X Niedziela Zwykła B
Mk 3,20-35
„Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają o Ciebie.”

Nawet wtedy,
gdy opuścisz już dom rodzinny
jako człowiek dorosły,
samodzielny,
w twej pamięci na zawsze pozostanie.
bo miłości najbliższych,
ojca, matki doznałeś.
Do wdzięczności
i pamięci wobec nich
czujesz się zobowiązany.
Miłość ich do ciebie
nie kończy się z twym odejściem.
Marzą o twym szczęściu
i chcą o synu wiedzieć jak najwięcej.
Matka przez macierzyństwo
jest wyjątkowo z tobą związana.
Zawsze blisko ciebie
swymi myślami.
Wyczekuje spotkania.
Być może sama trudności pokona
nie bacząc na odległość
uda się w drogę by cię zobaczyć
i mieć w swym ramionach.
Tak zrobiła Matka Najświętsza.
Stanęła przed domem,
w którym Chrystus nauczał.
Nie weszła, aż skończy czekała
ciesząc się możliwością spotkania.

– – – – –

Poniedziałek X Tydzień Zwykły
Mt 5,1-12
„Błogosławieni ubodzy…cisi…czystego serca..”

Człowieka pragnieniem być szczęśliwym.
Czeka na to, jak na gwiazdkę z nieba
z utęsknieniem.
Upatruje go w bogactwie, dostatku,
radości,
zadowoleniu,
w poszanowaniu od drugich,
życia bez wrogów,
przeciwności.
Tak szczęścia nie widzi
człowiek wierzący,
bo wie w czym Chrystus go upatruje.
Jako Jego wyznawca
nie tylko Go słucha,
ale tak postępować usiłuje.
Dlatego w życiu poprzestaje
na rzeczach koniecznych,
złu zaradza i nad nim boleje.
Umie w pokorze decyzje przyjmować,
sam uczciwy, pragnie sprawiedliwości.
Wobec potrzebujących miłosierny,
życie w każdym stanie wiedzie w czystości.
Troską jego życie w pokoju,
mężnie znosi prześladowania,
niesprawiedliwości.
Tak żyjącego Chrystus nazywa: „Błogosławionym”,
w sensie nadprzyrodzonym szczęśliwym,
z szansą na wieczność pośród zbawionych.

– – – – –

Wtorek X Tydzień Zwykły
Mt 5,13-16
„Wy jesteście solą ziemi… światłem świata.”

Podziwiasz ludzi
głębokiej wiary.
Wszystko odnoszą do Boga
cokolwiek w ich życiu się zdarzy.
Cenisz ludzi dobrych,
którzy swą uczynną miłością
nie bacząc na trudy
innym spieszą z pomocą.
Sam będąc wierzącym
nasłuchasz się wiele
jak postępować,
żyć wiarą,
wierności Bogu dochować,
w każdą niedzielę.
Ale w wierze cię umacnia,
do dobra zachęca,
do wierności Bogu skłania,
dawany przykład człowieka wierzącego,
w szczególny sposób twego duszpasterza,
kapłana.
Dzieje się tak, dlatego,
bo świadectwo przekonuje każdego.
Potrzebnym jak sól w potrawie,
jak światło do życia koniecznym.
Chrystus od swych uczniów
bycia świadkiem wymaga.
Powie to słowami:
„Wy jesteście solą ziemi…światłem świata.”

– – – – –

Środa X Tydzień Zwykły
Mt 5,17-19
„Kto wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w…”

Człowiek wierzący
chcąc przez swe życie osiągnąć zbawienie,
dokłada starań
by dochować wierności
Bożym Przykazaniom.
A siłą mobilizującą
jest Chrystusa zapewnienie
mówiące o wielkości,
jako nagrody od Boga w niebie.
Nauczający
wypełniania Bożych Przykazań
z obietnicy Chrystusa
czerpie moc
w posłudze kapłańskiej,
duszpasterskiej,
apostolskiej.
Bo przy znikomym plonie,
braku wierności
Bożym nakazom,
ich swobodnej interpretacji,
nawiedza pokusa,
że trud daremny,
wysiłek niepotrzebny,
poświęcenie zbyteczne.
Wtedy pociechą
słowa Chrystusa się stają:
„A kto je wypełnia i uczy wypełniać,
ten będzie wielkim w królestwie niebieskim”.

– – – – –

Czwartek X Tydzień Zwykły
Mt 5,20-26
„… Najpierw idź i pojednaj się z bratem twoim.”

Wiara wymaga
nie zapewniania o niej Boga,
a wiernego zachowania Bożego Prawa.
Jej podstawowym warunkiem
jest uczciwość i szczerość,
jako przeciwieństwo obłudy,
fałszu, zakłamania.
To największe niebezpieczeństwo
zagrażające wierze,
wskazujące na przewrotne serce,
fałszywe sumienie.
Bo sprawdzianem wiary,
pobożności
jest zachowanie
podstawowego prawa
przykazania miłości.
Chrystus to wyjaśnia
w sposób obrazowy.
By twoja modlitwa była wysłuchana,
dar przez Boga przyjęty,
musisz być wolny od wszystkiego,
co sprzeciwia się przykazaniu
miłości bliźniego.
Dlatego odejdź od ołtarza,
wyjdź z kościoła,
„Jeżeli twój brat ma coś przeciw tobie,
zostaw dar swój przed ołtarzem,
a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim.”

– – – – –

Piątek X Tydzień Zwykły
Mt 5,27-32
„Kto pożądliwie patrzy…dopuścił się cudzołóstwa.”

Wiele dolegliwości nęka człowieka,
a już chorobą chroniczną brak miłości
w różnych przejawach jego życia.
I czy nie jest tak z szóstym przykazaniem,
w którym Bóg nakazał życie w czystości?
Bo grzechy przeciwko niej są jej wypaczeniem
i jego przekroczeniem.
Chcąc je usprawiedliwić
odwołuje się do Chrystusowej łagodności
ukazując Chrystusa przebaczającego
Marii Magdalenie.
Jakby zapomniano,
że powodem Chrystusa wyrozumiałości
była jej skrucha i szczere nawrócenie.
A więc to nie wynik pobłażliwości.
Chrystus nie otwiera żadnych furtek tym,
którzy chcieliby lekceważyć
zasady dotyczące moralności.
Co więcej dodaje,
że pożądliwe patrzenie już jest grzechem,
a nie tylko czyn.
Mówi jasno, wyraźnie i dobitnie:
„Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”.
A Ja wam powiadam:
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę,
Już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.”
Więc przejrzyj swe sumienie.
Czy ci czegoś nie wyrzuca?

– – – – –

Sobota X Tydzień Zwykły
Mt 5,33-37
„A Ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie.”

By innych przekonać
o czymś tobie znanym,
o zdarzeniu
przez ciebie widzianym,
czasem musisz solidnie argumentować.
Bo inni w zrozumieniu
rzeczy jasnej dla ciebie mogą nie podołać.
Wtedy szukasz sposobów,
metod,
porównań,
obrazów.
I jeżeli efektem twych wywodów
zrozumienia ani śladu,
być może,
wówczas w zapędzie
masz ochotę
na Boga się powołać
w mniemaniu,
że to najlepszym argumentem będzie
i trudności poprawnego myślenia
zdoła pokonać.
Oby się zdarzyło,
byś wtedy przypomniał sobie
słowa Chrystusa zakazującego
powoływanie Boga na Świadka
swej prawdomówności.
Tak nie możesz postępować
w dowód swej wierności.

– – – – –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *