Daily Archives: Czerwiec 3, 2022

Wyciągającemu rękę biednemu nie szczędź grosza, kto ich wspiera Bogu samemu pożycza.                                                                     – – – – –

Największą radością rządzących, to wydawać przez innych zarobione pieniądze – – – – –

W pięciu tarnowskich kościołach : Katedra, OO. Bernardyni, XX Misjonarze, Kościół Miłosierdzia Bożego, Kościół Najświętszego Serca P. Jezusa Chrystus jest  wystawiony w  Monstrancji do całodziennej adoracji. Trzeba przyznać jest wyjątkowo cierpliwy, czeka aż ktoś przechodząc wstąpi choćby tylko na chwilę, coś Mu szepnie, coś opowie. Trzeba przyznać chętnych nie brak bo wielu ma problemy z […]