*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Poniedziałek, 15 lipca 2024 - 197 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

5 Niedziela Wielkanocna C i dni po...
5 Niedziela Wielkanocna C
J 13,31-33a.34-35
„Daję wam przykazanie nowe….”
 
Przynależący
do określonego
 stowarzyszenia,
związku,
formacji,
ma swój znak
rozpoznawczy.
Nim się szczyci,
jest mu dowodem
jego zapatrywań,
światopoglądu,
przekonań.
 
Dotyczy to
związków zawodowych,
partii politycznych,
grup wyznaniowych
różnych religii.
 
Wśród znaków
rozpoznawczych
przynależących
do Chrystusa
jest miłość wzajemna.
Jej treść
sprecyzował
sam Chrystus.
Dla wierzącego
jest wyzwaniem.
Wierzący
ma do niej dorastać,
na miarę
współczesnych
oczekiwań,
tęsknot,
jakie są obecne
w ludzkich sercach.
 
Miłość,
którą Chrystus nakazał
swym uczniom,
to dzielenie się dobrem.
Być może
kojarzy ci się to
z chlebem,
pieniędzmi,
odzieniem.
To potrzebne,
ale do tego dorzuć
jej okazywanie
słowem,
życzliwością,
szacunkiem,
wzajemną pomocą
w każdej potrzebie.
To i przyjazne
podanie ręki,
serdeczny uśmiech,
ustąpienie miejsca,
przeproszenie,
podzięka,
wybaczenie.
 
Od Chrystusa
uczniowie,
potem wyznawcy
uczą się
takich postaw
wobec siebie nawzajem.
Czerpią
przykłady
z Jego życia,
działalności
na rzecz głodnych,
chorych,
ludzi z marginesu,
losem doświadczonych.
 
A Chrystus swoją
śmiercią na Krzyżu
ukaże
do jakich granic
ta miłość
do drugiego człowieka
ma sięgać.
Do gotowości
poniesienia
ofiary.
Nie zawiódł się
Chrystus
z wyjątkiem jednego
na swych uczniach.
Z dwunastu
dziesięciu
oddało swe życie
za swego Mistrza,
za wiarę.
 
Nie rozczarował się
swymi wyznawcami
na przestrzeni
wieków,
którzy ponieśli
i ponoszą
męczeńska śmierć,
paleni,
kamieniowani,
głodzeni,
torturowani,
krzyżowani,
zabijani
za wiarę.
 
W Eucharystii
spotykamy
żywego Chrystusa
w świętych znakach
chleba i wina.
W Nim
szukaj umocnienia
wiary,
rozniecenia
bratniej miłości,
byś przez postawę
miłosierdzia
wobec bliźnich
był dla nich
czytelnym znakiem
wzajemnej miłości.
 
- - - - -
 
Czy po twoim odnoszeniu się do bliźniego,
każdy będzie wiedział,
że należysz do Kościoła Chrystusowego?
- - - - -
Sprawdzianem autentyczności
wiary w Chrystusa
jest zachowanie przykazania miłości.

- - - - -
 
5 Niedziela Wielkanocna C
J 13,31-33a.34-35
Nowe Przykazanie
 
Miłość wzajemna
jest nowym przykazaniem
i znakiem rozpoznawczym
uczniów Chrystusa.
 
- - - - -
 
Boże,
Ty nam zesłałeś
 Zbawiciela
i uczyniłeś nas
swoimi przybranymi dziećmi,
 wejrzyj łaskawie
na wierzących w Chrystusa
 i obdarz ich
prawdziwą wolnością
i wiecznym dziedzictwem.
 
- - - - -
 
Poniedziałek V Tydzień Wielkanocny
J 14,21-26
Sprawdzian miłości
 
Wierne zachowanie
nakazów i nauki Chrystusa
jest miłości ku Niemu
jedynym sprawdzianem
 
- - - - -
 
Boże,
Ty jednoczysz
serca wiernych
 w dążeniu do Ciebie,
 daj swojemu ludowi
miłować to,
co nakazujesz,
i pragnąć tego,
co obiecujesz,
 abyśmy wśród
zmienności świata
tam wznieśli
 nasze serca,
gdzie są
 prawdziwe radości.
 
- - - - -
                                  
Wtorek V Tydzień Wielkanocny
J 14,27-31a
Pokój Chrystusowy
 
To świadomość wolności
od grzechu znieważającego Boga.
Przezwyciężanie namiętności,
pokój sumienia.
 
- - - - -
 
Boże,
Ty przez
zmartwychwstanie Chrystusa
przywróciłeś
nam życie wieczne,
umocnij
naszą wiarę
i nadzieję,
abyśmy z ufnością
oczekiwali
spełnienia
Twoich obietnic.
 
- - - - -
 
Środa V Tydzień Wielkanocny
J 15,1-8
Krzew i latorośle
 
Przez życie
w stanie łaski uświęcającej
trwamy w Chrystusie,
i każdy czyn jest zasługującym.
 
- - - - -
 
Boże,
Ty miłujesz niewinność
i przywracasz ją grzesznikom,
zwracaj ku sobie
serca Twoich sług
wyzwolonych
 z ciemności niewiary,
i nie dopuść,
aby utracili
światło
Twojej prawdy.
 
- - - - -
 
Czwartek V Tydzień Wielkanocny
J 15,9-11
Radość pełna
 
Powodem radości
uczniów Chrystusa
Jego zapewnienie
o swej do nich miłości.
 
- - - - -
 
Boże,
dzięki Twojej łasce
grzesznicy
stają się sprawiedliwi,
a nieszczęśliwi
odzyskują radość,
 utwierdź w nas
dzieło Twojej miłości,
 strzeż Twoich darów
i udziel mocy
do wytrwania
usprawiedliwionym
przez wiarę.
 
- - - - -
 
Piątek V Tydzień Wielkanocny
J 15,12-17
Miłować jak Chrystus
 
Wzorem miłości wzajemnej
uczniów Chrystusa,
jest Jego miłość do nich
zdolna do ofiary z życia.
 
- - - - -
 
Wszechmogący Boże,
daj nam
godnie przeżywać
 tajemnice wielkanocne,
które z radością obchodzimy,
 a moc
Chrystusa zmartwychwstałego
niech nam zapewni obronę
i zbawienie.
 
- - - - -
 
Sobota V Tydzień Wielkanocny
J 15,18-21
Nienawiść świata
 
Zapowiedź Chrystusa
o nienawiści wobec uczniów,
jak i w Niego wierzących
sprawdziła się tak na nich,
jak i w całych dziejach kościoła.
 
- - - - -
 
Wszechmogący,
wieczny Boże,
Ty w sakramencie chrztu
obdarzyłeś nas
życiem nadprzyrodzonym
 i razem z łaską uświęcającą
dałeś nam
nadzieję nieśmiertelności,
 spraw,
abyśmy z Twoją pomocą
doszli
 do pełnej chwały.
 
- - - - -
0 Comments
Posted on 20 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906616
Ilość osób online: 10
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s