*
*
*
*
*
*
Rozmiar: 17297 bajtów
Wtorek, 16 lipca 2024 - 198 dzień roku
Aktualności

Ewangelia

Rok A
Rok B
Rok C
Ewangelia aforyzmy

Aforyzmy rok A
Aforyzmy rok B
Aforyzmy rok C

Ewangeliczne sentencje

Uroczystości

Święta

Święci

Fraszki

Aforyzmy

Aforyzmy religijne
Aforyzmy z życia

Wiersze

Wiersze religijne
Wiersze z życia

To i owo

 

3 Niedziela Adwentu C i dni po...
3 Niedziela Wielkiego Postu C
Łk 13,1-9
 
Rozejrzyj się
po bliskich,
znajomych,
a dość szybko
się przekonasz,
że i kogoś w pobliżu
boli to ząb,
to głowa,
a może i dotknęła
poważniejsza choroba.
 
Zaglądnij
do apteki,
 przychodni,
szpitala,
a na własne oczy
 zobaczysz
jak choroba
 z nóg zwala.
 
Dzieci,
młodzież,
dorośli,
starzy,
wszystkim coś dolega,
potrzebują
fachowej pomocy,
lekarzy.
 
Być może szukasz,
jak i w przeszłości
inni szukali
odpowiedzi.
Dlaczego tyle chorób,
katastrof,
cierpień nęka ludzi
na tej ziemi
 
Czy to kara Boża
za grzechy,
odstępstwa,
brak wiary?
Czy to działanie Boga,
by przekonać człowieka,
że bez Niego
sobie nie da rady?
 
Te pytania
sam Jezus rozwiewa
w dzisiejszej
Ewangelii.
Ukazuje
nieszczęśliwe zdarzenia,
śmierć ludzi,
którzy na sumieniu
grzechów nie mieli.
 
Wspomina
o zamordowanych
przez Piłata
na terenie świątyni,
i o ludziach,
na których runęła
wieża w Siloe
choć byli Bogu ducha winni.
 
Jezus
daleki od stwierdzenia
że choroby,
tragiczne wydarzenia
są skutkiem grzechu,
lekceważenia Boga,
Bożego Prawa
przez człowieka.
 
Ale równocześnie
jakby korzystał z okazji,
 mówi jasno
i dobitnie :
„Jeśli się nie nawrócicie
podobnie zginiecie”.
 
To tak,
jakby powiedział,
że grzech
pociąga za sobą
tak winę
jak i wieczną karę.
I jeżeli człowiek
nie odwoła się
do Bożego Miłosierdzia,
nie uzyska odpuszczenia,
Boga nie spotka
przez wieczność całą.
 
Dla wierzących
to przestroga.
Nie trwaj w grzechu,
bo może przyjść
śmierć niespodziewanie.
A wtedy
twoja wieczność,
zbawienie,
pod znakiem zapytania
pozostanie.
 
- - - - -
 
3 Niedziela Wielkiego Postu C
Łk 13,1-9
Konieczność nawrócenia
 
Ludzie ginący w kataklizmach,
to nie znaczy,
że za grzech zostali ukarani.
Jest to przestrogą wszystkim,
by na śmierć być przygotowanym.
 
- - - - -
 
Boże,
źródło wszelkiego
miłosierdzia i dobroci,
Ty nam wskazałeś
jako lekarstwo na grzechy
post, modlitwę i jałmużnę,
 przyjmij
nasze pokorne
 przyznanie się do przewinień,
które obciążają nasze sumienia,
 i podźwignij nas
 w swoim miłosierdziu.
 
- - - - -
 
Poniedziałek III Tydzień Wielkiego Postu
Łk 4,24-30
Los proroka
 
Chrystus podzielił losy
proroków przez Boga posłanych,
był zlekceważony,
że jest Mesjaszem
nie dano w to wiary.
 
- - - - -
 
Miłosierny Boże,
nieustannie oczyszczaj
i umacniaj swój Kościół,
 a ponieważ nie może on istnieć
bez Ciebie,
 niech kieruje nim
Twoja łaska.
 
- - - - -
 
Wtorek III Tydzień Wielkiego Postu
Mt 18,21-35
Przebaczenie
 
By samemu doznać
Miłosierdzia Bożego,
trzeba umieć wybaczyć
każde zło
doznane od bliźniego.
 
- - - - -
 
Wszechmogący Boże,
niech nas nie opuszcza
Twoja łaska,
 ale niech nas utwierdza
w świętej służbie
 i zapewnia nam
nieustannie
Twoją pomoc.
 
- - - - -
 
Środa III Tydzień Wielkiego Postu
Mt 5,17-19
Celem Prawa Chrystus
 
Za wierność Prawu Bożemu
Chrystus obiecuje zbawienie.
Nauczający o nim
mogą liczyć na nagrodę w niebie.
 
- - - - -
 
Miłosierny Boże,
spraw,
abyśmy odnowieni na duchu
przez czterdziestodniową pokutę
i karmieni Twoim słowem,
 całym sercem oddali się Tobie
 i zgodnie zanosili do Ciebie
wspólne modlitwy.

- - - - -
 
 
Czwartek III Tydzień Wielkiego Postu
Łk 11,14-23
Zjednoczenie z Chrystusem
 
Chrystus 
daje dowody swej boskości
wyrzucając
złego ducha z ludzi opętanych.
Ci uwierzyli w Niego jako Mesjasza,
którzy otrzymali łaskę wiary.
 
- - - - -
 
Pokornie
błagamy Cię,
wszechmogący Boże,
udziel nam
swojej łaski,
  abyśmy tym gorliwiej
przygotowywali się
 do obchodzenia
paschalnego misterium,
 im bliżej jest święto
naszego odkupienia.
 
- - - - -
 
Piątek III Tydzień Wielkiego Postu
Mt 12,28-34
Pierwsze Przykazanie
 
Miarą miłości Boga
jest miłość bliźniego.
Taka jest treść
pierwszego przykazania Bożego.
 
- - - - -
 
Wszechmogący Boże,
wlej w nasze serca
 swoją łaskę,
 abyśmy powściągali
 nasze zmysły
od grzesznych nadużyć
 i z Twoją pomocą
zachowywali
słowa życia wiecznego.
 
- - - - -
 
Sobota III Tydzień Wielkiego Postu
Łk 18, 9-14
Prawdziwa modlitwa
 
Przypowieścią
o faryzeuszu i celniku
modlących się w świątyni,
Chrystus ukazuje,
że pokora przed Bogiem
jest największą wartością.
 
- - - - -
 
Obchodząc z radością
doroczne przygotowanie
do Wielkanocy,
 prosimy Cię,
Boże,
 abyśmy coraz głębiej
przeżywali
misteria paschalne
 i radowali się
pełnią ich owoców.
 
- - - - -
 
0 Comments
Posted on 20 Dec 2016 by jacek
Content Management Powered by CuteNews
TytuĹ‚  
Strona główna
Dodaj do ulubionych
KONTAKT
Ilość odwiedzin: 906772
Ilość osób online: 4
Logowanie
BLOG

Locations of visitors to this page
s