Historia Obrazu Matki Boskiej Łaskawej

 

     Obraz Matki Bożej Łaskawej
Patronki Warszawy
Koronowany 7 października 1973 r.

Matka Boża Łaskawa – Patronka Warszawy – łaskami słynący wizerunek Matki Bożej patronującej Warszawie.
Matka Boża Łaskawa przedstawiona jest w różowej sukni i niebieskim płaszczu, z rozłożonymi szeroko rękoma, w dłoniach trzyma połamane strzały. Obraz znajduje się w kościele oo. jezuitów na Starym Mieście w Warszawie. Jest kopią wizerunku Matki Bożej Łaskawej[1] z Faenzy we Włoszech.
Historia i kult obrazu
Namalowany został przez nieznanego warszawskiego artystę na zamówienie rektora pierwszego konwentu pijarów na ziemiach polskich, ks. Hiacynta Orsellego, z przeznaczeniem na ołtarz kościoła pijarów przy ul. Długiej (obecna katedra polowa). 24 marca 1651 w obecności nuncjusza papieskiego arcybiskupa Jana de Torres został uroczyście wprowadzony do świątyni i ukazany ludowi Warszawy. Nuncjusz odczytał bullę papieża Innocentego X ustanawiającą święto Mater Gratiarum Varsaviensis na drugą niedzielę maja.
W 1662 magistrat miasta wobec szerzącej się zarazy, zarządził szczególne modlitwy przebłagalne przed wizerunkiem Matki Bożej, niosąc obraz wzdłuż wewnętrznych murów miasta, a po ustaniu epidemii podjął uchwałę w której ogłoszono Matkę Bożą Łaskawą Patronką Warszawy. Włodarze miasta udekorowali wizerunek Matki Bożej Łaskawej wotywną koroną. Jednocześnie powierzono Jej opiekę nie tylko nad stolicą Rzeczypospolitej, lecz także nad całym Królestwem Polskim obwołując Maryję Mater Gratiarum Varsaviensis – Strażniczką Polski-Custos Poloniae.
Obraz otaczany był niezwykłą czcią wiernych w kościele pijarów do Powstania Listopadowego. Po jego upadku, gdy w 1834 kościół został zamieniony na cerkiew, pijarzy z ul. Długiej przenieśli się wraz z obrazem Matki Bożej do zrujnowanego, pojezuickiego kościoła na ul. Świętojańską. Po upadku Powstania Styczniowego, wspierający akcję zbrojną pijarzy zostali wygnani z Warszawy. Obraz przeszedł w ręce księży diecezjalnych.
Po I wojnie światowej pieczę nad kościołem i obrazem przejęli jezuici. Podczas powstania warszawskiego obraz Matki Bożej Łaskawej ukrywany był w kościele św. Andrzeja Boboli na Rakowieckiej. Na mocy papieskiego dekretu z 1968 ustanowiono Matkę Bożą Łaskawą Patronką Warszawy, a w 1970 Stolica Apostolska zatwierdziła uroczyście tytuł Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy. Dla ożywienia i upowszechnienia kultu 7 października 1973 kard. Stefan Wyszyński dokonał uroczystej koronacji obrazu papieskimi koronami.
Dwukrotnie podczas pielgrzymek do Polski przed obrazem Matki Bożej Łaskawej modlił się Jan Paweł II: 2 czerwca 1979 i 16 czerwca 1983.
W Warszawie święto NMP Łaskawej – Patronki Warszawy obchodzone jest w drugą sobotę maja w randze uroczystości.

Nowenna
Do Matki Boskiej Łaskawej
Ks. Józef Bartnik SJ
Ks. Jan Twardowski

 

Łaskawa
Ze świętojańskiej w Warszawie
z gniewu Bożego
połamanymi strzałami
módl się za nami.

– – – – –

Matko Najłaskawsza
Przychodzę przed Twój
Cudowny obraz,
Aby zwierzyć Ci się
ze wszystkiego,
co leży mi na sercu
Tobie chcę powierzyć
wszystkie troski i nadzieje
teraźniejszość i przyszłość !
 i
nucz mnie Matko
uśmiechu w cierpieniu
uśmiechu gdy pieniądz
do jutra nie starczy
gdy bliźni przyszedł do kościoła
i na bliźnich warczy

uśmiechu kiedy koza
stanęła z zachwytu
kiedy niewierzący
modli się po cichu.

          Ks. J.T.

+ + + + + + +

Litania do Matki Boskiej Łaskawej
Wspomożycielki polskiego ludu

Kirie eleison ! Chryste eleison ! Kirie eleison.
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże
Duchu święty Boże
święta Trójco Jedyny Boże
Matko Boża łaskawa
na ziemi polskiej
w dziesięciu wizerunkach
z wdzięczności
za łaski niezwykłe
Papieskimi diademami
uroczyście koronowana módl się za nami

Matko Łaskawa z Katedry Lwowskiej
któraś wiekopomne ślubowanie
Króla Jana Kazimierza przyjąć raczyła
Matko Łaskawa ludu Warszawskiego
TARCZO I OBRONO
Matko łaskawa Stanisławowska której wizerunek
płakał żywymi łzami…..
Matko Łaskawa Pierańska, ktorej niezawodnej opiece
Polscy królowie
Jan III Sobieski i Stanisław Leszczyński
się polecali
Matko Łaskawa, któraś
przy asystencji wielu świadków,
Tursko, na siedzibę Tego
cudownego wizerunku obrałaś…
Matko Łaskawa,
któraś w Janowie Lubelskim,
o szczególnym wybraniu tego miejsca
na Tron Bożej chwały
trzykrotnie sama mówiła.,
Matko Łaskawa, Księżno Wielicka,
któraś tylekroć cudownie
gród Ci powierzony cudownie ocaliła
Matko łaskawa, Królowo Sudetów,
której starożytny wizerunek
własnoręcznie Jan Paweł II
koronami przyozdobił,…
Matko łaskawa, któraś na prośbę
ludu kieleckiego
Patronką miasta ogłoszona została,…
Matko łaskawa, która łagodnie
 królujesz rodzinom Wrocławia,…
Matko Łaskawa, Matko wszystkich,
którzy się do Ciebie z ufnością
I nadzieją uciekają….

K. Dozwól nam chwalić Cię
  o Matko Najłaskawsza.
            L. I wysławiać Twą niezrównaną
      opiekę nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się,
Boże nasz Ojcze, który w swej dobroci sprawiłeś,
że Matka Twego Syna jest i naszą Matką,
daj prosimy, abyś uciekając się pod płaszcz
JEJ ŁASKAWEJ OPIEKI
doświadczyli Twego Miłosierdzia.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Dzień Pierwszy

DZIEŃ WIARY

Matko dziś u Twych stóp
o wiarę proszę,
bym czekając na Twą pomoc
nie zagubił siebie,
by nie uschnął listek
wątłych mych nadziei,
bym mógł doznać
łaski Twej dobroci,
teraz, tutaj
a dopiero później
w niebie.

Stukam do nieba
proszę o wiarę
ale NIE taką
z płaczem na ramieniu,
NIE taką jak motyl
na jeden dzień
ale
zawsze świeżą bo nieskończoną
taką co nie pojmuje ale rozumie
taką co nie na wszystko
ma odpowiedź
i nie przewraca się
do góry nogami
jeśli ktoś zawiedzie.

Dziesiątek Różańca
TAJEMNICA WIARY
Zmartwychstanie Pana Jezusa.

 – –  – – – – – –

Dzień Drugi

DZIEŃ NADZIEI
Nadzieja uczy czekać „POMALEŃKU”

Matko, daj siłę czekać
z wiarą pomaleńku
aż dojrzeje owoc
Twojej łaskawości i dobroci
Ufam, że wysłuchasz,
że zaradzisz,
że nie opuścisz,
 choć wszyscy opuścili !
MAMO, jesteś moją nadzieją.
+
Nie płacz w liście
nie pisz że cię los kopnął
nie ma sytuacji
bez wyjścia
Kiedy Bóg drzwi zamyka
o OTWIERA OKNO !t
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia
potrzebne do szczęścia
a od zwykłych rzeczy
naucz się spokoju !

Dziesiątek Różańca
TAJEMNICA NADZIEI
Tajemnica Przemienienia Pańskiego

– – – – – – – – –

Dzień Trzeci

DZIEŃ MIŁOŚCI
zapomnij, że jesteś,
gdy mówisz, że kochasz.

Mamo Najłaskawsza,
proszę Cię
o serce nowe, czyste,
zdolne do kochania,
pełne miłości
I obfite jak źródło przejrzyste,
które przed wylewem
swych skarbów
wcale się nie wzbrania.
bo pragnie
połączyć się z morzem
portem powołania.

+

Pokochać człowieka
by stać się samotnym
być przy najbliższym
by znaleźć się dalej
to nic tak trzeba
bo taka jest droga
miłości ludzkiej
stacyjka uboga
kochać człowieka
by dą !żyć do Boga.

Dziesiątek Różańca
TAJEMNICA MIŁOŚCI
Narodzenie Pana Jezusa.

– — – – – – – –

Dzień Czwarty

DZIEŃ NAWRÓCENIA
Wszystko bez Boga,
Prowadzi do Boga

Matko
Niech Twe serce łaskawe
Hojnie mnie wysłucha
Matko moja
Przyjmij prośby
Mego ducha
Niech nikt z moich nie zginie
Niech się nie zagubi
Jeśli przed zgonem wyzna,
Że Cię Matko lubi !

+

Nie przyszedłem
pana nawracać
zresztą wyleciały
mi z głowy
wszystkie mądre kazania
po prostu usiądę
przy panu
i zwierzę swój sekret,
że ja, ksiądz
wierzę Panu Bogu
jak dziecko.

Dziesiątek Różańca
TAJEMNICA NAWRÓCENIA
Nauczanie Pana Jezusa

– – – – –

 Dzień piąty

DZIEŃ CIERPIENIA
Wszystko stało się DROGĄ
co było cierpieniem

Ofiaruję Ci Matko
cierpienia mego serca
ofiaruję Ci
strach o jutro,
lęk przed chorobą
i codzienną trwogę
czy wystarczy
do pierwszego.
Ofiaruj proszę,
Jezusowi
te moje małe cierpienia
wraz z cierpieniami
Twej duszy udręczonej,
zbolałej i omroczonej
gdyś po krzyżem
Matko stała !
proszę Matko
niech przez zasługi
Twych cierpień
udoskonali się moja wiara i nadzieja,
niech moje słabe zaufanie
stanie się
Twoją bezmierną ufnością !

+

Podziękuj za cierpienie
czy umiesz czy nie umiesz
bez niego nigdy nie wiesz
ile miłość kosztuje !

Dziesiątek Różańca
TAJEMNICA CIERPIENIA
Droga Krzyżowa Jezusa
I Matki Najświętszej

– – – – – –

Dzień Szósty

DZIEŃ PELNIENIA WOLI BOŻEJ

Najlepsza Matko
obdarz mnie łaską dostrzegania
Woli Bożej w tym
co mnie każdego dnia spotyka !
daj mi łaskę powiedzenia,
jak Jezus w Ogrójcu
Z UFNOŚCIĄ
niech Twoja, nie moja
Wola się stanie.

 +

Nie proszę już o spokój
ani o to aby było inaczej
nie mam żalu,
że nie mam malucha !
ani o to,
że mi najbliżsi udręczyli głowę
przyszedłem podziękować,
że jesteś BOGIEM !

Dziesiątek Różańca
TAJEMNICA PEŁNIENIA WOLI BOŻEJ
Konanie Pana Jezusa w Ogrójcu

– – – – – –

Dzień Siódmy

DZIEŃ ODWAGI

Matko Łaskawa
z jaką mocą łamiesz strzały
nieprzyjaciół naszych,
z jaką determinacją
osłaniasz nas, swe dzieci
przed gniewem Bożym  !
Obdarz mnie Matko odwagą,
abym mógł skruszyć
strzały zwątpienia i rozpaczy,
pozwól mi,
w fałdach Twego płaszcza
ukryć się jak dziecko !

+

Nie rycz jak osioł
nie drżyj jak żaba !
wytrwaj choć nie wiesz jak !
choćby się cały świat zawalił
BOGU mówi się TAK !

Dziesiątek Różańca
TAJEMNIC ODWAGI
Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

– – – – – – – –

Dzień Ósmy

DZIEŃ PROŚBY

Matko łaskawa
wysłuchaj proszę,
moich zwykłych
i niezwykłych próśb
daj zaznać ulgi,
radości, rozkoszy,
że dzięki Tobie
przeciwności wreszcie
pokonany wróg. !

+

Żeby móc tak wreszcie uprosić
i
jedną miłość wybrać
z wielu miłości,
jedną przyjaźń
najbardziej prawdziwą,
z zim na łyżwach
tę jedną szczęśliwą
z psów kudłatych
najwierniejsze psisko
z prac doktorskich
jasną nade wszystko !

Dziesiątek Różańca
TAJEMNICA WYSŁUCHANIA PROŚBY
Wesele w Kanie Galilejskiej

– – – – – – – –

Dzień Dziewiąty

DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI
za nic Bóg ZAPŁAĆ

Matko Łaskawa, dziękuję,
że mogłem u Twych stóp
dzisiaj się wyżalić,
i u kolan matczynych
nabrać znów nadziei,
lecz jeszcze poproszę
niech mi Twe myśli serdeczne
co dzień towarzyszą
i dobrzy Anieli !

+

Za wszystko dziękuję
za spokój i trwogę
za to, że nie rozumiem
i odejść nie mogę
za to, że nas łączą
nie poznane ręce
za jedną jeszcze jesień
by pokochać więcej.

Dziesiątek Różańca
TAJEMNICA WDZIĘCZNOŚCI
Koronowanie Matki Bożej
Na Królową Nieba i Ziemi.

– – – – – –

Zakończenie Nowenny

CZAS POKORY
Idzie się do NIEGO odchodząc od siebie

Matko moja Łaskawa,
kiedyś myślałem,
że wszystko mogę,
bo mam otwartą głowę,
zdolne ręce
i dobre chęci.
Nawet myślałem,
że mogę zostać
kimś ważnym !
Ale poznałem siebie
i teraz tylko pragnę
skryć się w Twoim Sercu
i błagać
byś mnie w nim ukrytego
przeniosła przez życie !

A teraz moja prośba
o Matko Najświętsza
być jak tęcza
co sobą nie zajmuje miejsca
choć biegnie
jak po schodach
od ziemi do nieba !

– – – – – – –

Dziesiątka Różańca
TAJEMNICA POKORY
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

+ + + + + + + + +

SŁOWO OD AUTORÓW NOWENNY

Kiedy się modlisz
musisz zaczekać
wszystko ma czas swój
wiedzą prorocy !
nie wysłuchane
w przyszłości dojrzewa !
to niespełnione
dopiero się staje !
nie módl się
skoro czekać nie umiesz !
Ks. J.T.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *