Daily Archives: Czerwiec 14, 2022

Diabeł po świecie krąży, krąży, drąży, drąży, kto się mądrzy, tego pogrąży. – – – – –