Monthly Archives: Wrzesień 2019

Bogactwem Eucharystii sprawowanej dla różnych stanów, różnych wiekiem, Słowa Bożego głoszonego przez przez biskupów, kapłana upłynął miniony Tydzień Maryjny w Katedrze Tarnowskiej której patronuje Matka Najświętsza w tajemnicy swego narodzenia, której święto 8 września przypada. Głoszone homilie dotyczyły słów Maryi wypowiedzianych w różnych momentach swego życia począwszy od zwiastowania aż po przyjęcie na swe ręce […]