25 Niedziela Zwykła A
Mt 20,1-16
„Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych.”

Chrystus w przypowieści o winnicy
ukazuje nam gospodarza
wychodzącego
o różnych godzinach na ulicę
by nająć robotników do pracy
dając okazję
by mogli zarobić na życie.
I pomimo, że o różnej godzinie
najęci do niej zostali,
wszyscy jako zapłatę denara otrzymali.
Tak Chrystus ukazuje prawdę
o królestwie niebieskim,
w którym On jest gospodarzem.
Robotnikami to ludzie,
którzy w różnym okresie życia
przez sakrament chrztu świętego
rozpoczęli życie wiarą,
lub jako wierzący
z oziębłości zwrócili się ku gorliwości
przez duchowe nawrócenie.
I obojętnie
ile wtedy lat mieli
tę samą nagrodę mają obiecaną.
Jest nią niebo, duszy zbawienie.

– – – – –

25 Tydzień Zwykły – poniedziałek
Łk 8, 16-18
„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale na świeczniku, aby widzieli światło…”

Wierząc w Boga
żyjesz w kręgu światła
Chrystusowej prawdy i łaski.
Ich światło ci się udziela
i ciebie przenika.
Choć należy do ciebie
i na twoje
osobiste życie religijne wpływa
to ono dla innych
jest przykładem
chrześcijańskiego życia.
I o tym przykładzie
prawego życia
wynikającego z głębokiej wiary,
z wiernością we wszystkim
Prawu Bożemu
Chrystus mówi,
że jest lampą nie do ukrycia
a jej światło ma promieniować
na wszystkich wokół.
Tak Chrystus postrzega
swych uczniów jak i wierzących,
bo wtedy będą przekonywujący.

– – – – –

25 Tydzień Zwykły – wtorek
Łk 8, 19-21
„Moja matka i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.”

Nie brakuje przekazujących
prawdy Boże
słowem mówionym
i pisanym.
Mamy znanych i cenionych
kaznodziei,
rekolekcjonistów,
misjonarzy krajowych,
o których zabiegać trzeba
z wielkim wyprzedzeniem.
W księgarniach katolickich
od książek uginają się regały
a popyt na wiele z nich
wprost niebywały.
To jednak skuteczność
słowa Bożego
jest o wiele mniejsza
niż jego znajomość.
To znak,
że nie wystarczy słuchać, czytać,
ale trzeba je wypełniać,
życiem potwierdzać.
Tych Chrystus pochwala,
za sobie bliskich ich uważa.

– – – – –

25 Tydzień Zwykły – środa
Łk 9,1-6
„ I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.”

Cała twoja wiedza
o Jezusie Chrystusie,
twoja w Niego wiara
ożywiana i pogłębiana
przez przyjmowanie
 Komunii świętej jako Jego Ciała
pod postacią Eucharystycznego Chleba
została ci przekazana
przez dwunastu uczciwych,
prawdomównych
i ofiarnych ludzi,
którzy za wierność
swemu Mistrzowi,
za wykonanie powierzonego zadania
by szli na cały świat
i głosili królestwo Boże,
uzdrawiali chorych
oddali swe życie bez wahania.
Ich nauczanie i świadectwo życia
dowodzą ich wiarygodności,
a tym, którzy uwierzyli Chrystusowi
i żyją Ewangelią
są przewodnikami
ku szczęśliwej wieczności.

– – – – –

25 Tydzień Zwykły – czwartek
Łk 9,7-9
„Herod mówił:: „Jana ja ściąć kazałem, Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?” I chciał Go zobaczyć”

Uczynione zło,
 grzech popełniony,
 zbrodnia dokonana
mści się wyrzutami sumienia,
nocy nieprzespanych,
doznań koszmarnych,
lęków, obaw, skurczów serca.
Herod miał świadomość
popełnionej zbrodni
przez ścięcie Jana.
Dochodzące do niego wieści
o Nauczycielu z Nazaretu,
Chrystusie proroku,
o cudach przez Niego dokonywanych,
o Jego nauczaniu,
z Janem Chrzcicielem kojarzył
w przekonaniu,
że zmartwychwstał
i w nim Bóg swą moc okazał.
Opanowała go ciekawość i chęć spotkania.
Nie po to by zmienić życie
przez szczere nawrócenie,
ale by uciszyć sumienie
możliwością osobistego poznania.

– – – – –

25 Tydzień Zwykły – piątek
Łk 9, 18-22
„Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego.” Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o tym nie mówili.”

W imieniu apostołów
Piotr zapewnia Chrystusa
o wierze w Niego
jako Mesjasza,
Syna Bożego.
Po tak jasnym wyznaniu wiary
otrzymają zakaz głośnego
o tym mówienia
by nie doprowadzić do niewłaściwego
podejścia do roli Mesjasza
jaką ma do spełnienia.
Naród wybrany wolności pozbawiony
 z narzuconym rzymskim nadzorem
czekał na Mesjasza
jako wybawiciela z niewoli,
a więc z Jego pojawieniem
wiązał nadzieje polityczne.
I ten fakt nakazał Chrystusowi
rozsądne postępowanie
by nie przyspieszać wydarzeń,
które i tak nastąpią,
ale w odpowiednim czasie.
Po wykonanym zadaniu,
spełnionym zbawczym posłannictwie.

– – – – –

25 Tydzień Zwykły – sobota
Łk 9,43b-45
„Weźcie wy sobie dobrze to do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.”   

Wieść o cudach dokonywanych
przez Chrystusa
dotąd niespotykanych
dodawały Jego osobie
splendoru i chwały.
Chrystus ten moment wykorzystuje
i ku czemuś ważniejszemu
chce zwrócić uwagę
apostołów, ludzi zaufanych
by ich przygotować,
co wkrótce się stanie,
dla Niego będzie to cierpieniem,
a dla nich próbą ogniową.
W ręce ludzi będzie wydany.
Dziś z perspektywy wieków
rozumiemy te słowa
jako zapowiedź męki krzyżowej,
za którą są odpowiedzialni
w aspekcie historycznym
arcykapłani i kapłani żydowscy,
a w sensie moralnym
każdy człowiek,
który dobrowolnym grzechem
wyrzuca Boga ze swej duszy.

– – – – –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *