XVII Niedziela Zwykła B
J 6,1-15
„Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?”

Wzrusza cię widok głodnego,
który nie prosi,
nie żebrze,
ręki nie wyciąga,
nie ośmielającego się powiedzieć,
że myśli o chlebie.
Czeka na twą życzliwość,
wyczucie,
litość,
zrozumienie.
Za Chrystusem ciągnęły tłumy
z liczną rzeszą chorych w nadziei,
że proszących wysłucha
i uzdrowi.
Chrystus patrzył na nich z podziwem
dla ich wiary
i ze wzruszeniem,
bo nie skarżyli się, że są głodni.
„Rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba
aby oni się posilili?”
A mówił to wystawiając go na próbę.
wiedział bowiem, co miał czynić.”
Chrystusowi wystarczyło
pięć chlebów jęczmiennych
i dwie ryby od chłopca uproszone
by nakarmić rzesze głodnych.
Wzbudzić u sytych zdziwienie,
bo cudu na sobie doznało aż pięć tysięcy.

– – – – –

Poniedziałek XVII Tydzień Zwykły
Mt 13,31-35
„Królestwo niebieskie podobne jest…”

Po wielekroć razy
słyszysz z ust Chrystusa
o królestwie Bożym.
Zależy ci osobiście
by się rozwijało.
O jego przyjście
modlisz się w „Ojcze Nasz”
prosząc Boga,
by było twym udziałem.
Chrystus w przypowieści wyjaśnia:
„Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu,
który pewna kobieta wzięła
i włożyła w trzy miary mąki,
aż się wszystko zakwasiło.”
Małe są tego królestwa początki.
Bo i niepozornym było
rozpoczęcie panowania
na ziemi Boga,
które objawiło się światu w słowach,
czynach i osobie Mesjasza.
Choć Jego działalność ograniczała się
do jednego małego kraju,
by je głosić wybrał dwunastu prostych ludzi
pełnych zapału.
To dzięki ich osobistej wierze,
poświęceniu, zaangażowaniu,
odwadze, ofiarom,
rozkwitło po całym świecie.

– – – – –

Wtorek XVII Tydzień Zwykły
Mt 13,36-43
„Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście.”

Warto zdobyć się na tyle odwagi
i śmiało zapytać mówiącego
o znaczenie jakiegoś porównania,
czy wystąpienia całego.
Ustrzeże od błędnego rozumienia
i co ważniejsze,
ukaże mówcy zamierzenia.
Apostołowie Chrystusa prosili:
„Wyjaśnij nam przypowieść o siewcy.”
Nie bardzo ją zrozumieli.
Chrystus prośbę docenił.
Nie poskąpił czasu na objaśnienie
byle tylko sens pojęli.
Pszeniczny łan z chwastem,
to obraz świata,
na którym dobro ze złem się splata.
Siewcą dobra Bóg,
A zła diabeł Jego odwieczny wróg,
i tak będzie aż do końca świata.
To stanie się powodem ich bólu i udręczenia.
Bo pomimo poświęcenia
zło będzie ich sięgać,
a usiłowaniem zniweczenia trudu nękać.
Będą musieli cierpliwie Dnia Sądu czekać,
w którym sam Bóg podejmie rozliczenie.
Jak rolnik w czas żniwa.
Pszenicę zbierze do spichrza,
a chwasty da na spalenie.

– – – – –

Środa XVII Tydzień Zwykły
Mt 13,44-46
„Królestwo niebieskie podobne jest do perły…”

Wspomnij opowieści
w latach dziecinnych
z zapartym tchem słuchanych
o dalekich krajach,
wyspach,
górach
i skarbach w nich schowanych.
O poszukiwaczach złota,
diamentów,
drogich kamieni,
którzy nie szczędzili sił,
narażali życie sadząc,
ze ich znalezienie życie im odmieni.
Będą bogaci,
uwolnią się od biedy.
Chrystus naucza,
że taki skarb
naprawdę istnieje.
Twego trudu,
wysiłku,
wyrzeczeń wart.
A jest nim Królestwo Boże,
znalazłszy go da szczęście tobie.
To prawda o Bogu,
o Chrystusie Zbawicielu,
który przez miłość do człowieka
oddał swe życie przez śmierć na krzyżu
i tym wysłużył ci możliwość zbawienia.

– – – – –

Czwartek XVII Tydzień Zwykły
Mt 13,47-53
„Królestwo niebieskie podobne jest do sieci…”

Być może i ciebie
już nieraz kusiło widząc czyjeś złe,
naganne postępowanie
przykleić mu łatkę,
że z diabłem ma spółkę i w błotku upodobanie.
Wiedz,
że nie do człowieka należy
segregowanie ludzi na dobrych i złych.
Człowiek nie ma do tego prawa.
Osąd zarezerwował sobie Bóg.
A karę za zło, nagrodę za dobro
wymierzy sam na końcu świata.
„Podobne jest królestwo niebieskie
Do sieci zarzuconej w morze
i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju…
Dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili.
Tak będzie przy końcu świata:
wyjdą aniołowie, wyłączą złych
spośród sprawiedliwych
i wrzucą w piec rozpalony;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.”
Bóg jest sprawiedliwy.
Nie należy spodziewać się względów,
że było się kimś wysoko postawionym,
słabym a kuszonym.
Kościół przypomina jak żyć i postępować.
Czeka z pomocą sakramentalną.
A Miłosierny Bóg z łaską by wybaczyć i darować.

– – – – –

Piątek XVII Tydzień Zwykły
Mt 13,54-58
„Skąd u Niego ta mądrość i cuda?”

Chrystus
ludziom sobie współczesnym
był powodem zdumienia,
powątpiewania
i niedowierzania
nawet w Nazarecie
swoim rodzinnym mieście.
Stawiano sobie pytania:
kim właściwie jest?
Skąd dar czynienia cudów?
Co skłania Go?
do tak radykalnych wystąpień
i nauczania.
„Skąd u Niego ta mądrość i cuda?
Czyż nie jest On synem cieśli?”
Chrystus był dla nich zagadką.
Stąd takie myśli
i takie pytania.
By pojąć to, co ich dziwiło
potrzebna była wiara
a jej brakowało.
Przez swe lekceważenie
i niedowiarstwo
pozbawili siebie
Jego mądrości i cudów.
Bo na ich niewiarę,
na ich cierpienia
i choroby miał lekarstwo.

– – – – –

Sobota XVII Tydzień Zwykły
Mt 14,1-12
„Nie wolno ci jej trzymać.”

Błędy wytknąć,
napiętnować grzechy
człowiekowi u władzy,
to urazić dumę,
ukłuć pychę.
W zamian doznać oburzenia,
nienawiści,
zemsty.
A to znaczy zniknąć z jego pola widzenia
czasem na zawsze.
Tak drogo kosztowała troska
Jana Chrzciciela
o poszanowanie Bożego Prawa.
Za wytknięcie jawnego cudzołóstwa.
„Herod kazał pochwycić Jana
i związanego wrzucić do więzienia.
Powodem była Herodiada, żona brata jego, Filipa.
Jan upominał go: „Nie wolno ci jej trzymać.”
Ona upokorzona, zawstydzona,
skorzystała z okazji by się zemścić.
Herod jej tańczącą córką zauroczony,
przyrzekł każde życzenie spełnić.
Ta spytała matki, która podszepnęła
Jana ścięcie.
I otrzymała na misie
jego głowę w prezencie.
Okrutne postępowanie.
Niestety w różnych odmianach powtarzane.

– – – – –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *