Daily Archives: Sierpień 9, 2019

Liczne są zobowiązania młodego mężczyzny, który przez sześcio – siedmioletni okres formacji, lata studiów w seminarium lub na uczelni dochodzi do stopni ołtarza i przyjmuje święcenia kapłańskie, najczęściej w katedrze, do której diecezji należy przez biskupa ordynariusza namaszczającego mu ręce, i przekazującego mu Ducha św. przez włożenie swych rąk, co uczynią i inni kapłani obecni […]