*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

6 Niedziela Wielkanocna C i dni po...
 
6 Niedziela Wielkanocna C
J 14,23-29
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał…”
 
Jeżeli
chcesz być szczery
wobec Boga
zapewniając Go
o swojej miłości,
to prawdą jest to
tylko wtedy,
jeżeli Jego nauce
dochowujesz wierności.
 
A to znaczy
codziennie pytać
samego siebie
przy wieczornym
pacierzu robiąc
rachunek sumienia,
czy moje zachowanie,
postępowanie
wobec drugich,
moje słowa
były godne
wyznawcy Chrystusa
i nie budzą
zastrzeżenia?
 
Dlaczego masz pytać
tak codziennie
samego siebie?
Bo Jezus powiedział :
 „Jeśli Mnie kto miłuje,
będzie zachowywał
moją naukę.”
A to znaczy,
że uznajesz Jezusa
za nauczyciela,
a sam jesteś
jego uczniem,
otwartym
na Jego słowo,
i chcesz poznawać
Jego nauczanie,
tak by miało wpływ
na codzienne życie
i działanie.
 
Sam możesz
czytać Jego słowa
zapisane w Ewangelii,
możesz słuchać
homilii,
czyli komentarzy
do niej na każdej
niedzielnej Mszy Świętej.
Słuchanie
Słowa Bożego
ma przedziwną moc,
a jeszcze,
gdy poparte przykładem
z codziennego życia
tym bardziej
jest zachęcające
do zachowania
nakazów Jezusa
jako swego Mistrza.
 
Budzą w nas podziw
ludzie
dawniej żyjący,
dla których
jedyną wykładnią
nauki Jezusa
było o niej słuchanie
z ust innych,
którzy dawali słowom
wiarygodne świadectwo,
dla tego słowo
przez nich głoszone
było przekonywujące.
 
Mówimy
o tych głosicielach,
ludzie wielcy,
święci.
I naszym pragnieniem
spotkać takich
na swej drodze.
Trzeba prosić Boga
by ich było
jak najwięcej.
A życie ich
dla oczu innych
było proste,
na pozór szare,
ale za to
Chrystus w nich
zajmował
naczelne miejsce,
to nadawało
ich życiu sens,
umacniało
w nich wiarę.
 
Tak ma wyglądać
nasza wiara.
Mówić Bogu,
że w Niego wierzę,
że go miłuję,
musi to być widać
w codziennym życiu
osobistym,
rodzinnym,
społecznym,
w małżeństwie.
 
Tą swoją
miłością ku Bogu
mają rodzice
otaczać swe dzieci,
w nich tę miłość
i wiarę zaszczepić,
być im
jej przykładem.
A jeśli nawet
kiedyś
w ich życiu
przyjdzie zachwianie,
to świadectwo wiary
wyniesione
z domu rodzinnego
wyda owoc,
obudzi pamięć,
orzeźwi wiarę.
- - - - -
Jeżeli mówisz,
że Boga miłujesz,
to prawdą jest to wtedy,
jeżeli Prawo Boże
wiernie zachowujesz.
 
- - - - -
 
VI Niedziela Wielkanocna C
J 14,23-29
Objawy miłości Chrystusa
 
Postępowanie według nauki Chrystusa
jest sprawdzianem ku Niemu miłości,
i zadatkiem
ustawicznej z Bogiem łączności.
 
- - - - -
 
Wszechmogący Boże,
 spraw,
abyśmy w tych radosnych dniach
gorliwie oddawali cześć
Chrystusowi zmartwychwstałemu;
niech misterium paschalne,
które wspominamy,
 przemienia nasze życie.
 
- - - - -
 
Poniedziałek VI Tydzień Wielkanocny
J 15,2-16,4a
Świadectwo
 
Posłannictwem uczniów Chrystusa
jest dawanie świadectwa prawdzie,
które będzie wymagało odwagi
i hartu ducha.
 
- - - - -
 
Miłosierny Boże,
spraw,
aby łaska,
którą czerpiemy
 z wielkanocnych misteriów,
przynosiła owoce
wciągu
całego naszego życia.
 
- - - - -
 
Wtorek VI Tydzień Wielkanocny
J 16,5-11
Zapowiedź Pocieszyciela
 
Chrystus mówiąc apostołom
o swoim odejściu,
łagodzi ich smutek z rozstania
zapowiedzią posłania
Pocieszyciela.
 
- - - - -
 
Boże,
Ty przywróciłeś
młodość ducha
swoim wiernym,
 zachowaj ich w radości
 i spraw,
aby ciesząc się
z odzyskanej godności
 przybranych dzieci Bożych,
 z ufnością oczekiwali
chwalebnego dnia
zmartwychwstania.
 
- - - - -
 
Czwartek VI Tydzień Wielkanocny
J 16,16-20
Życie chwilą
 
Lata przebywania uczniów
z Chrystusem szybko miną,
a czas życia,
by spotkali się z Nim w wieczności
Chrystus nazywa chwilą.
 
- - - - -
 
Boże,
Ty dajesz
 swojemu ludowi
udział
w łaskach odkupienia,
 spraw,
abyśmy się zawsze radowali
ze zmartwychwstania
Chrystusa.
 
- - - - -
 
Piątek VI Tydzień Wielkanocny
J 16,20-23a
Przyszłość apostołów
 
Choć Chrystus apostołom za trud
pójścia za sobą niebo obiecuje,
to jednak zapowiada płacz i smutek
kto Go naśladuje.
 
- - - - -
 
Boże,
Ty przez
 zmartwychwstanie Chrystusa
przywróciłeś nam
życie wieczne,
skieruj nasze dążenia
ku Zbawicielowi,
który zasiada
po Twojej prawicy,
 i kiedy przyjdzie w chwale,
obdarz
nieprzemijającym szczęściem
wszystkich odrodzonych
przez sakrament
chrztu świętego.
 
- - - - -
 
Sobota VI Tydzień Wielkanocny
J 16,23b-28
Prosić w Imię Jezusa
 
Chrystus swym uczniom
daje zapewnienie,
że prośby zanoszone do Boga
w imię Jego,
uwieńczone będą spełnieniem.
 
- - - - -
 
Boże, Twój Syn,
wstępując do nieba,
obiecał Apostołom
Ducha Świętego,
 od Niego otrzymali
niezliczone dary
pozwalające im przeniknąć
prawdy objawione,
 prosimy Cię,
abyś także nam udzielił
darów
Ducha Świętego.
 
- - - - -
 
0 Comments
Posted on 20 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906646
Ilość osób online: 7
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s