*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

7 Niedziela Wielkanocna C i dni po....
 
7 Niedziela Wielkanocna C
Wniebowstąpienie Pana Jezusa C
Łk 24,46-53
„…i został uniesiony do nieba.”
 
Każda rozłąka,
nawet chwilowa,
pomimo,
że zapowiadana,
przewidywana,
czy niespodziewana,
tym bardziej,
jeżeli ma trwać
do granic wieczności
jest smutkiem
owiana.
 
Świadomość
braku
fizycznej obecności
czyjejś osoby
z którą się zżyło,
na długo pozostanie
w pamięci,
tym bardziej,
jeżeli tak wiele
je łączyło.
 
Więź
Chrystusa ze swymi
uczniami
była wielka,
silna.
Trzy lata z Nim
przebywali.
Poszli za jego
wezwaniem
zostawiając wszystko,
był ich Mistrzem
ich serc Panem.
 
Razem
przeżyli wiele,
stopniowo
wiara
w nich dojrzewała
w to, że jest Mesjaszem,
w Jego bóstwo.
Patrzyli
na cuda przez Jezusa
dokonywane.
Pełni zdumienia
i podziwu,
nigdy wcześniej
o takich
nawet nie słyszeli,
co im widzieć
było danym.
 
Przeżyli
okres próby
Jego męki krzyżowej,
podniesieni na duchu
przez fakt
Jego zmartwychwstania,
nabierali ducha
i odwagi
widząc Go
po wielekroć razy
jakże innego
stającego przed nimi
w różnych miejscach,
w okolicznościach
najmniej
oczekiwanych.
 
Upłynęło
czterdzieści dni
bardzo radosnych
i przyszedł moment
pożegnania.
Chrystus
przykazał im
bycia świadkami tego,
co widzieli i słyszeli,
by w Jego imię
nawoływali do nawrócenia
i głosili
grzechów odpuszczenie
wszystkim narodom
począwszy
od Jerozolimy.
 
Chrystus
wraz z uczniami
szedł w stronę Betanii
i w pewnym momencie
przystanął
wszystkich pobłogosławił,
i został
u niesiony do nieba.
Wrócili
do Jerozolimy
i oczekiwali spełnienia
danej im obietnicy,
że pośle im
Ducha Pocieszyciela.
 
Tak dla Chrystusa
skończył się czas
ziemskiego życia.
Czas wyrzeczeń,
poniżeń i cierpień.
Wypełnił
wolę Ojca,
który Go posłał.
Wniebowstąpieniem
otworzył
bramy nieba.
 
Najradośniejsza
wieść
dzisiejszego święta,
to prawda,
o której sam Chrystus
zapewnia :
On odszedł,
ale pozostał wśród nas
w Eucharystii
pod postacią chleba,
przez swą łaskę
w sakramentach świętych
i by każdemu
w przyjaźni
z Nim żyjącemu
przygotować miejsce
w niebie.
 
- - - - -
 
Nie płacz nad Chrystusa odejściem,
żyj z Nim w przyjaźni,
a w niebie będziesz miał swe miejsce.

- - - - -


7 Niedziela Wielkanocna
Wniebowstąpienie Pańskie
Łk 24,46-53
 
Przed rozstaniem z apostołami
Chrystus ich pobłogosławił,
by wytrwale czekali
na obiecane Ducha Świętego Dary.
 
- - - - -
 
Wszechmogący Boże,
wniebowstąpienie
 Twojego Syna
jest wywyższeniem
ludzkiej natury,
 spraw,
abyśmy pełni świętej radości
składali Tobie
dziękczynienie
 i utwierdź naszą nadzieję,
że my,
członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa,
połączymy się z Nim
 w chwale.
 
- - - -
                                                                     
Poniedziałek VII Tydzień Wielkanocny
J 16,29-33
Miejcie odwagę
 
Zapewniający uczniowie Chrystusa
o swej wierze w Niego
jako wysłańca Bożego usłyszą,
że nadejdzie godzina
kiedy zostawią Go samego.
 
- - - - -
 
Wszechmogący Boże,
niech zstąpi na nas
moc Ducha Świętego,
abyśmy z wiarą
przyjmowali
Twoją wolę
 i wypełniali ją
w życiu.
 
- - - - -
 
Wtorek VII Tydzień Wielkanocny
J 17,1-11a
Poznanie Boga
 
Chrystus apostołom
dał możliwość poznania
swego Ojca - Boga
przez swą obecność wśród nich
i przez daną im łaskę powołania.
 
- - - - -
 
Wszechmogący
i miłosierny Boże,
spraw,
niech Duch Święty
przybędzie,
aby w nas zamieszkać,
 i uczynić z nas
 świątynię swojej chwały.
 
- - - - -
 
Środa VII Tydzień Wielkanocny
J 17,11b-19
Chrystus a świat
 
Chrystusa posłannictwem
jest zbawienie świata.
Prosi Swego Ojca w niebie
by strzegł uczniów przed grzechem,
zakusami diabła.
 
- - - - -
 
Miłosierny Boże,
spraw,
aby Twój Kościół
zgromadzony
 przez Ducha Świętego
służył Ci
 z całym oddaniem
 i szczerze się starał
 trwać w jedności.
 
- - - - -
 
Czwartek VII Tydzień Wielkanocny
J 17,20-26
Modlitwa o jedność
 
Troską Chrystusa jedność
 wszystkich wierzących.
Ona wskazuje
na ich wierność zobowiązaniom
ze chrztu wypływających.
 
- - - - -
 
Wszechmogący Boże,
niech Duch Święty
przemieni nas wewnętrzni
e swoimi darami
i stworzy w nas
serce nowe,
abyśmy mogli
 podobać się Tobie
i wypełniać
Twoją wolę.
 
- - - - -
 
Piątek VII Tydzień Wielkanocny
J 21,15-19
Pytanie o miłość
 
Po trzykroć Piotra pytał Chrystus
o jego miłość do siebie.
Po jej zapewnieniu
przekazał mu władzę w kościele.
 
- - - - -
 
Boże,
Ty otworzyłeś nam bramy
życia wiecznego
wywyższając Chrystusa
i zsyłając nam
Ducha Świętego,
 spraw,
aby tak wielkie dary
umocniły nasze
oddanie się Tobie
i pomnożyły
naszą wiarę.
 
- - - - -
 
Sobota VII Tydzień Wielkanocny
J 21,20-25
Świadectwo
 
Apostoł Piotr
 znał zapowiedź Chrystusa
o swym męczeństwie.
Miał jednak pytanie
co z uczniem umiłowanym będzie?
 
- - - - -
 
Wszechmogący Boże,
spraw,
abyśmy ukończywszy
 obchód
Świąt wielkanocnych,
przy Twojej pomocy
zachowali
 ich ducha w życiu
i postępowaniu.
 
- - - - -
0 Comments
Posted on 20 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906790
Ilość osób online: 4
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s