastanie.
 
Radość Matce sprawił przybyciem.
Słyszała o dokonaniach,
trudów się domyślała.
Pragnęła by odpoczął,
 zanim opuści rodzinny dom,
na dalszą pracę sił nabrał.
 
Zanim pójdzie daleko stąd
do ludzi
sobie nieznanych,
narażając się
na piętrzące się trudności,
kłody pod nogi rzucane.
 
Z nastaniem szabatu,
dnia świętego,
poszli na modlitwy do synagogi.
Jezus stanął przy pulpicie,
czytał tekst proroka Izajasza,
słuchający napatrzyć się nie mogli….
 
Dobitnym głosem,
wyraz po wyrazie
był wyraźnie wypowiadany,
by jego znaczenie pojąć,
treść zrozumieć,
a słowa te brzmiały:
 
„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił
i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą Nowinę,
więźniom głosił wolność
a niewidomym przejrzenie,
abym uciśnionych
odsyłał wolnych,
abym obwoływał rok łaski
od Pana.”
 
Chrystus
zwinąwszy księgę,
oddał słudze i usiadł,
a oczy wszystkich
w synagodze
były w Nim utkwione.
 
Począł więc mówić do nich :
„Dziś spełniły się te słowa,
któreście słyszeli”.
Słuchający
zgromadzeni w synagodze
patrzyli w Niego zdumieni.
 
Tak Jezus cytując
Słowa Pisma Świętego
zapisane w Księdze Proroka Izajasza,
wyjawia swoje posłannictwo,
kim jest dla Narodu Wybranego,
na czym polega Jego rola jako Mesjasza.
 
Zachwyt Jego osobą,
Jego piękne czytanie,
słuchaczy zdumienie z nauczania,
chwilowym się okazały,
nie wyszły poza synagogę,
 w ich sercach nie zrodziła się wiara.
 
- - - - -
 
Być może,
że czasem masz ochotę klaskać
niedzielnemu kaznodziei.
Podziwiasz wymowę,
rzetelną argumentację,
ale czyś się przez to zmienił?
 
- - - - -
 
3 Niedziela Zwykła C
Łk 1,1-4;14-21
Działalność Jezusa
 
W sławie cudotwórcy Jezus przybywa
do swego rodzinnego miasta.
W synagodze w Nazarecie
czytając księgę proroka Izajasza
te słowa odnosi do siebie.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
kieruj naszym życiem
według swego upodobania,
abyśmy w imię
Twojego umiłowanego Syna
mogli obfitować w dobre uczynki.
 
- - - - -
 
3 Niedziela Zwykła B
Mk 1.14-20
Początek działalności Jezusa
 
U początku swej apostolskiej działalności
Jezus wzywa do nawrócenia,
bo zerwanie z grzechem,
życie zgodne warunkiem Ewangelią
jest warunkiem zbawienia.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
kieruj naszym życiem
według swego upodobania,
abyśmy w imię
Twojego umiłowanego Syna
mogli obfitować w dobre uczynki.
 
- - - - -
 
Poniedziałek III Tydzień Zwykły
Mk 3,22-30
Grzech przeciwko Duchowi świętemu
 
Wielu wierzących doznaje udręki,
że grzech przeciwko Duchowi świętemu
nigdy nie otrzyma rozgrzeszenia”.
Dotyczy to tych,
którzy z uporem trwają w złym
i odrzucają Boże wezwanie do nawrócenia.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
kieruj naszym życiem
według swego upodobania,
abyśmy w imię
Twojego umiłowanego Syna
mogli obfitować w dobre uczynki.
 
- - - - -
 
Wtorek III Tydzień Zwykły
Mk 3,31-35b
Krewni Jezusa
 
Miłością, jaką Jezus darzył swą Matkę,
otacza wierzących w siebie.
O pełniących wolę Bożą mówi,
że są Mu matką, siostrą i bratem.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
kieruj naszym życiem
według swego upodobania,
abyśmy w imię
Twojego umiłowanego Syna
mogli obfitować w dobre uczynki.
 
- - - - -
 
Środa III Tydzień Zwykły
Mk 4,1-20
Losy Słowa Bożego
 
Jak różne są losy ziarna
w ziemię rzuconego,
tak różne są dzieje
słuchanego Słowa Bożego.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
kieruj naszym życiem
według swego upodobania,
abyśmy w imię
Twojego umiłowanego Syna
mogli obfitować w dobre uczynki.
 
- - - - -
 
Czwartek III Tydzień Zwykły
Mk 4,21-25
Skuteczne słuchanie Słowa Bożego
 
Źródłem życia i siłą istnienia
Królestwa Bożego jest Słowo Boże.
A jego rozwój zależy od tego,
Jak jest przyjmowane i głoszone.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
kieruj naszym życiem
według swego upodobania,
abyśmy w imię
Twojego umiłowanego Syna
mogli obfitować w dobre uczynki.
 
- - - - -
 
Piątek III Tydzień Zwykły
Mk 4,26-34
Rozwój Królestwa Bożego
 
Jak ziarenko trafiając
na dobrą rolę kłosem nagrodzi,
tak współpraca z łaską
godne podziwu owoce rodzi.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
kieruj naszym życiem
według swego upodobania,
abyśmy w imię
Twojego umiłowanego Syna
mogli obfitować w dobre uczynki.
 
- - - - -
 
 
Sobota III Tydzień Zwykły
Mk 4,35-40
Uciszenie burzy na morzu
 
Kto Bogu dochowuje wierności,
Bóg przyjdzie mu z pomocą
w chwilach przeciwności.
 
 - - - - -
 
Nie bój się nawet morskiej burzy,
Bóg wiernym sobie
nie pozostaje dłużnym.
 
                - - - - -                 
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
kieruj naszym życiem
według swego upodobania,
abyśmy w imię
Twojego umiłowanego Syna
mogli obfitować
w dobre uczynki.
 
- - - - - 
 
0 Comments
Posted on 20 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906843
Ilość osób online: 9
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s